2014-06-22

Kandydaci PiS na Burmistrza ? wyniki SONDY Kuriera Porannego

Kilkudniowa sonda Porannego o kandydatach PiS na Burmistrza zebrała prawie 400 głosów. Wyrównany wynik R. Czepe i U. Jabłońskiej, dobry wynik S. Maciejewskiego (i w ogóle PiS).
1

Kurier Poranny, pisząc o konsultacjach kandydatów PiS na Burmistrza Łap (art. J. Januszkiewicz, „Roman Czepe, Urszula Jabłońska lub Sławomir Maciejewski to kandydaci PiS na burmistrza”, 2014-06-13 tutaj), dołączył sondę. Trwała 3 dni (13-16 VI) i cieszyła się dużym zainteresowaniem – razem 399 oddanych głosów. To wiele, jak na takie sondy. Jakie wyniki? Wyrównany wynik R. Czepe i U. Jabłońskiej, dobry wynik S. Maciejewskiego. Poniżej:

Od samego początku bardzo wyrównane było wyniki Urszuli Jabłońskiej (Sekretarz Gminy) i Romana Czepe (radnego Rady Miejskiej). Wyrównane wyniki dwoje kandydatów miało od początku. O niewielki ułamek procenta prowadziła raz jedna, raz druga osoba. Choć trzeci, ale dobry wynik osiągnął Sławomir Maciejewski, radny Rady Miejskiej, dobry tym bardziej, że raczej w społeczności od miesięcy mówiło się o możliwym starcie dwojga pierwszych kandydatów.  

Poniżej wynik „60 głosów wcześniej” – 2014-06-15, ok. godz. 17. Widać wyrównany wynik pierwszej dwójki przy 339 głosach.  Wzrasta poparcie dla kandydatury S. Maciejewskiego oraz spada liczba głosów na czwartą opcję, inną niż PiS. Na końcu sondy  60,6% głosowałoby na PiS, a ok. 39,4 %  nie głosowałoby na PiS.

Co pokazała sonda? Równe poparcie dla U. Jabłońskiej i R. Czepe (zmieniające się o 1-2 % na rzecz raz jednej raz drugiej osoby) i dobry wynik S. Maciejewskiego. Także widoczne  znaczne poparcie dla PiS.

Przypominamy, że łapski PiS zgłosił trójkę do władz powiatowych i wojewódzkich PiS w Białymstoku kandydatów na Burmistrza Łap: Romana Czepe, Urszuli Jabłońskiej i Sławomira Maciejewskiego. Komitet PiS w Łapach kandydatury te konsultuje ze społeczeństwem. Opinie, uwagi i wyrazy poparcia dla poszczególnych kandydatów można przekazywać radnym i działaczom PiS. Następnym etapem będzie wewnętrzna debata w komitecie Prawa i Sprawiedliwości i głosowanie nad propozycjami, w wyniku czego jedna osoba zostanie zgłoszona do władz wojewódzkich jako kandydat PiS na Burmistrza Łap.


CZYTAJ TAKŻE:
2014-08-29. Kiedy i jak Prawo i Sprawiedliwość wyłoni kandydata na burmistrza? http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/448,kiedy-i-jak-prawo-i-sprawiedliwosc-wyloni-kandydata-na-burmistrza.html
 
2014-06-13. Trójka kandydatów PiS na burmistrza Łap – SONDA w Porannym http://portal.lapy.pl/aktualnosci/358,trojka-kandydatow-pis-na-burmistrza-lap--sonda-w-porannym-.html

2014-06-05. Prawybory PiS na Burmistrza? PiS wskazało trójkę kandydatów. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/345,prawybory-pis-na-burmistrza-pis-wskazalo-trojke-kandydatow.html

2014-05-06. WYBORY SAMORZĄDOWE XI 2014. http://portal.lapy.pl/strona/304,wybory--xi--2014.html

2014-02-27. Szeptanka – czyli kampania oszczerstw zwolenników władzy. http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/227,szeptanka--czyli-kampania-oszczerstw-zwolennikow-wladzy.html