2014-05-13

Kto rządzi Starostwem, a kto Starostą?

Skarbnik Maria Borodziuk jest szarą eminencją Powiatu Białostockiego, a jeśli nie szarą, to na pewno eminencją. Przez jednych uważana za prawą rękę Starosty, zdaniem innych to Starosta jest jej prawą ręką. Łapy wiele jej zawdzięczają ? dobrego i złego. Nieraz wyłącznie z powodu Pani Skarbnik humorów.
1

Powiatem rządzi Rada Powiatu, ale faktycznie jest podporządkowana Staroście Wiesławowi Puszowi. Władzą wykonawczą jest Zarząd Powiatu, któremu przewodniczy Starosta i Zarząd także w rzeczywistości podporządkowany Staroście. Jednak Starosta Pusz wydaje się być podporządkowany Skarbnik Powiatu Pani Marii Borodziuk. Skarbnik nie tylko chętnie forsuje swoje zdanie, także w sprawach zupełnie niezwiązanych z finansami, ale lubi to czynić demonstracyjnie. (M.in. znana jest jej opinia na temat istnienia łapskiego szpitala). Z kolei Starosta znany z bardzo powolnego i ostrożnego podejmowania decyzji, nawet gdy mocno czemuś sprzyja, zwykle proponuje, aby najpierw rozmawiać o tym ze Skarbnik, jakby to ona była centrum decyzyjnym. I taki układ ma także dla Starosty Pusza dobre strony: stanowi wykręt. Może powiedzieć, że on chce, ale Skarbnik się nie  zgadza. Wszystko to powoduje, że Pani Skarbnik jest celem, jak się to w powiecie mówi, nieustannych pielgrzymek. Wszyscy wiedzą, co Pani Skarbnik lubi, co preferuje, jakie ma gusta, co jest najlepsze na „niezobowiązujący” prezent. Okazji do audiencji (to także określenie z powiatu) jest wiele, nie tylko w Starostwie. Pani Borodziuk, w przeciwieństwie do wielu innych skarbników, lubi oficjałki, a więc bywanie na imprezach, spotkaniach, wydarzeniach, celebracjach. Ponieważ mija czas Starosty Pusza, z pewnością mija także czas rządów w Starostwie Pani Skarbnik Marii Borodziuk. Tym bardziej, że przed miesiącem ukończyła 67 lat. (Bez urazy, chodzi o wiek urzędnika,  a nie kobiety). Zatem coraz trudniej będzie jej zachować to stanowisko.

Krótka notka biograficzna

Maria  BORODZIUK (zd. Olizarowicz) urodziła się 13 kwietnia 1947 w Sokółce. Z jej własnego cv wynika, że ukończyła Politechnikę Warszawskiej z tytułem inżyniera elektryka. Następnie skończyła Podyplomowe Studia Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw na Uniwersytecie w Białymstoku. W latach  1970-1985 pracowała w przedsiębiorstwie instalacyjno-montażowym (nie podaje, którym konkretnie) – stopniowo awansując od stażysty do zastępcy dyrektora ds. środków produkcji. W latach 1985-1990 zajmowała stanowisko Przewodniczącej Miejskiej Komisji Planowania w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. W latach 1990-1995 była Skarbnikiem Miasta Białegostoku. 1996-2000 – pracowała jako Główny Księgowy-Prokurent w spółce akcyjnej z branży motoryzacyjnej (nie podaje jakiej). W latach 2001-2002 krótko pracowała jako Główna Księgowa w SPZOZ w Knyszynie. Jako Skarbnik Powiatu Białostockiego pracuje od września 2002 do chwili obecnej. Ponadto współpracuje z organizacjami i instytucjami prowadząc wykłady  nt. finansów (opisane w oświadczeniach majątkowych). W 2010  r. wraz z kilkoma innymi pracownikami Starostwa Powiatowego została odznaczona przez Wojewodę złotym Medalem za Długoletnią Służbę.


CZYTAJ TAKŻE:

Powiat Białostocki http://www.portal.lapy.pl/strona/127,powiat-bialostocki.html

Pełne (a raczej bardzo niepełne) CV znajduje się na stronie BIP http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/Staros_Pow/SP_PD_Kiero/PD_Kie_Skar.htm

Sytuacja majątkowa i rodzinna została opisana w oświadczeniach majątkowych na stronie BIP http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/OswidaMajat/OM_pracown/OM_P_borodz/

FOTO ze strony Starostwa Powiatowego w Białymstoku http://www.powiatbialostocki.pl/