2014-11-11

Odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej w Łapach tej kadencji

Porządek był przeładowany. Burmistrz obecny i nieobecny. Nerwowy. Atmosfera słodko-gorzkich pożegnań. Koniec słabej kadencji.
1

Sesja była zaplanowana na koniec października, ale odbyła się dwa tygodnie później, tydzień przed wyborami, a więc tuż przed końcem VI kadencji. Nie wiadomo, dlaczego informacja o zwołaniu sesji nie ukazała się na stronie internetowej. Podobno obawiano się przyjścia na ostatnią sesją niezadowolonych mieszkańców, którzy zorientowali się, że dane im obietnice nie zostały zrealizowane, a sprawy nie zostały załatwione. Przyszli jedynie mieszkańcy okolicy pizzerii Paris, krytykujący postawę Burmistrza, który od miesięcy nic nie robi w sprawie zakłócania ciszy i porządku w tym rejonie przez bywalców piątkowej dyskoteki, odbywającej się w późnych godzinach wieczornych i nocnych.  Burmistrz W. Brzosko zapewniał, że badał sprawę, zbierał „podstawy” do odebrania właścicielowi koncesji, ale sprawa nie jest prosta, więc zwróci się do radcy i za 2 tygodnie uzyska opinię swego radcy i wówczas podejmie decyzję. A jak zostanie wybrany, to będzie się zajmował sprawą, lecz nie może działać pochopnie.

Dzień wcześniej odbyło się posiedzenie połączonych komisji. Po raz kolejny okazało się, że wystarczy jedno posiedzenie komisji i nie miało sensu natworzenie ich tak wiele, no, ale radni władzy nie mieliby tak wielu przewodniczących komisji i nie byliby tacy ważni (na ulotkach). Na posiedzenie Przyszli jedynie mieszkańcy ulicy Gen. Maczka, aby upomnieć się o remont ulicy. Burmistrz gimnastykował się i obiecywał, że jak zostanie wybrany, to ulicą się zajmie, na co usłyszał, że miał 4 lata, aby się nią zająć.  Mieszkańcy dopytywali, czy aby na pewno remont będzie, jeśli zostanie W. Brzosko wybrany. Debata sprowadzała się mniej więcej do takiego dialogu:

– Jeśli mnie wybierzecie, to będzie – zapewnił Burmistrz W. Brzosko.

– Ale co konkretnie, w jakim zakresie i kiedy będzie?

– Nie wiadomo, co będzie, bo nie ma projektu budżetu. Ale będzie. Jeśli nie wybierzecie, to nie będzie?

– Ale czego konkretnie nie będzie?

– Nie wiadomo, bo nie ma projektu budżetu.

Mieszkańcy postanowili więcej już nie męczyć Pana Burmistrza, dali spokój i opuścili salę.

Przed oficjalną realizacją porządku pogratulowano Panu dr. Tadeuszowi Borowskiemu-Beszcie tytułu „Świadek Historii”, nadanemu mu przez IPN.

Burmistrz W. Brzosko przeczytał list gratulacyjny, jaki mu przygotowano. Odczytał go tak literalnie, że z własnym imieniem i nazwiskiem. Wraz z Przewodniczącym Rady wręczył kwiaty i upominki promocyjne. Z kolei w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości T. Borowskimu-Beszcie wręczył kwiaty i pogratulował tytułu oraz podziękował za ofiarne zaangażowanie na rzecz upamiętniania historii S. Maciejewski Przewodniczący Klubu. Dr T. Borowski-Beszta, dziękując za życzliwość, podziękował Gminie  Łapy za to, co robi, upamiętniając wywózki na Sybir pomnikiem Krzyż Sybiraków – on także był wywieziony z matką i bliskimi w głąb Rosji Sowieckiej, a jego ojciec został zamordowany w Katyniu.  

Na początku porządku sesji  przewidziano „Omówienie katalogu potrzeb inwestycyjnych i zasad ich kwalifikowania do budżetu”. Dobry gospodarz przedstawiłby główne zamierzenia i wyjaśnił, jakie są możliwości, jaka jest – jego zdaniem – gradacja ważności tych zadań. Ale Burmistrz W. Brzosko nie miał zamiaru pokazać się jako dobry gospodarz. Ograniczył się do odczytania wszystkich zgłoszonych wniosków. Tonem zasypiającego urzędnika czytał wniosek po wniosku, po czym stwierdził, że trzeba na to ponad 60 mln, a Gmina takich pieniędzy nie ma, rocznie może wydać ok. 20 mln na inwestycje. Nie odpowiedział, co jego zdaniem jest najważniejsze, co trzeba wykonać najpierw, co w innych latach. Zachowywał się, jakby zupełnie go nie interesowało, co  będzie w przyszłym roku, na co Gmina powinna się nastawić. Zapytany przez opozycję, czy zgodnie z punktem w porządku obrad omówi zasady kwalifikowania wniosków do budżetu, odpowiedział, że będzie jak dotychczas. A jak było? A no tak, że radni władzy wyrywali co mogli z budżetui co mogli wciskali.

M.in. przedstawiono informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Łapy za rok szkolny 2013/2014, w tym o wynikach sprawdzianów w szkołach podstawowych i wynikach egzaminów w gimnazjach. Przy tej okazji dyrektorzy szkół podziękowali władzom, Burmistrzowi i radnym za działania na rzecz oświaty. Burmistrz z zadowoleniem przyjmował miłe słowa.Pochmurniał dopiero, gdy podziękowania skierowano także pod adresem Sekretarz Gminy Urszuli Jabłońskiej (kandydatki na Burmistrza).

Radni podjęli uchwałę w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Łapy. Po ogromnych zmianach w planach zagospodarowania przestrzennego w poprzedniej kadencji (m.in. poprzez wprowadzenie trzech ogromnych obszarów inwestycyjnych) w tej kadencji radni nie mieli już wiele do roboty w tym względzie.

Większość punktów nie budziła wątpliwości. Dopiero przy zmianach w statucie MOPS radny R. Falkowski był zdania, aby uchwały nie podejmować. Powoływał się na przepisy, ale jak się okazało nieaktualne i już nieobowiązujące. Dyrektor M. Wasilewska poirytowana stwierdziła: „Proszę mi nie wpierać, że mówię głupoty, bo nie ma Pan przepisów obowiązujących od 1.01.2015 r.”.

Kontrowersyjna okazała się zaproponowana przez Burmistrza uchwała w sprawie ustalenia nagrody sportowej Burmistrza Łap Złota Łapa”. Ponoć hasło, aby ustanowić jakąś nagrodę Burmistrza, najpierw rzucił Burmistrz Brzosko. Nie miał jednak pomysłu, jaka to ma być nagroda. Mógł powrócić do nagrody z poprzedniej kadencji „Kryształowa Podkowa” (przyznawanej w różnych dziedzinach, nie tylko w sporcie), ale nie po to nie przyznawał jej przez 4 lata, aby do niej wracać. Koniecznie chciał coś nowego. O tamtej wolała zapomnieć, jak o wszystkim, co się wiązało z poprzednią kadencją. Tyle że powinien prace zacząć kilka miesięcy wcześniej, aby faktycznie te nagrodę ustanowić, powołać kapitułę i wręczyć. Nic z tego. Postanowił ją „uchwalić”. Opozycja zaproponowała, aby w takim razie rzecz przenieść na nowa kadencję, aby nowa Rada Miejska ustaliła, czy faktycznie chce ustanowienia takiej nagrody, czy może zechce powrotu do „Kryształowej Podkowy”.

W trakcie sesji Pan Burmistrz oświadczył, że musi na co najmniej godzinę opuścić sesję, udając się na uroczystości w Łupiance Starej, w związku z tym Przewodniczący Rady zaproponował godzinną przerwę. Radni opozycji  zaproponowali, aby porządek realizować bez Burmistrza, a gdy jego obecność okaże się potrzebna, to z danym punktem zaczekać. Zdecydowana większość  radnych zgodziła się na to. (Zdjęcia z „przerwy” z Panem Burmistrzem w Łupiance ukazały się na stronie gminnej, tu jedno z nich. I proszę nie mówić, że to Portal fotografował).

Na sesji przyjęto  także szereg dróg do kategorii dróg gminnych. A więc stało się to, o co zabiegała opozycja w poprzednich latach, aby nie traktować mieszkańców osiedli wybiórczo, ale wszystkie uliczki osiedlowe, które mogą stać się drogami gminnymi, aby je przekształcić. Co jeszcze? Podjęto uchwałę w sprawie sprzedaży wielu działek budowlanych  (na cele mieszkaniowe) przy ul. Długiej (Geodetów i Cmentarnej) oraz sprzedaży lokalu mieszkalnego (przy ul. Sikorskiego). Przyjęto także uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, a więc to, o co przez 4 lata dopytywała opozycja, aby kontynuować realizowany w poprzedniej kadencji. Przekazano pieniądze dla Policji i – tradycyjnie już – Powiatowi Białostockiemu (I LO w Łapach). W sprawach różnych zabrał głos mieszkaniec Łap, krytykujący radnego W. Szustaka za zwolnienie go z firmy „Warsztaty Wagonów Kolejowych”, działającej w ZNTK. Radczyni Urzędu wyjaśniła, że Rada Miejska nie może zajmować się skargami na radnych, niezwiązanymi z wykonywaniem przez nich mandatu. Z kolei żona skarżącego wyjaśniła, że chcą w ten sposób wyjaśnić, jakim człowiekiem jest radny W. Szustak. Oboje w wyniku zwolnienia są pozbawieni środków do życia. Radny W. Szustak z kolei stwierdził, że to zemsta za to, że rekomendował prezesowi tego pracownika do zwolnienia. Zapowiedział, że pozwie go do sądu za oczernianie.

Podczas sesji wszyscy dziękowali wszystkim za wspólna pracę w czasie tej kadencji. Burmistrz W. Brzosko w podziękowaniu za współpracę wręczył każdemu z radnych (wyczytywanych imiennie) dyplom „z podziękowaniem za udaną współpracę w VI kadencji samorządu” oraz prezent w postaci monografii „Łapy. Miasto przy kolei”. Przewodniczący A. Mojkowski przekazał podziękowania w imieniu swoim i Prezydium Rady (przypomnijmy, że w skład Prezydium już na początku tej kadencji nie dopuszczono nikogo z opozycji). W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości wypowiedział się Wiceprzewodniczący Klubu Roman Czepe. Przypomniał, że rola opozycji jest niezwykle trudna, bo ma patrzeć władzy na ręce, kontrolować władzę i wykazać się niezależnością myślenia. „Bardzo dziękujemy wszystkim za współpracę. Przepraszamy, jeśli czasem emocje brały górę. Nie zawsze daje się ich uniknąć, gdy ma się całkiem odmienne zdanie i walczy o słuszność swoich racji. Szczególne słowa podziękowania należą się Paniom i Panom Sołtysom, którzy niezawodnie byli obecni za sesjach. Inni mieszkańcy rzadko na sesję przychodzą, więc to Państwo Sołtysi tworzyli niejako publiczność i zarazem opinię publiczną, z którą radni musieli się liczyć, głosując. Ta rola była bezcenna”.  

Radni podziękowali Pani Irenie Jabłońskiej, prowadzącej Biuro Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim za pracę i współpracę w tej kadencji. Szczególne podziękowanie przekazał Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Po kilku godzinach sesja się zakończyła. Radni opuszczali salę konferencyjną.

Protokół z sesji zapewne ukaże się już  w nowej kadencji. Z pewnością będzie znacznie bardziej obszerny, ale nie będzie zawierał niektórych pikantnych szczegółów i nie będzie ilustrowany.


CZYTAJ TAKŻE:

WYBORY SAMORZĄDOWE XI 2014. http://portal.lapy.pl/strona/304,wybory--xi--2014.html. (Tam linki do artykułów opublikowanych na Portalu nt. wyborów)

[Sesja 53] 2014-11-05. Tajna ostatnia sesja? http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/532,tajna-ostatnia-sesja.html

2014-07-22. Urząd wakacyjny http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/404,urzad-wakacyjny.html

2014-07-09. Żona pewnego zastępcy burmistrza w pewnej gminie http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/387,zona-pewnego-zastepcy-burmistrza-w-pewnej-gminie-.html

 [Sesja 49] 2014-07-16, 49 nadzwyczajna sesja. Po znakiem błędów i tchórzostwa Burmistrza http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/397,49-nadzwyczajna-sesja-po-znakiem-bledow-i-tchorzostwa-burmistrza.html

[Sesja 48] 2014-07-03. 48 SESJA – dramat szpitala, słabiutkie absolutorium Burmistrza http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/381,48-sesja--dramat-szpitala-slabiutkie-absolutorium-burmistrza.html

[Sesja 47] 2014-06-06. Sesja z niegrzecznym nauczycielem. Jakby wstąpił w niego Niesiołowski. http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/346,sesja-z-niegrzecznym-nauczycielem---jakby-wstapil-w-niego-niesiolowski-.html

[Sesja 46] 2014-05-02. Rekordowo krótka sesja. Zwołana, by poprawić błędy Burmistrza i Zastępcy http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/297,rekordowo-krotka-sesja-zwolana-by-poprawic-bledy-burmistrza-i-zastepcy.html

2014-03-29. Rada nie wyraziła zgody na Skwer Rodziny Shlomo Cohena. FOTO. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/257,rada-nie-wyrazila-zgody-na-skwer-rodziny-shlomo-cohena.html

2014-01-24. Biesiady radnych. http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/180,biesiady-radnych.html

2014-01-21. Urzędnicy dostali duże nagrody http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/177,urzednicy-dostali-duze-nagrody.html

Dział w menu. MIASTO I GMINA ŁAPY http://www.portal.lapy.pl/strona/72,rada-miejska-.html