2014-10-23

Sylwetki kandydatów PiS do Rady Miejskiej. FOTO

Prezentujemy sylwetki kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miejskiej wraz ze zdjęciami i notkami biograficznymi.

Znajdź swój okręg wyborczy i kandydata Prawa i Sprawiedliwości z tego okręgu.


Piotr HERMAN  (okręg nr 1)

Ma 62 lata, wykształcenie zawodowe. Pracuje jako starszy magazynier w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Od sześciu kadencji jest sołtysem wsi Bokiny. Bardzo zaangażowany w sprawy społeczne wsi m.in. jako organizator dożynek gminnych (2010 r.) oraz dożynkowego stoiska wsi (m.in. nagrodzonego w 2014 r.), współorganizator festynu, akcji sprzątania sołectwa, konkursu na wieniec dożynkowy i na stoisko promocyjne. Strażnik łowiecki w kole myśliwskim „Przepiórka” w Księżynie. Przez wiele kadencji był członkiem Rady Nadzorczej w Spółdzielni Mleczarskiej i SKR.                        

Tel. 888424895

Okręg nr 1: BOKINY, ŁUPIANKA NOWA, ŁUPIANKA STARA, WÓLKA WANIEWSKA.


Renata JABŁONOWSKA (okręg nr 2)

Mieszka w Płonce Kościelnej. Znana ze swego społecznego zaangażowania. Udziela się społecznie m.in. w Stowarzyszeniu Nasza Płonka i w wielu innych inicjatywach. Wraz z mężem wychowują dwoje dzieci. (Mąż działa w OSP w Płonce Kościelnej). W przyszłej kadencji zamierza podejmować działania na rzecz swego okręgu: Płonka Kościelna, Płonka-Strumianka, Płonka-Kozły.

Okręg nr 2: PŁONKA KOŚCIELNA, PŁONKA-KOZŁY, PŁONKA-STRUMIANKA.

 


Beata PIEKARSKA (okręg nr 3)

Ma 41 lat. Wykształcenie średnie ekonomiczne. Urodziła się w Łapach, mieszka w Gąsówce-Osse, gdzie angażuje się na rzecz swojej społeczności. Prowadzi wraz z mężem własną działalność gospodarczą. Wychowuje dwoje dzieci. Na co dzień, z racji różnych obowiązków, styka się z wieloma ludźmi i instytucjami, stąd zna nurtujące naszą społeczność problemy. Zna trudny rynek pracy i przeszkody w załatwianiu prostych spraw, w tym utrapienie przepisów, które wiążą ludziom ręce. Lubi nowe wyzwania.

Tel. 600035350, e-mail beata-piekarska2@wp.pl

Okręg nr 3: GĄSÓWKA-OSSE, GĄSÓWKA-SKWARKI, GĄSÓWKA-SOMACHY, PŁONKA-MATYSKI, ROSZKI-WŁODKI, ROSZKI-WODŹKI.


Maciej MICHNO  (okręg nr 4)

Ma 34 lata, mieszka w Gąsówce Starej Kolonii, wykształcenie wyższe. Jest Zastępcą Komendanta Posterunku Straży Ochrony Kolei w Białymstoku. Społeczny kurator sądowy. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia. Radny obecnej kadencji i pierwszy sołtys nowo utworzonej wsi Gąsówka Stara Kolonia. Żonaty, ma dwóch synów. W Radzie Miejskiej w Łapach chciałby zajmować się sprawami związanymi z przeciwdziałaniem bezrobociu (powinno się aktywnie stwarzać warunki dla nowych miejsc pracy), poprawą bezpieczeństwa mieszkańców, organizowaniem dla dzieci i młodzieży jak najlepszych warunków do nauki, sportu, rekreacji i samorozwoju.

Tel. 781401781, e-mail: maciejmichno@wp.pl

Okręg nr 4: GĄSÓWKA-OLEKSIN, GĄSÓWKA STARA [BEZ ULIC], GĄSÓWKA STARA [Z ULICAMI], ŁAPY-KOŁPAKI, ŁAPY-KORCZAKI, ŁAPY-ŁYNKI.


Aldona Ewelina JAMIOŁKOWSKA  (okręg nr 5)

Lat 47.  Jest mężatką, ma dwoje dzieci. Mieszka w Daniłowie Dużym, gdzie od ośmiu lat jest sołtysem wsi. Jest osobą aktywną i kreatywną. Udziela się społecznie, potrafiąc znakomicie współpracować z mieszkańcami. Jest znana z działań na rzecz społeczności wiejskiej. Dobrze znana w swoim okręgu. Była organizatorką wielu inicjatyw w środowisku wiejskim. Jest radną Rady Miejskiej tej kadencji. Szczególnie zabiega o poprawę infrastruktury drogowej – zarówno dróg gminnych, jak i powiatowych.

Tel. 509704711, e-mail aldonaewelina@wp.pl

Okręg nr 5: DANIŁOWO DUŻE, DANIŁOWO MAŁE, ŁAPY-DĘBOWINA, ŁAPY-PLUŚNIAKI, ŁAPY-SZOŁAJDY.


Marek GOŁKO (okręg nr 6)

Mieszkaniec Uhowa, ma 38 lat, wykształcenie wyższe – mgr inż. elektroniki i telekomunikacji. Radny poprzedniej i obecnej kadencji Rady Miejskiej w Łapach. Prowadzi własną działalność w dziedzinie telekomunikacyjnej oraz pracuje w swoim gospodarstwo rolnym. W obu kadencjach bardzo aktywnie zabiegał o środki i wsparcie dla Uhowa. Członek OSP Uhowo. W przyszłej kadencji chce konsekwentnie wspierać inicjatywy, przyczyniające się do poprawy warunków życia w Uhowie.

Tel. 501093493, e-mail mgolko@o2.pl

Okręg nr 6: UHOWO.


Jarosław POROWSKI (okręg nr 7)

Lat 38. Wykształcenie wyższe – ekonomista, absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Uczył się w Technikum Mechanicznym w Łapach. W 2005 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw.  W latach 2002 – 2006 pracownik działu ekonomicznego i działu księgowości ZNTK w Łapach S.A. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie handlu. Zaangażowany społecznie – pełni funkcję skarbnika w Stowarzyszeniu Nasze Łapy – Twoja Przyszłość przy Przedszkolu nr 2 w Łapach. Działa przy Parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła. Wraz z żoną Emilią są animatorami młodzieży, przygotowującej się do bierzmowania. Z żoną wychowują troje dzieci.

Tel. 507131348, e-mail jarekporowski@poczta.onet.pl

Okręg nr 7: ŁAPY, UL.: BOCIANIA, BOCIAŃSKA, BOLESŁAWA PRUSA, BRONISŁAWA SZWARCE, DŁUGA [1-33], GRZYBOWA, HENRYKA SIENKIEWICZA, JASKÓŁCZA, JASNA, JASTRZĘBIA, K. KAMIEŃSKIEGO "HUZARA", KASPRZAKA, KRUCZA, NADNARWIAŃSKA, NOWOWIEJSKA, OKOPOWA,  ORLA, PIĘKNA, POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH,SPOKOJNA, WODOCIĄGOWA, WRONIA, ŻURAWIA.


Janusz JAMIOŁKOWSKI  (okręg nr 8)

Lat 53. Mieszka w Łapach przy ulicy 11-go Listopada. Ukończył Politechnikę Białostocką. W 1986 roku podjął pracę w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach jako nauczyciel przedmiotów mechanicznych. W międzyczasie podnosił kwalifikacje, kończąc studia podyplomowe: z wychowania obronnego z problematyką przestępczości (2002) i z fizyki (2008). Jest nauczycielem dyplomowanym. Za swoją pracę odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest przewodniczącym koła NSZZ „Solidarność”  przy ZSM w Łapach. Jego pasją jest szaradziarstwo  (z zamiłowaniem układa krzyżówki i in.). Jest radnym obecnej kadencji.

Tel. 798806452, e-mail januszjimi@poczta.fm

Okręg nr 8: ŁAPY, UL.: 11-GO LISTOPADA, 3-GO MAJA, DŁUGA [34-67],  GRANICZNA, KS. BAGIŃSKIEGO, PPŁK. NILSKIEGO-ŁAPIŃSKIEGO.


Leszek Paweł GULEWICZ  (okręg nr 9)

42 lata, wykształcenie wyższe pedagogiczne. Mieszka w Łapach z żoną Agnieszką i córką Emilką. Jest nauczycielem języka niemieckiego i edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół Mechanicznych im. St. Czarnieckiego w Łapach oraz w Publicznym Gimnazjum w Surażu. Jest popularyzatorem idei honorowego krwiodawstwa. Wspiera inicjatywy społeczne, współdziałając ze Stowarzyszeniem Petrus, UKS Narew Łapy, OKF Łapy i Świetlicą Socjoterapeutyczną. Był jednym z głównych organizatorów obchodów 100-lecia Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Jest radnym VI kadencji Rady Miejskiej. Uczestniczy w pracach Komisji Oświaty Kultury i Sportu oraz Komisji Finansowej.

Tel. 60471021, e-mail lesgul@wp.pl

Okręg nr  9: ŁAPY, UL.: CMENTARNA 35, MARII KONOPNICKIEJ, ŻWIRKI I WIGURY [1-41].


Wojciech Jacek BOGDANOWICZ  (okręg nr 10)

Lat 55. Ukończył Technikum Weterynaryjne, a następnie Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu, zdobywając tytuł technika pożarnictwa i stopień chorążego. Wraz z żoną Krystyną mają dwoje dorosłych dzieci, Macieja i Katarzynę. Żona jest pielęgniarką w ZOZ Łapy. Mieszkają na osiedlu cukrowniczym w Łapach. Za uratowanie życia ludzkiego odznaczony przez Prezydenta RP medalem „Za Ofiarność i Odwagę”.

Tel. 508323608, e-mail wojtek289@op.pl

Okręg nr 10: ŁAPY, UL.: CMENTARNA [BEZ 35], CZERWONEGO KRZYŻA, PARAFIALNA, ŻWIRKI I WIGURY [42- DO KOŃCA].


Adam KARASIEWICZ   (okręg nr  11)

Od urodzenia związany z Łapami. Od siedmiu lat mieszka z rodziną na osiedlu przy ul. Małej (blok Długa 68). Wraz z żoną Anną wychowuje trzy córki: Olę, Zosię i Anielkę. Ukończył studia magisterskie – filologia polska na Uniwersytecie w Białymstoku, Instruktorskie Studium Teatru oraz Studia Podyplomowe (historia). Uczy języka polskiego i historii w I Liceum Ogólnokształcącym oraz Niepublicznym Gimnazjum w Łapach. Jest instruktorem Domu Kultury w Łapach. Prowadzi amatorskie zespoły teatralne. Za swoją działalność otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej oraz „Kryształową Podkowę” – wyróżnienie Burmistrza Łap. Jest pomysłodawcą i organizatorem Łapskiego Tygodnia Teatru. Współpracuje z wieloma stowarzyszeniami. Radny Rady Miejskiej tej kadencji.

Tel. 505067658, e-mail a-karasiewicz@wp.pl

Okręg nr 11:  ŁAPY, UL.: BRAŃSKA, CICHA, CUKROWNICZA, DŁUGA [68- DO KOŃCA], HARCERSKA, MAŁA, POŁUDNIOWA, SŁONECZNA, STALOWA, TĘCZOWA.


Andrzej FASZCZEWSKI  (okręg nr 12)

Lat 56, wykształcenie średnie, mieszkaniec Łap-Osse. Żonaty, ma dwie zamężne córki. Pracuje w PKP w Zakładzie Linii Kolejowych jako starszy dyżurny ruchu. Członek NSZZ „Solidarność”. W latach 1990 -1995 był przewodniczącym Komitetu Osiedlowego. Bardzo lubiany w swoim środowisku. Dał się poznać jako życzliwy i pomocny sąsiad. W Radzie Miejskiej chce zająć się poprawą infrastruktury drogowej, a także aktywizacją społeczną, organizacją wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz poprawą bezpieczeństwa w mieście i gminie.

Tel. 694120240

Okręg nr 12: ŁAPY, UL.: ADAMA ASNYKA, KOLEJOWA,  KOŚCIELNA, LEŚNA, LETNIA, SOKOŁOWSKA, SOSNOWA, SURAŻSKA, TEOFILA LENARTOWICZA, WARSZAWSKA, WINCENTEGO WITOSA.


Marek OŁTARZEWSKI   (okręg nr 13)

Mieszka w Łapach przy ul. J. Matejki. W 1980 roku ukończył dzienne studia na Politechnice Białostockiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika.  Od 1982 roku pracował jako nauczyciel. Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest wieloletnim działaczem NSZZ „Solidarność” (od 1980 r.). Aktywny radny dwóch ostatnich kadencji. W poprzedniej kadencji był Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, a w obecnej pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

Tel. 604936040, e-mail marekoltarzewski@gmail.com

Okręg nr 13: ŁAPY, UL.:GEN. MACZKA, GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO  [79- DO KOŃCA], GŁUCHA, JANA CYBISA, JANA MATEJKI, JULIANA TUWIMA, KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO, MOKRA, OGRODOWA, PŁONKOWSKA, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, SZKOLNA, SZPITALNA, WITA STWOSZA, WITOLDA SŁAWIŃSKIEGO, WYGWIZDOWO, ŻABIA.


Adam PERKOWSKI  (okręg nr 14)

Lat 41, wykształcenie wyższe – mgr wychowania fizycznego, studia podyplomowe z informatyki. Od 1997 roku jest nauczycielem, wychowawcą i trenerem w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach.  Działalność zawodową i społeczną związał z Łapami (wieloletni trener w KS Pogoń Łapy, współorganizator wielu imprez sportowych, działacz sportowy i społeczny). Zawsze życzliwy, pogodny, optymistycznie nastawiony do życia. Wraz z żoną wychowują syna Jakuba.

Tel. 602177021, e-mail kaperkowscy@wp.pl

Okręg nr  14: ŁAPY, UL:ALEKSANDRA GIERYMSKIEGO, ARTURA GROTTGERA, GŁÓWNA [96-DO KOŃCA], GOŹDZIKOWSKA, JACKA MALCZEWSKIEGO, JANUSZA KORCZAKA, JAŚMINOWA, JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO, JÓZEFA PANKIEWICZA, JULIANA FAŁATA,  KONWALIOWA, KRAŃCOWA, LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO, NIKIFORA, PIOTRA MICHAŁOWSKIEGO, RÓŻANA, STRAŻACKA, TADEUSZA MAKOWSKIEGO, WOJCIECHA KOSSAKA, XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO, ZDROJOWA.


Piotr PUŁKOŚNIK  (okręg nr  15)

Urodził się i mieszka w Łapach, z żoną Krystyną oraz dziećmi Katarzyną i Łukaszem. Ma 50 lat. Wykształcenie wyższe magisterskie. Od 1988 roku jest nauczycielem wychowania fizycznego w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach i trenerem judo w Uczniowskim Klubie Sportowym „Narew” Łapy. Jego wychowankowie od 26 lat sięgają po najwyższe laury sportowe na arenach krajowych, europejskich i światowych. Był radnym V i VI kadencji. W V kadencji Przewodniczył Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu.

Tel. 600367888, e-mail ppulkosnik@wp.pl

Okręg nr 15: ŁAPY, UL.: BUKOWA, DĘBOWA, GŁÓWNA [31-95], GRABOWA, JAWOROWA, JESIONOWA, KLONOWA, NOWA, PIASKOWA [1-9], ŚWIERKOWA, TOPOLOWA.


Zdzisław  PENZA   (okręg nr 16)

Rodowity łapianin, lat 58, mgr inż. mechanik, absolwent Politechniki Białostockiej. Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach, Komandor Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego „REF” Łapy (od 1983 r.), wspaniały organizator obozów żeglarskich. Członek NSZZ „Solidarność”. Był Przewodniczącym Rady Miejskiej w Łapach V kadencji (znakomicie organizował pracę tej Rady i współpracę radnych ponad podziałami). Odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi, a także Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Tel. 604995881, e-mail: zpenza@wp.pl

Okręg nr 16: ŁAPY, UL.: ARMII KRAJOWEJ, BAGNO, BOHATERÓW WESTERPLATTE, DOLNA, GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO [58-78A], GĘSIA, GŁÓWNA [1-30], NOWY RYNEK, PRZECHODNIA, ŚLISKA, ŚREDNIA.


Marianna KACZYŃSKA   (okręg nr 17)

Mieszka w Łapach. Wywodzi się z rodziny o tradycjach katolickich i patriotycznych. Jest matką trojga dorosłych dzieci. W latach 1964-1990 pracowała w Białostockich Zakładach Wyrobów Galanteryjnych. Od 1990 roku pracuje w Regionie Podlaskim NSZZ ,,Solidarność" Oddział w Łapach na stanowisku Przewodniczącej Oddziału. Angażowała się także

w prace Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”.

Okręg nr 17: ŁAPY, UL.:HANDLOWA, MIKOŁAJA KOPERNIKA [PARZYSTE], KRZYWA, LEŚNIKOWSKA, PIWNA, SPÓŁDZIELCZA, WĄSKA.


Henryk ŁUPIŃSKI   (okręg nr 18)

Od urodzenia mieszka w Łapach. Interesuje się historią, informatyką i polityką. W latach 1993-1995 był członkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. Był też  Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Białymstoku.  Od lat jest zaangażowany społecznie. Prowadzi biuro poselskie Prawa i Sprawiedliwości w Łapach. 
Tel. 796 186 480, e-mail: henryk-lup@wp.eu

Okręg nr 18: ŁAPY, UL.:GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO [1-57], PLAC NIEPODLEGŁOŚCI.


Sławomir Jan MACIEJEWSKI   (okręg nr 19)

Urodził się w Łapach. Ma 57 lat. Ukończył studia wyższe w Instytucie Okrętowym Politechniki Gdańskiej. Mieszka przy ul. Osiedlowej. Pracuje jako główny mechanik w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Posiada najdłuższy staż samorządowy w Łapach – był radnym I, III, IV, V i VI kadencji. Za działalność samorządową został odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi. W I i V kadencji przewodniczył Komisji Finansowo-Gospodarczej, a w V i VI kadencji (a więc obecnie) Przewodniczył Klubowi Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Miejskiej w Łapach. Bardzo dobrze zna problematykę samorządową.

Tel. 668484425, e-mail s.maciejewski12@wp.pl

Okręg nr 19: ŁAPY, UL.:GÓRNA, MIKOŁAJA KOPERNIKA [NIEPARZYSTE], OSIEDLOWA.


Przemysław JAROSZEWSKI   (okręg nr 20)

31 lat, żonaty, rodowity łapianin. Prezes i założyciel Klubu Sportowego „MINOTAUR”. Ukończył Technikum Mechaniczne w Łapach. Od dziecka związany ze sportem, a judo stało się jego pasją i sposobem na życie. Przez całą karierę sportową zdobył wiele tytułów Mistrza Polski w różnych kategoriach wiekowych. Reprezentował Łapy na wielu arenach sportowych kraju i Europy. W latach 2010-2014 pozyskał dotacje unijne (w sumie 90 tys. zł) na otwarcie oraz rozszerzenie działalności Klubu, dając możliwość udziału w zajęciach wielu dzieciom. W ten sposób powstały kolejne placówki w Wysokiem Mazowieckiem, Turośni Kościelnej i Sokołach. Był Laureatem Nagrody Burmistrza Łap „Kryształowa Podkowa – Wyróżnienie Roku” – dla osób, instytucji i organizacji, które posiadają wybitne osiągnięcia i w sposób wyjątkowy angażują się w rozwój Miasta i Gminy Łapy.

Tel. 783089557, e-mail jaroszewskiprzemek@wp.pl

Okręg nr 20: ŁAPY, UL.:ELIZY ORZESZKOWEJ, JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO, JULIUSZA SŁOWACKIEGO, KŁOSOWA, PARKOWA, PIASKOWA [10- DO KOŃCA], POLNA, PÓŁNOCNA, ZACHODNIA, ŻYTNIA.


Andrzej ŁAPIŃSKI   (okręg nr 21)

Ma 45 lat i od urodzenia mieszka w Łapach. Od 1991 r. pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach. Wyższe wykształcenie zdobył na AWF w Gdańsku, tam też na studiach podyplomowych uzyskał tytuł trenera koszykówki. W Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku ukończył kierunek Zarządzanie Sportem. Obecnie jest studentem Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku Innowacyjne metody zarządzania firmą. Jest aktywnie działającym członkiem NSZZ „Solidarność”. Żona Bożena jest nauczycielką klas zerowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach. Córka Maria studiuje na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, natomiast młodsza Aleksandra uczy się w liceum.

Tel. 502268852,  e-mail andrzejlapinski@wp.pl

Okręg nr 21: ŁAPY,  UL.: BARWIKOWSKA, BOCZNA, CHABROWA, CZELADNICZA, DALIOWA, GLINIANA, HIACYNTOWA, KAZIMIERZA WODZICKIEGO, ŁANOWA, ŁĄKOWA, MAKOWA, MATEUSZA CYGAŃSKIEGO, MICHAŁA SIEDLECKIEGO, MOSTOWA, ODLEGŁA, PIŁSUDSKIEGO, RZEMIEŚLNICZA, STOKROTKOWA, WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO, ŻNIWNA.


CZYTAJ TAKŻE:  

WYBORY SAMORZĄDOWE XI 2014. http://portal.lapy.pl/strona/304,wybory--xi--2014.html

2014-10-22. Powołano 16 obwodowych komisji wyborczych w Gminie Łapy http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/512,powolano-16-obwodowych-komisji-wyborczych-w-gminie-lapy.html

2014-10-21. Wszyscy kandydaci do Sejmiku Województwa Podlaskiego http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/511,wszyscy-kandydaci-do-sejmiku-wojewodztwa-podlaskiego.html

2014-10-20. Po artykule o „fałszywej ankieterce” wściekły atak na Forum. Oj, brzydko http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/510,po-artykule-o-falszywej-ankieterce-wsciekly-atak-na-forum-oj-brzydko.html

m 2014-10-20. Wszyscy kandydaci do Rady Powiatu Białostockiego http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/508,wszyscy-kandydaci-do-rady-powiatu-bialostockiego.html

2014-10-19. Kampania wyborcza metodąna fałszywą„ankieterkę”? http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/507,kampania-wyborcza-metoda-na-falszywa-ankieterke-.html

2014-10-16. Wszyscy kandydaci do Rady Miejskiej http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/505,wszyscy-kandydaci-do-rady-miejskiej-.html

2014-10-11. Burmistrz kręci swój propagandowy filmik wyborczy? http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/498,burmistrz-kreci-swoj-propagandowy-filmik-wyborczy-.html

2014-10-09. Co jeszcze powinien uroczyście otworzyć Burmistrz przed wyborami? SONDA http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/496,co-jeszcze-powinien-uroczyscie-otworzyc-burmistrz-przed-wyborami-sonda.html

2014-09-29. Burmistrz przed nalewką, po nalewce, czy wcale? http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/485,burmistrz-przed-nalewka-po-nalewce-czy-wcale.html

2014-10-06. Witko i Łysy. Cześć II o układzie dwóch. Naprawdę ciekawe http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/493,witko-i-lysy-czesc-ii-o-ukladzie-dwoch-naprawde-ciekawe.html

2014-10-03. Zostali zarejestrowani kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do w wyborach powiatu http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/491,zostali-zarejestrowani-kandydaci-prawa-i-sprawiedliwosci-do-w-wyborach-powiatu.html

2014-10-02. Dzisiaj zgłoszona została Urszula Jabłońska i 21 kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miejskiej http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/490,dzisiaj-zgloszona-zostala-urszula-jablonska-i-21-kandydatow-prawa-i-sprawiedliwosci-do-rady-miejskiej.html

2014-09-30. Jacyś faceci opowiadająpo Łapach, że będąkandydowaćna burmistrza http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/488,jacys-faceci-opowiadaja-po-lapach-ze-beda-kandydowac-na-burmistrza.html

2014-09-27. „Układ dwóch” – Brzosko-Łapiński? http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/482,uklad-dwoch--brzosko-lapinski.html

2014-09-28. Dożynki gminne 2014 – z wyborczymi cudami Burmistrza http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/484,dozynki-gminne-2014--z-wyborczymi-cudami-burmistrza.html

2014-09-11. Pierwszy wywiad kandydatki na burmistrza Łap Urszuli Jabłońskiej http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/460,pierwszy-wywiad-kandydatki-na-burmistrza-lap-urszuli-jablonskiej-.html

2014-09-10. Oświadczenia kandydatów PiS na burmistrza na koniec konsultacji - poparcie kandydatury U. Jabłońskiej http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/459,oswiadczenia-kandydatow-pis-na-burmistrza-na-koniec-konsultacji---poparcie-kandydatury-u-jablonskiej.html

2014-09-09. Urszula Jabłońska kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na burmistrza Łap http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/458,urszula-jablonska-kandydatem-prawa-i-sprawiedliwosci-w-wyborach-na-burmistrza-lap.html

2014-09-03. Burmistrz W. Brzosko w „Porannym” zapowiada, że „powalczy o drugą kadencję” http://portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/453,burmistrz-w-brzosko-w-porannym-zapowiada-ze-powalczy-o-druga-kadencje.html

2014-08-29. Kiedy i jak Prawo i Sprawiedliwość wyłoni kandydata na burmistrza? http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/448,kiedy-i-jak-prawo-i-sprawiedliwosc-wyloni-kandydata-na-burmistrza.html

2014-06-22. Kandydaci PiS na Burmistrza – wyniki SONDY Kuriera Porannego. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/367,kandydaci-pis-na-burmistrza--wyniki-sondy-kuriera-porannego.html

2014-06-05. Prawybory PiS na Burmistrza? PiS wskazało trójkę kandydatów. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/345,prawybory-pis-na-burmistrza-pis-wskazalo-trojke-kandydatow.html

2014-02-27. Szeptanka – czyli kampania oszczerstw zwolenników władzy. http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/227,szeptanka--czyli-kampania-oszczerstw-zwolennikow-wladzy.html