2014-11-13

Wszystkie kłamstwa ?konkurencji?? PS

Jedni przeciwnicy walczą godnie, inni nie. Widać to zwłaszcza w końcówce kampanii. Niszczone są plakaty (w tym kandydatki na Burmistrza U. Jabłońskiej). Rozpowszechniane są liczne plotki. Oto kłamstwa, jakimi się posługują!
1

Zebraliśmy te, które dotarły do nas. Zapewne nie wszystkie, więc prosimy o informowanie nas o tym, co mogliśmy wyjaśnić. Prosimy też o zdecydowane reagowanie wobec kłamców i oszczerców. Kłamstwa dotyczą głównie kandydatki na Burmistrza, Urszuli Jabłońskiej, ale także kandydatów na radnych. W kampanii bezpośredniej nasi kandydaci mieli okazję zauważyć, jak bardzo niektórzy konkurenci walczą godnie, przekonując do głosowania na siebie i do swych racji, ale są też mogli dowiedzieć się o tych, którzy jak cienie krążą za nimi po okręgach wyborczych, rozpowiadając liczne plotki.  

Debatując w sztabie wyborczym o tym, co zrobić z taką niegodziwą kampanią oszczerstw, postanowiliśmy je opublikować, aby ludzie poznali prawdę. Ułożyliśmy je w formie pytań, bo często w takiej właśnie formie były do nas kierowane (dziękujemy za wszystkie pytania, zwłaszcza zadawane nam w kampanii bezpośredniej przy stoliku). Przyjęliśmy też taką formę pytań i odpowiedzi dla przejrzystości lektury. Oto fałszywe zarzuty, jakie się preparuje przeciwko kandydatce na Burmistrza Urszuli Jabłońskiej.

1.      Czy to prawda, co rozgłasza „konkurencja”, że Pani Urszula Jabłońska jako przyszły burmistrz zlikwiduje stołówki szkolne i wprowadzi w to miejsce pełnopłatny catering?

Jest to kłamstwo (powtarzane w niektórych szkołach), aby zaniepokoić rodziców. Przy okazji straszy się ich, że nastąpi wzrost kosztów żywienia dzieci, a także chodzi o wystraszenie osób pracujących w kuchniach, że zostaną zwolnione. Absolutnie nie planuje się likwidacji szkolnych stołówek. Utrzymanie stołówek jest zadaniem gminy i powinno być realizowane. A jednocześnie Gmina powinna szukać możliwości dofinansowania stołówek z zewnątrz, aby nie obciążać rodziców!

2.      Czy to prawda, że po wygranej PiS będzie się dążyć do likwidacji stołówki w szpitalu?

Jest to kłamstwo. Po pierwsze szpital jest powiatowy, po drugie to nam zależy na tym, aby Powiat nie przekształcał go w spółkę i nie zwalniał pracowników, także w kuchni. Ale to ekipa rządząca Powiatem może za wszelką cenę dążyć do przekształcenia SPZOZ (szpitala) w spółkę, nie mówiąc o zamknięciu kuchni i zlecenia usług gastronomicznych na zewnątrz. Takie plany były rozważane przez władze powiatowe w tej kadencji, ale się z nich wycofano z powodu sprzeciwu związków zawodowych.

3.      Czy jest prawdą, że w wypadku wygranej większość pieniędzy pójdzie na Osse, skąd pochodzi kandydatka na Burmistrza Pani Urszula Jabłońska?

To kłamstwo, bo pieniądze muszą pójść na każdą miejscowość i żadna nie może być ani pokrzywdzona, ani preferowana. Tak trzeba kierować samorządem, aby rozwijać całą gminę. Osse przez te lata było pokrzywdzone, ale wiele innych miejscowości także. Można dokonać porównania, jak mało środków w tej kadencji poszło na te miejscowości w porównaniu z kadencją poprzednią. Np. kilka razy mniej pieniędzy poszło na Uhowo w tej kadencji w stosunku do poprzedniej. Projekt budżetu przygotowuje burmistrz, ale uchwala go Rada Miejska, a tam przecież są radni ze wszystkich okręgów wyborczych i każdemu zależy na rozwoju jego okręgu. Intencją radnych, jak i Pani Burmistrz, jeśli zostanie wybrana, będzie rozwój każdej miejscowości. To zresztą udowodnia Pani Urszula Jabłońska, tak bardzo angażując się pozyskanie środków zewnętrznych, w tym unijnych, dla instytucji i organizacji w wielu miejscowościach. Jeśli obecna władza ma się czym chwalić, to dzięki działaniom Pani Urszuli Jabłońskiej, dzięki jej pomysłom i wiedzy, z jakich źródeł i na jakie cele można było pozyskać środki unijne. Niestety, ta władza woli za wszelką cenę to przemilczeć.

4.      Czy to prawda, co rozgłasza „konkurencji”, że w wypadku wygranej Pani Urszula Jabłońska na Burmistrz Łap, zastępcą Burmistrza zostanie Burmistrz V kadencji Roman Czepe?

Jest to kłamstwo wymyślone i rozpowszechniane przez przeciwników. R. Czepe wielokrotnie oświadczał, że nie zamierza być i nie będzie zastępcą burmistrza. (Pisaliśmy o tym choćby w relacji ze spotkania z Mieszkańcami tutaj). To uporczywie powtarzane kłamstwo zapewne wynika z tego, że przeciwnicy spodziewali się, iż to R. Czepe będzie kandydował na Burmistrza (widać to było choćby po licznych atakach na Forum) i to właśnie przeciwko niemu ustawili kampanię. Tym kłamstwem o „zastępcy” chcą tę kampanię przenieść na kandydatkę PiS Urszulę Jabłońską.

5.      Czy to prawda, że Pani Urszula Jabłońska ma ustalone z PiS poszczególne awanse i obsadę stanowisk po wyborach?

Jest to nieprawda. PiS niczego nie narzuca kandydatce na Burmistrza w sprawach obsady stanowisk. W wypadku wygranej kandydatka na Burmistrza zapewne przedstawi swoje propozycje, ale decyzja należeć będzie do niej.

6.      Czy Pani Urszula Jabłońska sama finansuje swoją kampanię wyborczą, czy też korzysta z czyichś pieniędzy?

Na Forum i wśród Mieszkańców rozpowszechnione zostało kłamstwo, że kandydatka PiS korzysta z cudzych pieniędzy na kampanię.  Jest to kolejne kłamstwo. Pani Urszula Jabłońska przeznacza na kampanię wyłącznie swoje pieniądze i tego samego oczekuje od wszystkich kandydatów.  Prawo i Sprawiedliwość oczekuje także, że w kampanii nikt nie będzie się posługiwał podległymi sobie pracownikami, a finasowanie kampanii będzie przejrzyste.  

7.      Czy po kampanii wyborczej kandydatce na Burmistrza, a także innym kandydatom Prawa i Sprawiedliwości należeć się będzie zwrot (cały lub częściowy) pieniędzy za kampanię?

Jakikolwiek zwrot pieniędzy żadnemu z kandydatów nie przysługuje. Jak wyjaśniliśmy powyżej, każdy z kandydatów finansuje kampanię z własnych pieniędzy. W ogóle nie korzysta się z żadnych pieniędzy podatników.

8.      Czy Pani Urszula Jabłońska współrządziła w tej i poprzedniej kadencji i odpowiada za rządy burmistrzów?

Nie, Pani Urszula Jabłońska przez dwie kadencji była Sekretarzem Gminy, ale nie współrządziła. Sekretarz Gminy nie jest organem władzy. Władzą (organem władzy) w gminie jest rada gminy oraz wójt, burmistrz lub prezydent. W wypadku Gminy Łapy są to wyłącznie Rada Miejska w Łapach i Burmistrz Łap. O tym, kto rządzi i jakie są organy  władzy, mówi jasno ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594).

Tyle pytań, jakie do nas dotarły, opartych na rozpowszechnianych plotkach o oszczerstwach. Jak widać, nie wszyscy walczą godnie. Wymyślane są kłamliwe zarzuty, nieprawdziwe historie, fałszywe fakty. Niestety, nie o wszystkich wiemy, stąd nie do wszystkich zarzutów i pomówień możemy się odnieść. Prosimy o zgłaszanie nam wszystkich rozpuszczanych przez „konkurencję”  kłamstw, abyśmy się mogli do nich ustosunkować. Prosimy o bezpośredni kontakt z kandydatami Prawa i Sprawiedliwości. Nie mamy nic do ukrycia. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Nie dopuśćmy, aby wygrywała plotka i plotkarze.

Tutaj zamieścimy odpowiedzi na kolejne pytania, jeśli do nas wpłyną. Zawsze odpowiadamy na kierowane do nas pytania. Jeśli nie pojawią się odpowiedzi, będzie to świadczyło o tym, że nikt nam nie zadał nowych pytań.


PS [2014-11-13]. Szybko okazało się, że kolejne plotki są już rozsiane. Ta pochodzi z łapskiego Gimnazjum nr 1:

9.       Czy to prawda, że kandydatka PiS na Burmistrza zamierza po wyborach zlikwidować łapskie Gimnazjum nr 1?

Jest to kompletna nieprawda. Tę całkowicie fałszywą plotkę rozpowiada się w Gimnazjum nr 1. Przeciwnicy, udając dobrze poinformowanych, rozpuszczają plotki, że Pani Urszula Jabłońska chce (w wypadku wygranych wyborów) zlikwidować Gimnazjum nr 1 i placówkę podporządkować Katolickiej Szkole Podstawowej, a więc i Parafii, prowadzącej szkołę. Ta plotka pojawiła się już wiele miesięcy temu. Była tak rażąco fałszywa i nieuczciwa, że  Ks. Proboszcz zdecydował się upublicznić wyjaśnienie, całkowicie zaprzeczając, jakoby były takie plany lub zamiary. Wydawało się, że kłamstwo zakończyło swój żywot. Plotka jednak znów jest rozpowiadana w Gimnazjum, bo tym razem chce się nią uderzyć w kandydatkę na Burmistrza. Wiadomo, z jakich źródeł pochodzi plotka i jakiej grupie w wyborach ma się przysłużyć.  


CZYTAJ TAKŻE:  
WYBORY SAMORZĄDOWE XI 2014. http://portal.lapy.pl/strona/304,wybory--xi--2014.html. (Tam linki do artykułów opublikowanych na Portalu nt. wyborów)

2014-11-11. Skradziono baner kandydata na radnego A. Łapińskiego http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/539,skradziono-baner-kandydata-na-radnego-a-lapinskiego.html

2014-10-27. Zniszczono banery kandydatki na burmistrza Urszuli Jabłońskiej http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/518,zniszczono-banery-kandydatki-na-burmistrza-urszuli-jablonskiej.html

2014-02-27. Szeptanka – czyli kampania oszczerstw zwolenników władzy. http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/227,szeptanka--czyli-kampania-oszczerstw-zwolennikow-wladzy.html