2013-11-18

Wakaty w BOSS i poszukiwania w rodzinie

W BOSS kilka osób odeszło na emeryturę, ale nie zatrudnia się nowych. Dlaczego nie ogłasza się konkursów? Wieść głosi, że władza nie ma w rodzinie księgowych.

Mówi się tak: skoro obowiązków w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych nie zmniejszyło się, dlaczego władza nie zatrudnia nowych pracowników na wakujące miejsca. Czemu nie ogłasza konkursów? (Inna sprawa, że konkursy w tej kadencji tyle mają powagi, co „uczciwy i rzetelny” wybór „kolegów partyjnych” na dyrektorów szkół i na inne stanowiska w gminie). Ale  niech tam... Wieść głosi, może złośliwa, ale czy nieprawdziwa (a już na pewno dowcipna), że poszukiwania w rodzinie danego zawodu nie dały rezultatów. Pewnie chodzi o rodzinę szerzej pojętą, także partyjnie, politycznie. Ta rodzina jest duża i duże niektórzy mają wobec niej zobowiązania. Gdyby przyjąć, że mają być „swoi”, to faktycznie jest problem. Wieść głosi, bo ma za sobą dotychczasową praktykę. Wiele by można o niej napisać. No, ale może chodzi o oszczędności? O, gdyby tylko chodziło o oszczędzanie. Ale pamiętamy, że nie było w tej kadencji takiego oszczędzania w Urzędzie. Zatrudniono emeryta Z. Jabłońskiego na Zastępcę Burmistrza, emeryta radnego powiatowego na Kierownika Referatu Organizacyjnego, zatrudniono Krzysztofa Gołaszewskiego ze ZWiK na Kierownika Referatu Inwestycji (w poprzedniej kadencji etat nie był obsadzany, bo Zastępca Burmistrza Stanisław Roszkowski (m.in. do spraw inwestycji) był jednocześnie Kierownikiem Referatu Inwestycji, zatrudniono żonę Przewodniczącego Rady Miejskiej jako Kierownika nowego Referat Handlu, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Już sama długa nazwa była pewnie po to, aby uzasadnić potrzebę jego utworzenia.  Skoro referat ma tak długą nazwę, to nie mógł nie powstać. I takich przykładów można podać znacznie więcej. I podamy, czemu nie?


CZYTAJ TAKŻE:

2014-03-14. Wybór dyrektora SP1? http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/244,wybor-dyrektora-sp1.html

2013-01-16. Czy Gimnazjum nr 1 pozostanie? http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/92,czy-gimnazjum-nr-1-pozostanie.html

2013-01-16. Kto śmie kontrolować SP2. http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/85,kto-smie-kontrolowac-sp2.html

2013-01-02. Wódka nie pomogła. http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/23,wodka-nie-pomogla.html