2014-06-06

Sesja z niegrzecznym nauczycielem. Jakby wstąpił w niego... Niesiołowski!

47. sesja mogła być krótka i spokojna. Ale w radnego Falkowskiego coś wstąpiło ? jakby, nie przymierzając, Niesiołowski. Wściekł się, że Portal napisał, iż on (R. Falkowski) odchodzi na emeryturę. Zwykła informacja sprawiła, że zaczął wyzywać radnego Czepe, by leczył się psychiatrycznie.
1

Zwołana na piątek, 30 maja 2014 r., sesja została przeniesiona z godz. 10.00 na 17.00, aby przedstawiciele samorządu mogli wziąć udział w Rembertowie w pogrzebie śp. Mieczysława Górskiego. (Relację z pogrzebu opublikowaliśmy na Portalu tutaj).  Był to czas skupienia, powagi, przemyślenia. Wieczorem, niestety, już tak nie było. Ni z tego ni z owego radny władzy R. Falkowski (Nasze Podlasie) nerwowo odniósł się do żartobliwej publikacji na Portalu Łapy, w której zostało napisane, że odchodzi w tym roku na emeryturę. Ta, wydawać się mogło, niewinna informacja (w dodatku, jak sam potwierdził, prawdziwa), tak rozsierdziła radnego Falkowskiego, iż rzucił się do radnego R. Czepe (red. naczelnego Portalu) z okrzykiem, że powinien się leczyć psychiatrycznie. Ten – jeszcze czynny, a niedługo emerytowany – nauczyciel gimnazjum uznał, że napisanie, iż przejdzie na emeryturę, jest dla niego strasznym ciosem, jest rzuconą  w niego kalumnią, a może nawet poniżeniem go. Dlaczego? Nie wiemy. (Kiedy się dowiemy, napiszemy!). Jedno jest pewne: niewiele trzeba, aby radny Falkowski stracił równowagę psychiczną. Radny-nauczyciel Falkowski uznał, iż mówienie o tym, że przejdzie na emeryturę tak bardzo go poniża, że może to jedynie zrównoważyć, wyzywając R. Czepe od chorych psychicznie. Zaapelował przy tym, aby inni nauczyciele wzięli z niego przykład. Dodajmy, że to nie pierwszy taki atak radnego Falkowskiego na radnego z użyciem wątku psychiatrycznego. Już kilka razy wcześniej atakował radnego Czepe w ten sposób, zwłaszcza wówczas, gdy ten wytykał błędy władzy. Radny Falkowski nie umiał, nie umie i pewnie nie będzie umiał swojej władzy merytorycznie bronić, więc wykrzykuje, pokrzykuje, rzuca się. W chwilach szczególnego oburzenia krzyczy, że R. Czepe  powinien się leczyć psychiatrycznie. Pan Burmistrz przy każdej okazji docenia aktywność swego radnego (pisaliśmy o tym). Docenia także opozycja. Dlatego też przed kilkoma miesiącami zasłużenie zdobył on tytuł PODLIZAKA ROKU 2013 (tutaj) i zagościł na łamach Portalu. Tytuł i publikacje podziałały uspokajająco. Od tamtej pory radny-nauczyciel Falkowski udowodnił, że jednak potrafi grzecznie zachowywać się na sesjach. Aż do tego posiedzenia Rady Miejskiej. Coś sprawiło, że tego dnia zachowywał się wyjątkowo nerwowo i niespokojnie, jakby wstąpił w niego jakiś, nie przymierzając, duch Niesiołowskiego. A może i gorzej? Ale czy może być jeszcze gorzej? Od początku sesji radny władzy przeszkadzał radnym opozycji, pokrzykując, komentując, poburkując, fukając.Zachowywał się jak najgorszy uczeń. Szczególnie agresywny wobec opozycji był wówczas, gdy radni opozycyjni zadawali pytania Burmistrzowi W. Brzosce. Radny R. Czepe nawet zmuszony był uprzejmie zwrócić mu uwagę, że takie zachowanie nie licuje z powagą funkcji radnego i zawodu nauczyciela, który wykonuje, ale, niestety, to nie uspokoiło radnego R. Falkowskiego. Kpił, sykał, warczał. Cóż… za takie zachowanie uczniowie w jego szkole dostaliby pałę, a może wylecieliby za drzwi. Ale co zrobić z niegrzecznym radnym-nauczycielem? Nie postawi się do kąta, nie wezwie się dyrektora…

Pokrótce wymieniamy tematy sesji:

·        Omawiana była sytuacja na rynku pracy w mieście i gminie Łapy. Jest fatalnie. (Niektóre dane statystyczne publikowaliśmy w aktualnościach  tutaj).

·        Omawiano funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami. Pan Burmistrz nie był w stanie odpowiedzieć radnym, jaki procent rynku odpadów komunalnych obejmuje ZUK, a jaki inne firmy. Na marginesie tematu wyszedł temat „Ekologicznych Mrówek”, które już nie mają dotacji, ale nadal grupa chodzi po blokach i odbiera worki z segregowanymi odpadami spod drzwi, jakby mieszkańcy sami nie potrafili zanieść ich do kontenerów. Mieszkańcy wyręczają się „Mrówkami”, bowiem mają przeświadczenie, iż wspierają jakiś program unijny zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Z kolei pozostałe „Mrówki”, które segregują odpady w ZUK przy ul. Mostowej, robią to w najprymitywniejszy sposób – nie na ruchomej taśmie, ale wysypując śmieci na stoły. W ten sposób efektywność jest bardzo mała, ale, jak się okazało, Pan Burmistrz wcale nie myśli o zakupie i zamontowaniu taśmy. Nikt nie wie, ile odpadów odbierają Mrówki, ile segregują itd., bo nie chodzi o to, aby stworzyć „Mrówkom” dobry system, aby było lżej i efektywniej, by ich miejsca pracy były trwałe. Władzy chodzi o to, by z tą prowizorką przetrwać do wyborów, a potem niech się ktoś martwi.

·        Kontrowersje budziła uchwała, dotycząca wyznaczenia miejsc targowych na terenie m. Łapy. Wciąż Burmistrz Łap nie odniósł się do postulatów handlujących. Władza nie umie też odpowiedzieć na pytanie, jak traktować handlujących poza miejscami wyznaczonymi. Czy tylko legalnie handlujący mają płacić?

·        Kontrowersje budziło podjęcie uchwały o pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 1521B i 1522B na odcinkach położonych na terenie Gminy Łapy wraz z budową mostu na rzece Szeroka Struga. Po raz kolejny (już nie wiadomo który) biedna Gmina Łapy daje pieniądze bogatemu Powiatowi. (Czytaj: kolega Burmistrz z „Naszego Podlasia” daje koledze Staroście z „Naszego Podlasia”). A jednocześnie pomija się fakt, że najbardziej, i to pilnie, pomocy finansowej potrzebuje łapski powiatowy szpital. (Pisaliśmy tutaj). Na sesji radny S. Maciejewski zwrócił uwagę, że debata w sprawie szpitala jest wciąż odsuwana w czasie. Radni PiS zaapelowali do Burmistrza, aby zapoznał się z sytuacją szpitala i przedstawił ją radnym.

·        Niewiele informacji uzyskano od Burmistrza w sprawie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Uhowie z dotacją unijną. Aby sfinansować wydatki własne na ten cel w tym roku na razie zabiera się pieniądze przeznaczone na odwodnienie łapskiego cmentarza.

Omawiana była także sprawa Pani Elżbiety Sobolewskiej, wdowy z czwórką dzieci, ubiegającej się o mieszkanie komunalne. (Pisaliśmy o jej problemie tutaj). Okazało się, co potwierdziła szefowa Komisji Mieszkaniowej, radna władzy Barbara  Łapińska, że Urząd nie dostarczył Komisji wniosku Pani Sobolewskiej o przydział mieszkania, więc członkowie Komisji nie pojechali do niej na oględziny. Komisja i Pan Burmistrz nie widzą problemu w tym, że mieszkanie przydzielono innej osobie (jej sytuacja także socjalnie jest bardzo trudna), która mieszka z konkubentem i ma z nim trójkę dzieci, ale nie płaci czynszu, bo uważa, że płacić nie musi, gdyż mieszkanie jest własnością konkubenta.  Nie płaci, więc mieszkanie ma lub może być zlicytowane przez wspólnotę mieszkaniową za zadłużenie, stąd pan Burmistrz przydzielił jej drugie mieszkanie. (Prawnicy Urzędu powołują się na opinie, że konkubinat to nie rodzina, więc konkubina płacić solidarnie nie musi). Zdaniem pani Sobolewskiej takie postępowanie jest niewłaściwe i dlatego odwołała się od decyzji Burmistrza.

Nie omówimy tu całej sesji majowej – protokół z sesji znajdzie się na BIP gminnej strony internetowej http://bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl/Rada_1b7bc685a35263e/Protokoly_ccc4e7c40a8eca4.htm?&lvl1=13 po zatwierdzeniu na następnej sesji. Zapewne do niektórych tematów wrócimy osobno.


Zobacz wszystkie protokoły z sesji Rady Miejskiej:  http://bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl/Rada_1b7bc685a35263e/Protokoly_ccc4e7c40a8eca4.htm?&lvl1=13


CZYTAJ TAKŻE:
2014-01-24. Biesiady radnych. http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/180,biesiady-radnych.html

2014-01-14. PODLIZAK ROKU nagrodzony wyjazdem do Niemiec? http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/166,podlizak-roku-nagrodzony-wyjazdem-do-niemiec.html

2014-01-07. PODLIZAK ROKU 2013 – radny R. Falkowski http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/159,podlizak-roku-2013--radny-r-falkowski.html

2013-12-31. PINOKIO 2013 http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/147,pinokio-2013.html


CZYTAJ TAKŻE DZIAŁY:
Galeria Memów http://www.portal.lapy.pl/strona/106,galeria-memow.html

MINI BLOG REDAKTORA NACZELNEGO http://portal.lapy.pl/strona/169,blog-redaktora-naczelnego.html

O czym Łapy mówią? http://portal.lapy.pl/strona/184,0-czym-lapy-mowia.html

Szlachcic Łapa na dziś http://portal.lapy.pl/strona/277,szlachcic-lapa-na-dzis.html

WYBORY SAMORZĄDOWE XI 2014. http://portal.lapy.pl/strona/304,wybory--xi--2014.html