2014-10-31

Kolejne spotkanie kandydatów PiS z Mieszkańcami. GALERIA

To pierwsze spotkanie kandydatów PiS z Mieszkańcami na południowej stronie Łap. Była pełna sala, b. wiele pytań i wiele wyrazów poparcia dla PiS. Prezentujemy zdjęcia i tematy.
1

Spotkanie prowadził Piotr Pułkośnik  (Szef Sztabu Wyborczego PiS). Sławomir Maciejewski (Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej) zdał sprawozdanie z pracy z naszego opozycyjnego Klubu Radnych PiS. Przypomniał, że Klub obecnie liczy aż 10 radnych (doszedł radny L. Gulewicz, który w tej kadencji wielokrotnie miał swoje stanowisko zbieżne z Klubem PiS , bronił szkoły w Daniłowie i in.). Podczas spotkania zaprezentowani zostali: kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na Burmistrza Łap Urszula Jabłońska (przedstawiła swój program wyborczy, wskazując na zamierzenia dotyczące przyszłej kadencji), kandydaci do Rady Miejskiej (Prawo i Sprawiedliwość wystawia kandydatów Rady Miejskiej we wszystkich okręgach), kandydaci do Rady Powiatu Białostockiego (PiS wystawia 10 kandydatów), kandydaci do Sejmiku (z Gminy Łapy jest 4 kandydatów na 18-osbowej liście PiS).

Omówiono także zasady głosowania. Przypomniano, że zaznacza się tylko jedną osobę na burmistrza, jedną na radnego Gminy, jedną na radnego Powiatu i jedną do Sejmiku. Mieszkańcy zadawali bardzo wiele pytań. Pytali m.in.

·         Jaki jest obecny stan zadłużenia Gminy. Czy zadłużenie spadło w tej kadencji? Przypomnijmy, że zadłużenie Gminy w tej kadencji wzrosło o ok. 6 mln zł. Otóż na koniec kadencji Burmistrza T. Wróblewskiego wyniosło 26% budżetu (mimo że wówczas nie skorzystano z żadnych środków unijnych, a kondycja zakładów nie była taka zła). W następnej kadencji poprzedniej czyli V kadencji wyniosło kolejne 26%, ale wynikało to z faktu upadku dwóch zakładów i inwestycji unijnych, na które trzeba było mieć wkład własny.  Ten Burmistrz miał się już nie zadłużać, a zadłużył Gminę na dodatkowe 6 mln zł.

·         Co z miejscami pracy? Jakie mieszkańcy będę mieli możliwości znalezienia pracy w Łapach? Co z tego, że zbudowano za duże pieniądze inkubator przedsiębiorczości, kiedy na razie hula tam wiatr? Kiedy inkubator da zatrudnienie? Zmarnowano dwa lata w sprawie podstrefy. Już pod koniec poprzedniej kadencji była duża na to dotacja, ale w tej kadencji wszystko zaczęto odsuwać w czasie. Dziś strefa byłaby już cała zajęta, dając wiele miejsc pracy. Tak samo było z inkubatorem przedsiębiorczości.  Także 2 lata zmarnowano na to, co zaczęło się już w poprzedniej kadencji. Trzeba to wszystko przyspieszyć, trzeba tworzyć nowe tereny inwestycyjne (także już były przygotowania w poprzedniej kadencji, ale nic nie zrobiono w tej sprawie). Trzeba wspomóc lokalną przedsiębiorczość i znacznie lepiej promować Gminę i pozyskiwać inwestorów zewnętrznych.

·         Co z dalszym etapem ulicy Wodociągową i innymi ulicami? Wodociągowa wymaga nawierzchni bitumicznej. Na remonty dróg muszą być przeznaczane znacznie większe kwoty. Z kolei wybór dróg do remontu musi być jawny, przejrzysty i poddany konsultacji społecznej.

·         Kto będzie zastępcą burmistrza? U. Jabłońska odpowiedziała, że z-ca jest odpowiedzialny za inwestycje, zatem powinien być inżynierem, z technicznym wykształceniem. Nie czas jednak, aby czynić takie ustalenia. Kandydat do Rady Powiatu R. Czepe stwierdził, że celowo są rozpowszechniane plotki (mieszkańcy potwierdzili, że takie plotki krążą), że to on ma być z-cą burmistrza. „Nie chcę, nie planuję, ani nie mam zamiaru być z-cą burmistrza. Oświadczałem to już w wielu miejscach. Plotki rozpowszechniają przeciwnicy w ramach kampanii . Z-cą musi być osoba z dobrym technicznym wykształceniem i doświadczeniem”.

·         Dlaczego przy wykonywanej ulicy od ZNTK i ul. Długiej nie ma kanalizacji i wodociągu? Urząd nie przygotował odpowiedniej dokumentacji na czas. Spieszono się, aby wykorzystać dotację, więc zrobiono bez uzbrojenia.

·         Czy Gmina nie mogłaby pomóc zagospodarować tereny na skwery i miejsca wypoczynku? Naturalnie, że Gmina, zależnie od własności takich terenów, powinna albo sama je zagospodarować, albo pomóc w zagospodarowaniu, bo służą wszystkim.

·         Dlaczego w tej kadencji zaprzestano realizacji basenu (Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego)? W 2010 r., pod koniec poprzedniej kadencji, Gmina uzyskała już na tę inwestycję wielomilionową dotację, ale w tej kadencji burmistrza W. Brzoski nie było woli jej realizacji. Potem można było uzyskać nawet większą dotację, ale z Łapami już nikt się nie liczył, dostały dotacje na baseny inne Gminy, w tym Michałowo i Grajewo.

·         Czy jest prawdą, że na skwerze koło kina miał powstać pomnik rodziny żydowskiej? Kto był inicjatorem? Inicjatorem był potomek tej rodziny, z Kanady. Burmistrz zgadzał się na to, ale radni nie wyrazili zgody, uznając, że trzeba w wybranym miejscu upamiętnić całą dawną społeczność żydowską, a nie jedną rodzinę.

·         Co z odwodnieniem Cmentarza? Od początku tej kadencji radni A. Karasiewicz, J. Jamiołkowski i L. Gulewicz pytali o to na sesjach i składali interpelacje na piśmie. Jest to zapisane w protokołach. Były liczne obietnice Pana Burmistrza, ale jak dotąd nie przedstawiono nawet dokumentacji i uzgodnień. 

Podczas spotkania obszerniej zaprezentowali się kandydaci do Rady Powiatu Białostockiego wraz z liderem listy, Romanem Czepe, który wskazał na najważniejsze działania, jakie należy podjąć w powiecie, w tym za wszelką cenę ratować łapski szpital. Trzeba też odsunąć obecne, szkodliwe dla Łap, władze w Powiecie. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć ze spotkania. 


CZYTAJ TAKŻE:  WYBORY SAMORZĄDOWE XI 2014. http://portal.lapy.pl/strona/304,wybory--xi--2014.html

106_png.png 102_png.png 101_png.png 100_png.png 98_png.png 96_png.png 95_png.png 94_png.png 92_png.png 90_png.png 88_png.png 86_png.png 84_png.png