2014-08-13

Żona Burmistrza w dietowanej komisji ? powołana przez męża

Zastanawialiśmy się, czemu w dokumentach nt. działań antyalkoholowych nie ma składu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Może dlatego, że zasiada w niej żona Burmistrza, powołana przez męża? Chodzi o dietę?
1

Pisaliśmy w Aktualnościach o tzw. programie antyalkoholowym („Gminnym program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łapy na 2014 r.”). Zwróciło naszą uwagę, dlaczego tak niewiele mówi się o Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łapach, nie podaje się jej składu itp. Zastanawialiśmy się, czy władza w ogóle czyta taki program, skoro na sesji w dyskusji nie ma nic do powiedzenia. Czy władza się tym interesuje? Przynajmniej jedną kwestią interesuje się na pewno – składem komisji. Skąd wiemy? Skoro Burmistrz powołał do komisji swoją żoną, to musiał zainteresować się składem komisji. Jak wiadomo komisja ta jest „dietowana” (społecznie pracują członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego). Oto zatem skład komisji podany w odpowiedzi na interpelację radnego R. Czepe.

Na BIP udało się wyszukać zarządzenie, powołujące Komisję. Burmistrz Łap powołał swoją żonę do Komisji 2.06.2011 r. Zarządzeniem nr 69/11 (Zarządzenie poniżej oraz  tutaj).  

Za posiedzenie członkom Komisji przysługuje 4 % przeciętnego wynagrodzenia w kwartale ogłoszonego przez GUS. Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2014 r. wyniosło 3739,97 zł, zatem 4% to ok. 150 zł. Dużo? Dużo? Nie. W dodatku nie jest wdzięczna praca. Ale pewnym osobom nie wypada wziąć ani złotówki ze względów etycznych. Czy w tej kadencji władza jest na innych prawach? Czy obowiązują inne zasady etyczne? To nic, że media się tym zupełnie nie interesują. To nic, że jest medialnie przemilczanie dorabianie żony Burmistrza w MOPS, placówce podległej Burmistrzowi (pisaliśmy o tym – link poniżej), ani powoływaniem jej przez męża do „dietowanej” komisji antyalkoholowej. Zasady etyczne powinny być te same dla każdej władzy.


CZYTAJ TAKŻE:
2014-03-13. SUKCES w działaniu – żony Burmistrza. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/243,sukces-w-dzialaniu--zony-burmistrza.html

2014-02-06. Czy Elżbieta B., żona Burmistrza, dorabia w MOPS? http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/197,czy-elzbieta-b-zona-burmistrza-dorabia-w-mops.html

2014-07-09. Żona pewnego zastępcy burmistrza w pewnej gminie http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/387,zona-pewnego-zastepcy-burmistrza-w-pewnej-gminie-.html

2014-07-11. Żony pewnych innych notabli w pewnej gminie? http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/390,zony-pewnych-innych-notabli-w-pewnej-gminie.html

2014-08-04. Czy 2-dniowe szkolenia Burmistrza i Sekretarki to dobry pomysł? http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/421,czy-2-dniowe-szkolenia-burmistrza-i-sekretarki-to-dobry-pomysl.html

2014-07-18. Czy nie ma za co chwalić Burmistrza? WYNIKI SONDY http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/401,czy-nie-ma-za-co-chwalic-burmistrza-wyniki-sondy-.html

2014-07-10. Żona pewnego burmistrza w pewnej gminie – Pierwsza (Dama?) http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/388,zona-pewnego-burmistrza-w-pewnej-gminie--pierwsza-dama.html

2014-08-13. ALKOHOL w Łapach. Refleksja w sierpniu – chociaż w sierpniu! http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/431,alkohol-w-lapach-refleksja-w-sierpniu--chociaz-w-sierpniu.html

z69_2011_komisja_alkoholowa_1_png.png