2014-09-10

Oświadczenia kandydatów PiS na burmistrza na koniec konsultacji - poparcie kandydatury U. Jabłońskiej

Publikujemy oświadczenia trójki kandydatów PiS na burmistrza U. Jabłońskiej, R. Czepe, S. Maciejewskiego ? na koniec konsultacji i po rekomendacji PiS w wyborach na burmistrza Łap
1

Jak pisaliśmy (artykuł poprzedni – tutaj), Prawo i Sprawiedliwość w Łapach (wraz z Klubem Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej) zarekomendowało Urszulę Jabłońską, Sekretarz Miasta i Gminy Łapy, jako kandydata PiS w wyborach na burmistrza Łap.

Posiedzenie Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Łapach (z udziałem Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej), na którym rekomendowano U. Jabłońską, odbyło się w piątek (2014-08-29) późnym wieczorem (ze względu na odbywającą się w tym dniu sesję Rady Miejskiej). Prowadzący spotkanie Sławomir Maciejewski, Przewodniczący Klubu Radnych PiS, przypomniał tryb, jaki obowiązuje w Prawie i Sprawiedliwości w wypadku udzielenia rekomendacji w wyborach, a także procedurę, jaka została przyjęta przez PiS w Łapach. Podziękował za wzięcie go pod uwagę w konsultacjach i oświadczył, że rezygnuje z kandydowania na kandydata na burmistrza i zaproponował, aby brać pod uwagę tylko dwie pozostałe kandydatury.  Z kolei Roman Czepe, Przewodniczący łapskiego PiS, omówił dotychczasowe działania komitetu PiS w sprawie wyłonienia kandydata.  Przypomniał, że w czerwcu Komitet i Klub Radnych rekomendowały trzy kandydatury, zgłoszone następnie Zarządowi Okręgowemu PiS: Romana Czepe, Urszulę Jabłońską, Sławomira Maciejewskiego. Kandydatury te zostały także ogłoszone publicznie, aby Mieszkańcy mogli wyrażać opinie na ich temat. Przydatna okazała się sonda opublikowana przez „Kurier Poranny”. Konsultacje pokazały, że dwie kandydatury PiS mają wysokie poparcie mieszkańców – jego i Urszuli Jabłońskiej. W czasie konsultacji powróciła fala anonimowych ataków na jego osobę na forach, na nowo rozpuszczano kłamstwa i plotki, jak czyniono to przed wyborami w 2010 r. W sytuacji tak napastliwego atakowania kandydowanie mija się z celem i w związku z tym rezygnuje on z kandydowania na burmistrza. Jednocześnie z całym przekonaniem popiera kandydaturę Urszuli Jabłońskiej. On Sam pragnie skupić się na sprawach Powiatu i na kampanii do Rady Powiatu.

Po tych wypowiedziach Urszula Jabłońska podtrzymała wolę kandydowania i zaprezentowała swoją wizję łapskiego samorządu, a następnie poprosiła, aby na temat jej kandydatury wypowiedzieli się uczestnicy spotkania. Wszyscy wyrazili pozytywną ocenę jej osoby i kandydatury i jednogłośnie poparli kandydaturę Urszuli Jabłońskiej jako kandydata na burmistrza Łap. Urszula Jabłońska podziękowała za rekomendację.

W poniedziałek (2014-09-01) na spotkaniu wszystkich kandydatów PiS w wyborach do Rady Miejskiej i Rady Powiatu przedstawiono kandydaturę Urszuli Jabłońskiej. Przyjęto ją bardzo serdecznie. Były kwiaty, gratulacje i zapewnienia o wsparciu. W spotkaniu wziął udział poseł Dariusz Piontkowski, który pogratulował kandydatce rekomendacji, wyrażając się o niej w samych superlatywach. Współpracując z U. Jabłońską m.in. jeszcze w Sejmiku, w okresie, gdy był Marszałkiem Województwa Podlaskiego, miał okazję ją poznać jako znakomitego samorządowca i fachowca, zajmującego się kwestiami programów unijnych i rozwojem gminy.  Podkreślił, że jest osobą niezwykle skromną i bardzo chętnie pomaga mieszkańcom, organizacjom społecznym i instytucjom.

W środę (2014-09-03) przewodniczący łapskiego PiS R. Czepe przedstawił kandydaturę U. Jabłońskiej na posiedzeniu Podlaskiego Zespołu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w Białymstoku. (Wcześniej R. Czepe przekazał władzom wojewódzkim oficjalną pisemną rekomendację). Tam także kandydatura U. Jabłońskiej została przyjęta bardzo życzliwie przez członków Zespołu. Poseł K. Jurgiel, Przewodniczący Zespołu (Pełnomocnik Okręgu nr 24 – Białystok) zapewnił o swym poparciu.  

Poniżej prezentujemy oświadczenia trójki kandydatów na kandydatów na burmistrza, publikowane niejako na zakończeniu konsultacji w sprawie wyboru kandydata na burmistrza: Urszuli Jabłońskiej, Roman Czepe, Sławomira Maciejewskiego.

1.      Oświadczenie Urszuli Jabłońskiej

2.      Oświadczenie Romana Czepe

3.      Oświadczenie Sławomira Maciejewskiego


CZYTAJ TAKŻE:
2014-09-09. Urszula Jabłońska kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na burmistrza Łap http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/458,urszula-jablonska-kandydatem-prawa-i-sprawiedliwosci-w-wyborach-na-burmistrza-lap.html

2014-09-03. Burmistrz W. Brzosko w „Porannym” zapowiada, że „powalczy o drugą kadencję” http://portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/453,burmistrz-w-brzosko-w-porannym-zapowiada-ze-powalczy-o-druga-kadencje.html

2014-08-29. Kiedy i jak Prawo i Sprawiedliwość wyłoni kandydata na burmistrza? http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/448,kiedy-i-jak-prawo-i-sprawiedliwosc-wyloni-kandydata-na-burmistrza.html

2014-08-25. Kalendarz wyborczy – wyborów 16 XI 2014 – burmistrza, radnych rady miejskiej, rady powiatu, sejmiku http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/442,kalendarz-wyborczy--wyborow-16-xi-2014--burmistrza-radnych-rady-miejskiej-rady-powiatu-sejmiku-.html

2014-06-22. Kandydaci PiS na Burmistrza – wyniki SONDY Kuriera Porannego. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/367,kandydaci-pis-na-burmistrza--wyniki-sondy-kuriera-porannego.html

2014-06-13. Trójka kandydatów PiS na burmistrza Łap – SONDA w Porannym http://portal.lapy.pl/aktualnosci/358,trojka-kandydatow-pis-na-burmistrza-lap--sonda-w-porannym-.html

2014-06-05. Prawybory PiS na Burmistrza? PiS wskazało trójkę kandydatów. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/345,prawybory-pis-na-burmistrza-pis-wskazalo-trojke-kandydatow.html

2014-02-27. Szeptanka – czyli kampania oszczerstw zwolenników władzy. http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/227,szeptanka--czyli-kampania-oszczerstw-zwolennikow-wladzy.html

WYBORY SAMORZĄDOWE XI 2014. http://portal.lapy.pl/strona/304,wybory--xi--2014.html

 

 

 

 

­­­­­­