2013-01-16

Czy Gimnazjum nr 1 pozostanie?

W Gimnazjum nr 1 panuje strach, czy szkoła przetrwa. Mówi się, że Burmistrz W. Brzosko likwiduje Gimnazjum, pozwalając szkołom podstawowym na utworzenie oddziałów gimnazjalnych.

Ponoć dyrektorzy dwóch szkół podstawowych „sami” napisali do Burmistrza prośby o utworzenie klas gimnazjalnych, wzorem I Liceum Ogólnokształcącego. Mają w tym oczywisty interes: więcej dzieci, to więcej  pieniędzy z subwencji. A przecież od lat następuje silny niż demograficzny. Burmistrz już omawiał ten temat z dyrektorami szkół i wstępnie na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej. Jak zwykle tłumaczy, że to nie on, to dyrektorzy będą decydować i radni. W Gimnazjum odbyło się zebranie Rady Pedagogicznej, ale niczego się nie dowiedziano. Burmistrz wykręca się, zasłania innymi. W środowisku nauczycielskim stawiane są pytania o sens takich zmian. Przeniesienie klas gimnazjalnych to nie to samo, co kilka klas więcej w szkole podstawowej. Musi się to wiązać z przygotowaniem kadry i stworzeniem warunków dydaktycznych. Dziś szkoła musi prezentować jak najwyższy poziom.

Przy okazji pojawił się temat Katolickiej Szkoły Podstawowej.  Problem w tym, że nie wiadomo, w jaki jest ostateczny plan Burmistrza wobec Gimnazjum nr 1. Burmistrz robi zresztą wszystko, aby te zamiary nie stały się tematem debaty publicznej. Mówi się jednak, że jeśli „reforma oświatowa” Burmistrza wypaliłaby, wówczas w budynku gimnazjum na wzór innych szkół podstawowych zostały pozostawione jakieś szczątkowe klasy gimnazjalne połączone ze szkołą podstawową.  A w takim wypadku terytorialnie ta szkoła podstawowa byłaby konkurencją dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w pozyskiwaniu  uczniów. Może nawet dojść do samolikwidacji szkoły katolickiej? Skoro wśród rozpatrywanych propozycji jest i ta, aby w Gimnazjum nr 1 powstała szkoła podstawowa z klasami gimnazjalnymi, to musiałby konkurować o uczniów ze znajdującą się obok szkołą katolicką. Problem w tym, że Katolicka Szkoła Podstawowa znacznymi nakładami została rozbudowana i wreszcie spełnia wszystkie wymagane od niej kryteria. Obecnie uczy się tam ponad setka dzieci.


CZYTAJ TAKŻE:

2014-03-14. Wybór dyrektora SP1? http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/244,wybor-dyrektora-sp1.html

2013-11-18. Wakaty w BOSS i poszukiwania w rodzinie. http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/36,wakaty-w-boss-i-poszukiwania-w-rodzinie.html

2013-01-16. Kto śmie kontrolować SP2. http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/85,kto-smie-kontrolowac-sp2.html

2013-01-02. Wódka nie pomogła. http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/23,wodka-nie-pomogla.html


 [Zobacz pismo – skan fragmentu]