2014-10-30

Izba Gospodarcza w Łapach oficjalnie poparła Urszulę Jabłońską

Izba Gospodarcza nie wystawiła w tych wyborach kandydata na Burmistrza Łap i poparła Urszulę Jabłońską, Sekretarz Gminy.

Utworzona w 2011 r. Izba Gospodarcza utworzyła własny Komitet Wyborczy Wyborców. Komitet wystawił kandydatów do Rady Miejskiej w 7 okręgach. Swoje zaangażowanie w wyborach samorządowych Izba na swoim profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/izbalapy?fref=ts) wyjaśnia następująco:

Wybory samorządowe? Dlaczego?
Na przestrzeni ostatnich 3 lat wybrani przedstawiciele Izby Gospodarczej zostali zaproszeni przez lokalny samorząd do współpracy jako organ doradczy w zakresie lokalnej przedsiębiorczości. Powołano do życia Radę Przedsiębiorczości przy Burmistrzu Łap. Niestety realny zakres współpracy pozostał znikomy, a wpływ członków Izby na życie gospodarcze miasta i gminy praktycznie żaden. Dlatego powstała idea, że tylko uczestnictwo w Radzie Miasta może zagwarantować realny wpływ przedsiębiorców i pracodawców na życie miasta i wdrażanie zaplanowanych przez nich inicjatyw. Tak powołano do życia Komitet Wyborczy Wyborców Izba Gospodarcza w Łapach.

Izba Gospodarcza w Łapach przed wyborami podjęła oficjalną współpracę z Prawem i Sprawiedliwością w Łapach. Przejawem tej współpracy jest poparcie przez Izbę Urszuli Jabłońskiej – kandydatce Prawa i Sprawiedliwości na Burmistrza Łap. Izba poinformowała o tym m.in. na swoim profilu na Facebooku.

Z kolei Prezes Izby Tadeusz Perkowski startuje do Rady Powiatu Białostockiego z listy Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. 


CZYTAJ TAKŻE:  WYBORY SAMORZĄDOWE XI 2014. http://portal.lapy.pl/strona/304,wybory--xi--2014.html