2014-10-14

Nauczycielom wyborcze życzenia ? od Burmistrza i Portalu

Burmistrz W. Brzosko w tej kadencji ani razu nie składał na stronie gminnej życzeń z okazji Dnia Nauczyciela. Dopiero przed wyborami.
1

I niech tam. Życzeń nigdy za dużo, a tym cenniejsze, gdy ich nie było wcale. A my, skromny Portal, przyłączamy się do tych i wszystkich dobrych życzeń składanych pracownikom oświaty. W dodatku skoro Pan Burmistrz przypomina sobie o oświacie przed wyborami (na stronie gminnej tutaj), mamy dodatkowy powód, aby także przedwyborczo życzyć całej społeczności oświatowej, wszystkich wspólnotom szkolnym, wyboru takiego kandydata na Burmistrza, który o oświacie nie będzie musiał sobie przypominać z okazji wyborów. Życzymy wyboru takiej osoby, która będzie o oświatę dbała na co dzień. Która będzie konsekwentnie wspierała gminne szkoły i placówki oświatowe, ale także skutecznie będzie współpracowała z Powiatem, wspierając powiatowe szkoły ponadgimnazjalne i powiatowe placówki działające na rzecz oświaty.

 O tym pisała strona gminna w poprzednich latach w tym Dniu Nauczyciela. Co ciekawe, w 2011 r. pisano o „święcie oświaty”, ale bez życzeń Pana Burmistrza. Taki drobiazg. 


CZYTAJ TAKŻE:
2014-08-11. Jak Sławomir Olszewski został dyrektorem Gimnazjum nr 1 w Łapach? http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/429,jak-slawomir-olszewski-zostal-dyrektorem-gimnazjum-nr-1-w-lapach.html

2014-07-30. Dyrektor drze m… na nauczycieli http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/415,dyrektor-drze-m-na-nauczycieli.html

2014-07-29. Jak Andrzej Gąsowski został dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2? Śmiesznie? http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/413,jak-andrzej-gasowski-zostal-dyrektorem-szkoly-podstawowej-nr-2-smiesznie.html

2014-05-14. Konkurs w SP1 wygrał Andrzej Rogowski – dotychczasowy Dyrektor. http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/321,konkurs-w-sp1-wygral-andrzej-rogowski--dotychczasowy-dyrektor.html

2013-01-16. Czy Gimnazjum nr 1 pozostanie? http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/92,czy-gimnazjum-nr-1-pozostanie.html

2013-01-16. Kto śmie kontrolować SP2. http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/85,kto-smie-kontrolowac-sp2.html

2013-01-02. Wódka nie pomogła. http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/23,wodka-nie-pomogla.html

10_png.png 12_png.png 14_png.png