5000-10-26

Miasto i Gmina Łapy

Publikujemy tu podstawowe informacje o Mieście i Gminie Łapy. W miarę możliwości (czyli posiadanego czasu) dział ten będzie uzupełniany. 

 1. Interpelacje radnych Rady Miejskiej w Łapach w VI kadencji (w latach 2010-2014)
 2. Interpelacje radnych Rady Miejskiej w Łapach w V kadencji (w latach 2006-2010)
 3. Interpelacje radnych Rady Miejskiej w Łapach w II-IV kadencji (w latach 1998-2006)

PODSTAWOWE INFORMACJE O MIEŚCIE I GMINIE ŁAPY

Informacje o Mieście i Gminie Łapy na stronie Urzędu Miejskiego

Podstawowe dane o Mieście i Gminie Łapy (w tym o Radzie Miejskiej, Burmistrzu, jednostkach gminnych, sołectwach i in.) znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Łapach http://bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl/Rada_1b7bc685a35263e/.

Znajdują się tam informacje na temat:
 • Radnych (z notkami biograficznymi, danymi kontaktowymi, oświadczeniami majątkowymi radnych).
 • Sesji z protokołami ostatnich kadencji (od 2006 r.).
 • Komisji.
 • Uchwał Rady Miejskiej (z wyjątkiem brakujących).

Czego brakuje na stronie Urzędu Miejskiego:

 • Interpelacji składanych przez radnych (wykaz publikujemy poniżej).
 • Składu Rady Miejskiej poprzednich kadencji.
 • Uchwał z niektórych sesji z pierwszych kadencji.
 • Protokołów z pierwszych kadencji Rady Miejskiej w Łapach..
 • Protokoły z pierwszych 3 kadencji Zarządu Miasta i Gminy Łapy.
 • Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej.

Ponadto (a może przede wszystkim) brakuje bardzo wielu informacji wytworzonych i opublikowanych w V kadencji (w latach 2006-2010). Zostały usunięte na polecenia Burmistrza Wiktora Brzoskę na początku VI kadencji. Nie są też, jak widać kontynuowane prace nad skanowaniem i wprowadzaniem do BIP dokumentów samorządu (Rady Miejskiej, jej komisji, Zarządu) z pierwszych kadencji.   


INTERPELACJE RADNYCH

1. Interpelacje radnych Rady Miejskiej w Łapach w VI kadencji (w latach 2010-2014)

W związku z wydaniem przez Burmistrza Łap zakazu publikacji interpelacji radnych na stronie gminnej (nie ma tam nawet ich wykazu) poniżej publikujemy wykaz interpelacji złożonych w VI kadencji. Osoby zainteresowane  poszczególnymi interpelacjami powinny się zgłosić do radnych lub do Biura Rady. Dokumenty te mogą być kopiowane i powielane.

Rejestr pisemnych interpelacji w kadencji 2010-2014

Rejestr pisemnych interpelacji w kadencji 2010-2014(docx) 

[Wykaz  opracowany przez Biuro Rady Miejskiej w Łapach. Stan na 2013-12-06].


2. Interpelacje radnych Rady Miejskiej w Łapach w V kadencji (w latach 2006-2010)

W V kadencji złożona została tylko jedna pisemna interpelacja

Interpelacja radnego P. Sakowicza (Przewodniczącego Rady Miejskiej) w sprawie: planowanej budowy basenu w Łapach. Zgłoszona 21.06 2007 r.  do Burmistrz Łap. Odpowiedź: pismo ORO.0057-1/07 z dnia 10.07 2007 r.


3. Interpelacje radnych Rady Miejskiej w Łapach w II-IV kadencji (w latach 1998-2006)

Biuro Rady Miejskiej w Łapach (w Urzędzie Miejskim w Łapach) prowadzi rejestr interpelacji od 1998 r. Tam są dostępne interpelacje i odpowiedzi. Ponieważ nie są publikowane na stronie gminnej, można występować o ich kopie choćby na podstawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.


VI KADENCJA (2010-2014)

Budżet Miasta i Gminy na 2014 r.

CZYTAJ TAKŻE:

·        Gmina nie przestaje brać kredytów. BUDŻET 2014http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/132,gmina-nie-przestaje-brac-kredytow-budzet-2014.html

·        „Biedak udaje bogacza, a bogacz biedaka? (Budżet 2014)” http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/155,biedak-udaje-bogacza-a-bogacz-biedaka-budzet-2014.html .

·        „Pracownicy MOPS proszą Burmistrza o podwyżki”  http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/136,pracownicy-mops--prosza-burmistrza-o-podwyzki.html

·        „Gmina wczoraj bogata, dziś znów biedna – bo pracownicy chcą podwyżek” http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/158,gmina-wczoraj-bogata-dzis-znow-biedna--bo-pracownicy-chca-podwyzek.html


V KADENCJA (2006-2010)

PODSUMOWANIE V KADENCJI (2006-2010)

Najważniejsze działania w V kadencji (w latach 2006-2010)

Zobacz załączona informacja.