2014-08-25

Białostocki Obszar Funkcjonalny (BOF) ? inwestycje, czy kolejne papierowe strategie na półkę?

O BOF Burmistrz informuje niewiele, za to my dużo. Chcemy, by jak najwięcej osób orientowało się co do tej inicjatywy pod patronatem Białegostoku. Nie chcemy, aby miliony wydano na bzdetne strategie.
1

Od kilku miesięcy mamy zakładkę w menu, poświęconą Białostockiemu Obszarowi Funkcjonalnemu (BOF). Chcemy, aby jak najwięcej osób w Łapach (i nie tylko) uczestniczyło w debacie na temat celów i działań BOF. Nie może być tak, że ta wspólna inicjatywa okaże się czysto papierową, gdzie ogromne pieniądze zostaną wydane na strategie, które tak naprawdę do niczego nie będą służyć, jak wiele innych strategii rozwoju i in.   

Kilka dni temu  (2014-08-22) Urząd Miejski opublikował informację (link poniżej) o programie dla 10 gmin na łączną kwotę ok. 1,4 mln złotych. Są to zadania projektowe, opracowania, strategie. Mają one być „podstawą do realizowania zintegrowanych przedsięwzięć w nadchodzącej perspektywie finansowej”. Niestety, można odnieść wrażenie, że pieniądze zostaną wydane na cele drugo i trzeciorzędne. Nie widać wśród nich najważniejszych, a mianowicie strategii dotyczących tworzenia miejsc pracy, wspierania przedsiębiorczości i działań na rzecz inwestorów. Jest to zupełnie niezrozumiałe. Z konkretów wymienia się „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku i gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów, stanowiących Białostocki Obszar Funkcjonalny do roku 2020”.  Zgoda, ale najpierw przedsiębiorczość – zatrudnienie i zarabianie. Gminy mają się rozwijać poprzez rozwój przedsiębiorczości i pozyskiwanie inwestorów!

Dlaczego nie wskazuje się tych celów? Czy chodzi tak naprawdę nie o rozwój gmin wokół Białegostoku, ale o rozwój Białegostoku pod hasłem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego? Nie wiemy też, co konkretnie zostanie opracowane w ramach projektu, bowiem w informacji urzędowej zostało to zapisane tak:

"W wyniku realizacji projektu opracowane zostaną:

Powyższe dokumenty będą kluczowe w realizowaniu przedsięwzięć w perspektywie finansowej 2014-2020, m.in. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.'

Czekamy więc na uzupełnienie informacji i na konkrety. Ale przede wszystkim upominamy się o wspólną politykę, mającą na celu tworzenie miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości. To powinien być priorytet. Już Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego robi z nas skansen, czy w tym duchu ma się rozwijać także Białostocki Obszar Funkcjonalny – czyniąc wyjątek dla Białegostoku?


ZOBACZ TAKŻE:

Inf. ze strony  http://lapy.podlasie.pl/index.php/aktualnosci/9821-projekt-przygotowanie-gmin-bialostockiego-obszaru-funkcjonalnego-do-realizowania-zintegrowanych-projektow


CZYTAJ TAKŻE:

Białostocki Obszar Funkcjonalny (menu) http://portal.lapy.pl/strona/355,bialostocki-obszar-funkcjonalny.html