2014-07-03

O łapskim szpitalu (dziwnie!) na WZD ?Solidarności? w Białymstoku

Na niedawnym Zebraniu Delegatów Regionu Podlaskiego ?Solidarności? Przewodniczący J. Mozolewski poinformował, że Starosta W. Pusz przestrzegał, by ?Solidarność? nie przyczyniła się do upadku szpitala. Wywołało to zdumienie. Odczytano jako próbę zamknięcia ust związkowcom. J. Mozolewski zwrócił uwagę na bardzo niskie płace w szpitalu.
1

Sobotnie (2014-06-28) obrady sprawozdawczo-wyborczego XXV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”, odbywające się w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku (zobacz link poniżej), miały akcent łapski. Przewodniczący Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”, Józef Mozolewski, poinformował, że Starosta Wiesław Pusz (gdy jeszcze był obecny) przekonywał go, aby związek „Solidarność” nie przyczyniał się do upadku szpitala. To nie pierwszy raz Pan Starosta głosi pogląd, że związki zawodowe mogą doprowadzić do upadku szpitalu. To przewrotny i cyniczny pogląd, bowiem to przecież zarządzający szpitalem (kolejne dyrekcje) wraz z organem właścicielskim (Starostą Białostockim wraz Radą Powiatu) odpowiadają za powiatowy szpital. Mówienie zatem o negatywnej roli związku, w sytuacji, gdy szpital pogrąża się w upadku, a płace pracowników (z wyjątkiem lekarzy) są od bardzo dawno niezmiennie niegodziwie niskie, należy odczytać jako próbą zamknięcia ust związkowcom. Chodzi o to, aby milczeli do wyborów. Do listopada nie powinni się odzywać. Po wyborach szpital może padać. Choć trudno jednoznacznie zinterpretować  zdawkową wypowiedź Przewodniczącego J. Mozolewskiego, to jednak i on zwrócił uwagę na ogromnie zaniżone pensje pielęgniarek i in. pracowników łapskiego szpitala. Trudno się więc dziwić zaangażowaniu związku.  Ale to właśnie związki zawodowe, choć zabiegają o podwyższenie głodowych płac (czemu absolutnie trudno się dziwić), od lat przejawiają prawdziwą troskę o szpital – w przeciwieństwie do Starosty Białostockiego.

Było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze, więc nie było okazji do dyskusji w tej sprawie, niemniej trzeba mieć nadzieję, że białostockie władze NSZZ „Solidarność” wesprą Komisję Zakładową „Solidarności” przy SPZOZ w Łapach. Zresztą już wsparły doradztwem prawnym podczas negocjacji. Podczas Zjazdu ponownie na funkcję Przewodniczącego Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” został wybrany Józef Mozolewski (uzyskał blisko 90% głosów delegatów). W skład Zarządu Regionu został wybrany Andrzej Osmolski z Łap.


ZOBACZ TAKŻE:
Informacja o Zjeździe na stronie Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” http://www.solidarnosc.org.pl/zr.podlaskiego/aktualnosci,153,region-wybral-wladze-na-nowa-kadencje

CZYTAJ TAKŻE:
2014-06-30. Czy księgowa szpitala po sesji została wezwana na dywanik? http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/377,czy-ksiegowa-szpitala-po-sesji-zostala-wezwana-na-dywanik.html

2014-06-28. „Obiektyw” o dramatycznej sytuacji łapskiego szpitala. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/375,obiektyw-o-dramatycznej-sytuacji-lapskiego-szpitala.html

MINI BLOG REDAKTORA NACZELNEGO http://portal.lapy.pl/strona/169,blog-redaktora-naczelnego.htmlWpis: 2014-06-24. SZPITAL POTRZEBUJE LEKARZA – GOSPODARZA

2014-06-23. Spór w szpitalu bez rozwiązania. Starosta apeluje o spokój. Aby do wyborów! http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/368,spor-w-szpitalu-bez-rozwiazania-starosta-apeluje-o-spokoj-aby--do-wyborow.html

2014-05-19. Media informują o sporze i groźbie strajku załogi w szpitalu w Łapach. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/326,media-informuja-o-sporze-i-grozbie-strajku-zalogi-w-szpitalu-w-lapach-.html

2014-05-12. Załoga szpitala weszła w płacowy spór zbiorowy z Dyrektorem. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/318,zaloga-szpitala-weszla-w-placowy-spor-zbiorowy-z-dyrektorem.html

Tagi: