2014-06-05

Prawybory PiS na Burmistrza? PiS wskazało trójkę kandydatów

Prawo i Sprawiedliwość wyłania kandydata na Burmistrza w jesiennych wyborach. Niedawno, zgodnie z procedurą, wstępnie wytypowano 3 kandydatury: Romana Czepe, Urszulę Jabłońską, Sławomira Maciejewskiego. Lista jest otwarta i trwają konsultacje, mające doprowadzić do ostatecznego wskazania.

Jak dobitnie pokazały niedawne wybory Prawo i Sprawiedliwość to zdecydowanie najsilniejsze ugrupowanie w gminie (zdobyło aż czterokrotnie więcej głosów niż PO). Mimo że w Radzie Miejskiej PiS jest (jeszcze) w opozycji, to i tak jest najsilniejszym klubem, mając aż 9 radnych na 21.  Po stronie władzy jest koalicja „układu trzech” – PO, Nasze Podlasie i Wspólnota Samorządowa. Ponieważ wybory samorządowe już na jesieni 2014 r., lokalne struktury PiS przeprowadziły procedurę wyłaniania kandydata na Burmistrza. Jednogłośnie postanowiono wytypować troje (tu alfabetycznie): Romana Czepe, Urszulę Jabłońską, Sławomira Maciejewskiego.

Oto na fotografii poniżej cała trójka (zdjęcie z rocznicowej konferencji z 27.05.2014 r.). Czy ktoś z tej trójki (R. Czepe, U. Jabłońska, S. Maciejewski) zastąpi tego Pana, który siedzi w głębi z lewej strony za R. Czepe?

Jak na duże  ugrupowanie przystało, Prawo i Sprawiedliwość w Łapach, podobnie, jak przed każdymi wyborami, działa wedle swoich zasad i procedur. Na razie wyłoniło trójkę kandydatów. Wstępnie ta trójka została rekomendowana do władz wojewódzkich. Obecnie trwają konsultacje, zbierane są opinie. 

Roman Czepe – Kierownik CIS w Łapach. Burmistrz Łap I kadencji (1990-1994) i V kadencji (2006-2010), poseł na Sejm w latach 2005-2006. Radny kilku kadencji. Wykształcenie wyższe (mgr teologii, podyplomowe studia z samorządności i rozwoju lokalnego).

Urszula Jabłońska – Sekretarz Miasta i Gminy Łapy od 2007 r., Radna Sejmiku (2010-2014). Wybitny znawca pozyskiwania środków unijnych, tworzenia strategii rozwoju itp. (m.in. za te zagadnienia odpowiadała w poprzedniej kadencji). Wykształcenie wyższe (na ukończeniu doktorat).

Sławomir Maciejewski – Główny Mechanik w ZWiK Sp. z o.o. Radny Rady Miejskiej kilku kadencji, wybitny samorządowiec, odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność samorządową.  Przewodniczący Klubu Radnych „Prawa i Sprawiedliwości” w Radzie Miejskiej. Entuzjasta historii Łap, uparcie dokumentujący przeszłość naszego Miasta. Wykształcenie wyższe (mgr inżynier mechanik).

Szerzej te i inne osoby, kandydatów PiS, przedstawimy po decyzji władz Prawa i Sprawiedliwości w Łapach, ostatecznie wyłaniających kandydata na Burmistrza i na radnych.  Trwają także konsultacje co do kandydatów Prawa i Sprawiedliwości na radnych do Rady Miejskiej (zgłoszonych zostanie 21 kandydatów w 21 jednomandatowych okręgach wyborczych). Już wiadomo, że kandydatami będą obecni radni PiS, a także członkowie i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości. (O znalezieniu się na liście nie decyduje przynależność partyjna).  W sprawie uwag, opinii i propozycji można się kontaktować pod numerami podanymi w zakładce Kontakty.


CZYTAJ TAKŻE:
2014-08-29. Kiedy i jak Prawo i Sprawiedliwość wyłoni kandydata na burmistrza? http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/448,kiedy-i-jak-prawo-i-sprawiedliwosc-wyloni-kandydata-na-burmistrza.html
 
2014-06-22. Kandydaci PiS na Burmistrza – wyniki SONDY Kuriera Porannego. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/367,kandydaci-pis-na-burmistrza--wyniki-sondy-kuriera-porannego.html
 
2014-06-13. Trójka kandydatów PiS na burmistrza Łap – SONDA w Porannym http://portal.lapy.pl/aktualnosci/358,trojka-kandydatow-pis-na-burmistrza-lap--sonda-w-porannym-.html

2014-05-06. WYBORY SAMORZĄDOWE XI 2014. http://portal.lapy.pl/strona/304,wybory--xi--2014.html

2014-02-27. Szeptanka – czyli kampania oszczerstw zwolenników władzy. http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/227,szeptanka--czyli-kampania-oszczerstw-zwolennikow-wladzy.html