2014-09-09

Urszula Jabłońska kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na burmistrza Łap

Prawo i Sprawiedliwość w Łapach jednogłośnie zarekomendowało Urszulę Jabłońską, Sekretarz Miasta i Gminy Łapy, jako kandydata na burmistrza Łap w wyborach 16 XI 2014 r.
1

PANI URSZULA JABŁOŃSKA jest Sekretarzem Miasta i Gminy Łapy (od 2007 r. – czyli prawie od początku poprzedniej kadencji samorządowej). Radna Województwa Podlaskiego (od 2010). W wyborach do Sejmiku w 2010 r. uzyskała bardzo dobry wynik. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. (W trakcie przewód doktorski w dziedzinie ekonomii). Od 10 lat zajmuje się pozyskiwaniem środków unijnych oraz działaniami strategicznymi samorządu i przedsiębiorstw. W latach 2007-2010 wraz ze współpracownikami i instytucjami pozyskała 31 mln dotacji dla Gminy Łapy. W latach 2010-2014 przyczyniła się do uzyskania dotacji wielu instytucjom na łączną kwotę 10 mln zł. Współtwórca utworzenia Podstrefy Łapy i wielu działań proinwestycyjnych Gminy. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi. Inicjowała wiele działań społecznych i obywatelskich. Jej doświadczenie, decyzje i działania przynoszą znakomite efekty i znaczne korzyści dla naszej społeczności lokalnej. Ma 34 lata. Jest matką dwojga dzieci.

Prawo i Sprawiedliwość w Łapach (wraz z Klubem Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej) przed kilkoma dniami jednogłośnie zarekomendowało Urszulę Jabłońską, Sekretarz Miasta i Gminy Łapy, jako kandydata na burmistrza Łap w wyborach 16 października 2014 r. Zarówno R. Czepe, jak i S. Maciejewski (wskazani wcześniej wraz z U. Jabłońską przez PiS i biorący udział w konsultacjach społecznych) zrezygnowali z kandydowania, udzielając poparcia U. Jabłońskiej. Następnie kandydatura Urszuli Jabłońskiej została zgłoszona władzom wojewódzkim (Panu Posłowi Krzysztofowi Jurgielowi Pełnomocnikowi Okręgowemu) i Wojewódzkiemu Zespołowi Wyborczemu Prawa i Sprawiedliwości w Białymstoku. W ubiegłym tygodniu kandydatura U. Jabłońskiej została także przedstawiona na spotkaniu wszystkich kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Łapach i Rady Powiatu Białostockiego (przyjęta została bardzo serdecznie). W spotkaniu wziął udział również poseł Dariusz Piontkowski, który pogratulował kandydatce rekomendacji. Kandydatura U. Jabłońskiej została zaprezentowana na posiedzeniu Podlaskiego Zespołu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w Białymstoku, któremu przewodniczy Poseł Krzysztof Jurgiel. Tam także kandydatura U. Jabłońskiej spotkała się z pełnym poparciem.    

Prawo i Sprawiedliwość jest obecnie zdecydowanie najsilniejszym ugrupowaniem w Gminie Łapy (w wyborach do PE zdobyło czterokrotnie więcej głosów niż PO). W Radzie Miejskiej choć PiS jest (jeszcze) w opozycji, jest najsilniejszym klubem (ma aż 9 radnych na 21).  

Zwróciliśmy się z prośbą o komentarz do wszystkich kandydatów w prawyborach PiS na Burmistrza Łap. Oświadczenia opublikujemy wkrótce.

Przypominamy najważniejsze daty z kalendarza wyborczego:

•    do dnia 7 października 2014 r. – zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych.
•    do dnia 17 października 2014 r. – zgłaszanie kandydatów na  burmistrza
•    w dniu 14 listopada 2014 r. – zakończenie kampanii wyborczej
•    w dniu 16 listopada 2014 r.  godz. 7.00 - 21.00 – głosowanie


CZYTAJ TAKŻE:
2014-09-10. Oświadczenia kandydatów PiS na burmistrza na koniec konsultacji - poparcie kandydatury U. Jabłońskiej http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/459,oswiadczenia-kandydatow-pis-na-burmistrza-na-koniec-konsultacji---poparcie-kandydatury-u-jablonskiej.html

2014-09-03. Burmistrz W. Brzosko w „Porannym” zapowiada, że „powalczy o drugą kadencję” http://portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/453,burmistrz-w-brzosko-w-porannym-zapowiada-ze-powalczy-o-druga-kadencje.html

2014-08-29. Kiedy i jak Prawo i Sprawiedliwość wyłoni kandydata na burmistrza? http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/448,kiedy-i-jak-prawo-i-sprawiedliwosc-wyloni-kandydata-na-burmistrza.html

2014-08-25. Kalendarz wyborczy – wyborów 16 XI 2014 – burmistrza, radnych rady miejskiej, rady powiatu, sejmiku http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/442,kalendarz-wyborczy--wyborow-16-xi-2014--burmistrza-radnych-rady-miejskiej-rady-powiatu-sejmiku-.html

2014-06-22. Kandydaci PiS na Burmistrza – wyniki SONDY Kuriera Porannego. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/367,kandydaci-pis-na-burmistrza--wyniki-sondy-kuriera-porannego.html

2014-06-13. Trójka kandydatów PiS na burmistrza Łap – SONDA w Porannym http://portal.lapy.pl/aktualnosci/358,trojka-kandydatow-pis-na-burmistrza-lap--sonda-w-porannym-.html

2014-06-05. Prawybory PiS na Burmistrza? PiS wskazało trójkę kandydatów. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/345,prawybory-pis-na-burmistrza-pis-wskazalo-trojke-kandydatow.html

2014-02-27. Szeptanka – czyli kampania oszczerstw zwolenników władzy. http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/227,szeptanka--czyli-kampania-oszczerstw-zwolennikow-wladzy.html

WYBORY SAMORZĄDOWE XI 2014. http://portal.lapy.pl/strona/304,wybory--xi--2014.html