2014-06-24

Skryty Zarząd Powiatu ? z ujawnionym Panem Starostą

Śmiesznostka na stronie Starostwa ? 5-osobowy Zarząd Powiatu i tylko jedno zdjęcie ? Pana Starosty. Ale nie ma też żadnych notek biograficznych, kontaktów, podziału zadań, odpowiedzialności.
1

Chodzi o informację na Stronie Powiatu (tutaj). I bez cytowania klasyka Kononowicza widać, że nie ma niczego – tylko imiona i nazwiska. Kim faktycznie są, z jakich gmin, z jakim doświadczeniem, z jakimi kwalifikacjami? Kim są, skoro nami w Powiecie rządzą! A może nie odpowiadają za nic? Mało tego! Może oni tak naprawdę nie istnieją, a istnieje tylko Pan Starosta?

Obowiązują pewne standardy. Obecnie coraz częściej nawet prywatne spółki podają dane na temat członków swoich zarządów, bo informacja buduje zaufanie. A przecież Zarząd Powiatu to nie prywatna spółka, to kolegialny organ władzy powiatowej. Zarząd powiatu jest kolegialnym organem wykonawczym powiatu. Zgodnie z ustawą w jego skład Zarządu wchodzi Starosta, Wicestarosta oraz członkowie, których liczbę określa Rada Powiatu w statucie (od 3 do 5 osób). Zarządowi Powiatu przewodniczy Starosta wybierany przez Radę Powiatu bezwzględna większością głosów ustawowego składu, w głosowaniu tajnym. Wicestarostę i pozostałych członków Zarządu wybiera Rada Powiatu na wniosek Starosty.

Dla porządku. Dociekliwi mogą w innym miejscu na stronie Starostwa (nie w dziale BIP) znaleźć zdjęcia wszystkich członków Zarządu, ale także nie ma tam o nich żadnej informacji http://www.powiatbialostocki.pl/index.php/powiat/zarzad-powiatu. Mamy też członków Zarządu w składzie Rady Powiatu (w dziwnej kolejności – Przewodniczący Rady Powiatu, Zarząd, radni) http://www.powiatbialostocki.pl/index.php/powiat/rada-powiatu. Tak także nie ma żadnej informacji.


CZYTAJ TAKŻE:  Informacje o Powiecie na Portalu Łapy http://www.portal.lapy.pl/strona/127,powiat-bialostocki.html