2015-08-10

Gazeta Łapska o szpitalu ? wypowiedzi radnych Powiatu i Burmistrz Łap

Gazeta Łapska opublikowała artykuł o szpitalu w Łapach, zamieszczając wypowiedzi radnych powiatowych z Łap: M. Busłowskiej (PiS), S. Rzący (PiS), R. Czepe (PiS), K. Gołaszewskiego (PO) i R. Łapińskiego (PSL) oraz Burmistrz U. Jabłońskiej.

Gazeta Łapska krótko odniosła się do nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego (17.07.2015), zwołanej przez radnych powiatowych PiS i opublikowała wypowiedzi wszystkich radnych powiatowych z Łap: Marii Busłowskiej (PiS), Sylwii Rzący (PiS), Romana Czepe (PiS), Krzysztofa Gołaszewskiego (PO) i Ryszarda Łapińskiego (PSL).

Roman Czepe stwierdził: „Władze rządzące powiatem – a od lat rządzi koalicja PO-PSL-Nasze Podlasie – doprowadziły szpital na skraj upadłości. To skandal. Zwołaliśmy (radni PiS) sesję nadzwyczajną, aby przekonywać władze, że polityka wobec szpitala powinna się wreszcie zmienić. (…) Zamykanie oddziałów to droga do katastrofy. Przy tym odwleka się inwestycje dostosowawcze. Jak niedoinwestowany szpital uzyska nowy kontrakt? Główną działalnością ma być geriatria, ZOL itp.? To śmierć szpitala. A rośnie też silna konkurencji innych zakładów opiekuńczo-leczniczych. (…) Szpital powinien wykonywać pełny zakres usług na jak najwyższym poziomie, bo tylko tak pozyska więcej klientów. Także  z Białegostoku i innych gmin, bo to nie kwestia lokalizacji, ale poziomu usług. (…) Usługi w łapskim szpitalu były świadczone na dobrym i bardzo dobrym poziomie, ale przez lata na bardzo złym poziomie było zarządzanie szpitalem. Nie jestem za tym, aby Gmina tak wiele płaciła na utrzymania szpitala powiatowego (50% przyp. red.), jednak władze powiatu sprawę stawiają kategorycznie, albo-albo, a sytuacja jest dramatyczna. Skoro wszystko inne zawiodło, trzeba rozmawiać, negocjować. Do tego trzeba mieć własnych ekspertów i własne analizy.”

Wypowiedzi wszystkich radnych poniżej w załączonym artykule. Tam znajduje się także wypowiedź Burmistrz Urszuli Jabłońskiej. Z wypowiedzi Burmistrz wynika, że rozmowy o dofinansowaniu są możliwe, gdy Powiat opracuje dokument, w którym opisze, jak widzi funkcjonowanie szpitala do końca obecnego kontraktu z NFZ (tj. do  2016) oraz określi plany odnośnie nowych kontraktów medycznych w kolejnych latach, a także przedstawi kosztorys koniecznych inwestycji. Cała wypowiedź Burmistrz Łap poniżej w artykule. Wypowiedź niejako potwierdza, że nie toczą się żadne istotne rozmowy, bo Burmistrz Łap czeka na ww. plany i opracowania.  

Gazeta nie opublikowała całego wywiadu, jaki w odpowiedzi na zadane pytanie przesłał redakcji radny R. Czepe. Tekst został zamieszczony na Portalu tutaj: http://portal.lapy.pl/aktualnosci/643,wywiad-gazety-lapskiej-z-radnym-r-czepe-o-szpitalu.html


CZYTAJ TAKŻE:
2015-07-31. Kurier Poranny napisał szerzej o szpitalu http://portal.lapy.pl/aktualnosci/650,kurier-poranny-napisal-szerzej-o-szpitalu.html

2015-07-30. Starosta wraz z koalicją PO-PSL-Nasze Podlasie przekształca szpital w spółkę. http://portal.lapy.pl/aktualnosci/648,starosta-wraz-z-koalicja-po-psl-nasze-podlasie-przeksztalca-szpital-w-spolke-.html

gazeta_1_png.png gazeta_2_png.png