2013-12-21

Zakaz publikowania informacji o Portalu na stronie gminnej?

Kilka dni temu Klub Radnych PiS przesłał Burmistrzowi Łap prośbę o opublikowanie na stronie gminnej informacji o uruchomieniu PORTALU Klubu. Nie opublikowano jej. Dlaczego? Czy to cenzura? Przecież strona gminna nie jest prywatną stroną Pana Burmistrza. Jest stroną samorządową, wydawaną z naszych podatków.

Poniżej zamieszczamy tekst mejla i informacji prasowej, jaką w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości przesłali do Urzędu Miejskiego (Burmistrzowi Wiktorowi Brzosce, do sekretariatu oraz rzecznikowi prasowemu Urzędu) radni Sławomir Maciejewski (Przewodniczący Klubu Radnych PiS) oraz Roman Czepe  (Wiceprzewodniczący Klubu Radnych PiS – redaktor naczelny Portalu Łapy). Do tej pory Urząd tę informację przemilczał. Urzędnicy nie uzyskali zgody na jej druk na gminnej stronie. Nie rozumiemy, dlaczego. Strona gminna nie jest stroną grupy władzy, ale całego samorządu. Także opozycja powinna mieć prawo, aby zamieszczano tam ważne dla niej i dla jej wyborców informacje.

Przypomnijmy, jak potraktowano informację o spotkaniu radnych Prawa i Sprawiedliwości z Mieszkańcami. Po dobie zastanawiania się opublikowano ją, ale zaraz szybko poprzedzono rekordową ilością innych wiadomości i błyskawicznie spadła w dół, będąc zupełnie niewidoczną dla osób zaglądających na gminną stronę.

CZYTAJ TAKŻE: http://portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/105,na-stronie-gminnej-spychaja-informacje-o-spotkaniu-radnych-pis.html


2013-12-17. Mejl do Burmistrza Wiktora Brzosko i Urzędu Miejskiego w Łapach

Pan Wiktor Brzosko
Burmistrz Łap
 
Urząd Miejski w Łapach
 

Przesyłamy informację o uruchomieniu przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej PORTALU ŁAPY (www.portal.lapy.pl) i uprzejmie prosimy o opublikowanie jej na gminnej stronie internetowej.

PORTAL ŁAPY został w dniu wczorajszym udostępniony Mieszkańcom.  Ponieważ jego zasadniczym celem jest informowanie wyborców o działalności radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Łapach oraz o działalności samorządu i o wszystkich ważnych sprawach naszej Wspólnoty Samorządowej, bardzo prosimy o opublikowanie informacji o nim na gminnej stronie internetowej. (Informacja w załączeniu poniżej).

W sprawach Portalu można kontaktować się m.in. z radnym Romanem Czepe, Wiceprzewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości i rzecznikiem prasowym Klubu.

Z poważaniem

Sławomir Maciejewski
Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Tel. 668 484 425
 
Roman Czepe
Wiceprzewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Tel. 606 612 607
 

INFORMACJA PRASOWA

z dnia 17.12.2013

PORTAL ŁAPY – portal radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej

16.12.2013 r. udostępniony został Mieszkańcom PORTAL ŁAPY www.portal.lapy.pl

Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Łapach. (Wcześniej od roku funkcjonował jako biuletyn wewnętrzny, dostępny na hasło). Celem Portalu jest informowanie wyborców o działalności radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Łapach oraz o działalności samorządu i o wszystkich ważnych sprawach naszej Wspólnoty Samorządowej. Redakcja Portalu zaprasza do lektury oraz współpracy.

Z poważaniem
 
Sławomir Maciejewski
Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Tel. 668 484 425
 
Roman Czepe
Wiceprzewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Tel. 606 612 607
 
(Inf.  Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Łapach)