5000-09-12

O nas (Redakcja)

O NAS

(Redakcja)

kontakt@portal.lapy.pl


FORMUŁA PORTALU (od 15.03.2015 r.) 

Portal jest INTERNETOWYM BIULETYNEM SAMORZĄDOWYM

Redaktorem naczelnym i odpowiedzialnym Portalu jest Roman Czepe,

tel. 606 612 607, romanczepe@wp.pl

Redaktor naczelny jest odpowiedzialny za wydawanie Portalu (biuletynu). Odpowiada za treść i formę publikacji. Nie dotyczy to jednak tekstów nieredakcyjnych i niezamówionych, z różnych przyczyn publikowanych na Portalu.

Kontakty: Redakcja – kontakt@portal.lapy.pl.

Redaktor naczelny – tel. 606 612 607, romanczepe@wp.pl

Zadanie, funkcja i cel Portalu-Biuletynu

Portal jest internetowym samorządowym biuletynem i przede wszystkim służy ukazaniu spraw samorządowych różnych szczebli, w tym gminnego i powiatowego, zwłaszcza w kontekście Łap i szczególnie w tym obszarze tematycznym odpowiada na zapotrzebowanie Mieszkańców. Jednocześnie jest pomocą w wykonywaniu mandatu radnego Romana Czepe – radnego Rady Powiatu Białostockiego z okręgu nr 5 (Gmina Łapy i Gmina Poświętne) i z tego powodu ma charakter autorski.

Wszelkie pytania, uwagi i propozycje prosimy kierować na adres mejlowy redaktora naczelnego biuletynu Romana Czepe (tel. 606 612 607, romanczepe@wp.pl).

Ze względu na charakter biuletynu Redakcja nie ujawnia swego składu, ani współpracowników. Chyba że takie jest ich wyraźne życzenie, a Redakcja wyrazi na to zgodę.

Wszystkie materiały (teksty, zdjęcia i in.) opublikowane na Portalu, jeśli nie zostało to wskazane inaczej, należą do Portalu i pochodzą od Portalu. Ich wykorzystanie może się odbywać za pisemną zgodą Portalu.  

CZYTAJ TAKŻE:

2015-02-24. Zmiana formuły Portalu Łapy – odpolitycznienie czyli odpartyjnienie  http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/593,zmiana-formuly-portalu-lapy--odpartyjnienie.html


 

CZYTAJ TAKŻE: ZASADY PORTALU 


CZYTAJ TAKŻE: 

UKP Ostrzeżenie http://portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/ostrzezenie

Komunkat http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/152,komunikat-redakcji-portalu.html


ARCHIWALNE:

FORMUŁA PORTALU do 15.12.2014 r. 

FORMUŁA PORTALU do 15.03.2015 r.