2014-12-11

Koalicja PSL-PO-NP wybrała Starostę ? Antoniego Pełkowskiego z Wasilkowa

Koalicja PSL-PO-NP obsadziła wszystkie funkcje i stanowiska w Powiecie Białostockim. Nie dopuściła PiS nawet do Prezydium Rady Powiatu, bo musiała obdzielić swoich.

Dziś odbyła się II sesja Rady Powiatu Białostockiego. Na początku ślubowanie złożyli dwaj radni. To Wiesław Pusz (uzyskał mandat po radnym J. Chrulskim, który w II turze został wybrany Burmistrzem Czarnej Białostockiej) i Antoni Pełkowski (nieobecny na I sesji).  

W porządku obrad przewidziany był wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, Starosty i członków Zarządu Powiatu. Na poprzedniej sesji odbyła się próba sił koalicji i jej „matematyczny” sprawdzian – głosami Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Naszego Podlasia obsadzono funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu. Funkcję tę objęła Anna Grycuk (PO), Dyrektor Zespołu Szkół w Gródku. Dziś przyszła pora na obsadzenie  kolejnych  stanowisk przez koalicję.

Przed przyjęciem porządku obrad radny Krzysztof Gołaszewski (Nasze Podlasie) odczytał i zgłosił do porządku obrad stanowisko, aby funkcje we władzach obsadzać ponad podziałami politycznymi i aby z każdego okręgu był ktoś we władzach, konkretnie chodziło o  Zarząd, bowiem uznał, że okręg nr 1 ma już Przewodniczącą Rady, a więc  Starosta, Wicestarosta i trzej członkowie Zarządu powinni być wybrani z pozostałych okręgów. Wniosek brzmiał następująco:

"Rada Powiatu Białostockiego ustala, że pięć kluczowych stanowisk tj.Starosta, Wicestarosta i trzech członków zarządu zgłaszani i wybierani będą każdy z innego okregu wyborczego ponad podziałami partyjnymi tj. żeby każdy z 5 pozostałych okręgów (po wyborze Przewodniczącego Rady) zamieszkały przez społeczność lokalną na terenie Starostwa Powiatowego miał swoje przedsawicielstwo we władzach powiatowych".

Od razu przeciw temu zaprotestował radny A. Pełkowski (Nasze Podlasie) i radny W. Pusz (Nasze Podlasie). W ten sposób od razu sypałaby się im układanka, którą za chwilę mieli zaproponować. To właśnie okręgu nr 1 zaraz zgłoszono i wybrano kolejne osoby do władz. PiS poparł stanowisko radnego K. Gołaszewskiego, uznając, że żaden okręg nie powinien mieć nadreprezentacji. Stanowiska jednak większość koalicyjna nie przyjęła pod obrady (za było tylko 12 głosów, w tym 10 PiS). Wniosek pokazał, że nawet w koalicji jest niezadowolenie z przyjętego podziału funkcji i stanowisk, ogromnie preferującego wschodnia stronę Powiatu, w tym szczególnie Wasilków i Czarną Białostocką. Jak się zaraz miało okazać (o takim podziale władzy było już na tyle głośno, że pisała prasa)  z samego tylko okręgu nr 2 miano wybrać Starostę (A. Pełkowskiego), Wicestarostę (J. Den) i członka Zarządu (W. Pusza). Taki układ musiał budzić niezadowolenie w koalicji, w tym dwóch radnych z Łap (K. Gołaszewskiego z PO i R. Łapińskiego z PSL), bo w przeddzień sesji A. Pełkowski przyjechał do Łap – odwiedził powiatowy szpital, gdzie przedstawił się jako przyszły Starosta (kandydat koalicji) i gościł w Urzędzie Miejskim. I potem podczas sesji zapewniał, że „coś trzeba pilnie zrobić z łapskim szpitalem, bo jest to najważniejszy obecnie temat w Powiecie”. Wniosek radnego K. Gołaszewskiego był głosem rozsądku i próbą wpłynięcia na własne władze koalicji, tyle że zupełnie nieskutecznym. Może był jedynie wynikiem tego, że dwaj członkowie tej koalicji z Łap, tj. K. Gołaszewski (PO) i R. Łapiński (PSL) we władzach nie ugrali nic. Być może dostana szefowanie jakiejś komisji, ale trudno uznać za władzę przewodniczenie komisjom. Na dodatek potem sam radny K. Gołaszewski  – być może przywołany do porządku – głosował za tymi władzami i za takim układem. Naturalnie, w tajnym głosowaniu.

Zgodnie z porządkiem obrad dokonano wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Koalicja zgłosiła i wybrała własną większością Bogusława Kwiatkowskiego (PSL) i Jarosława Wądołowskiego (Nasze Podlasie). Klub Radnych PiS zgłosił Zenona Żukowskiego, radnego wielu kadencji, ale większość koalicyjna wybrała swoich. Doszło zatem do skandalicznej sytuacji – opozycja nie otrzymała miejsca w Prezydium Rady Powiatu. Złamano podstawowe standardy samorządowej demokracji. Ujawniły się niskie standardy etyczne tej koalicji. Kierowano się wolą obdzielania stanowiskami swoich radnych, niż etyką samorządową.

 Następnie przeprowadzono wybór Starosty. Klub PiS zgłosił radnego Romana Czepe, a Klub PSL radnego Antoniego Pełkowskiego.

Kandydaci zaprezentowali się. W skrócie:

Roman Czepe (ur. 1956). Radny z okręgu nr 5 (gm. Łapy, gm. Poświętne). Kandydował z listy Prawa i Sprawiedliwości. Burmistrz Łap I i V kadencji, pracownik Gabinetu Prezydenta Warszawy L. Kaczyńskiego, poseł na Sejm. Dyplom na PAT w Krakowie i studia podyplomowe z samorządności i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim.

Antoni Pełkowski (ur. 1954). Radny z okręgu nr 2 (gm. Wasilków, gm. Czarna Białostocka). kandydował z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego, związany z Platformą Obywatelską. Mieszkaniec Wasilkowa. Działacz „Solidarności” i samorządowy. Przez wiele kadencji Burmistrz Wasilkowa. Odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi. Wykształcenie średnie (technikum).

W głosowaniu tajny R. Czepe otrzymał 11 głosów, zaś A. Pełkowski 16 głosów. Tak więc Antoni Pełkowski (PSL) został Starostą Powiatu Białostockiego V kadencji. Zgodnie z prawem on też miał prawo zgłosić kandydata na Wicestarostę (została nim Jolanta Den z PO, która wcześniej także zajmowała to stanowisko) oraz pozostałych trzech członków Zarządu, którymi zostali: Wiesław Pusz (Nasze Podlasie)Jan Kaczan (PSL), Michał Kozłowski (PO). Zgłaszając te osoby Starosta A. Pełkowski zastrzegł, że choć on je zgłasza, to czyni tak w imieniu koalicji PSL-PO-Nasze Podlasie. Tym samym koalicja PSL-PO-NP obsadziła wszystkie w Zarządzie Powiatu i Prezydium Rady Powiatu.

Radny R. Czepe prosił o wyjaśnienie, czy W. Pusz lub inna osoba z wybranej trójki będzie etatowym członkiem Zarządu, bo o tym się od pewnego czasu mówi. (W kuluarach nie kryli niezadowolenia z takiego rozwiązania nawet niektórzy radni koalicji). Starosta A. Pełkowski odpowiedział, że jest za wcześnie na odpowiedź i decyzja w tej sprawie zapadnie w późniejszym terminie.

Dzisiejszy wybór A. Pełkowskiego zakończył 16-letnią erę Starosty Wiesława Pusza, ale w sposób łagodny, zapewniając mu miękkie lądowanie. Czy jako etatowego członka Zarządu, czy gdzie indziej, to się ma wkrótce okazać. Pod koniec sesji debatowano nad przyjęciem zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Przypominamy, że Radę Powiatu Białostockiego tworzy 27 osób. PiS ma 10 radnych, PSL uzyskał 7 mandatów, PO - 5, Komitet Nasze Podlasie - 4, i Forum Samorządowe Powiatu Białostockiego – 1 mandat. Koalicja PSL-PO-NP ma 16 mandatów. Niestety, choć w Łapach Prawo i Sprawiedliwość w jednym tylko okręgu uzyskało aż 3 mandaty, to w pozostałych pięciu okręgach tylko 7 mandatów. Zwłaszcza tam, gdzie PiS miał po jednym mandacie listy i kampania okazały się za słabe i ugrupowanie musi wyciągnąć wnioski na przyszłość. 

Podział władzy przez koalicję PSL-PO-NP w Zarządzie i Prezydium Rady Powiatu wedle okręgów wyborczych wygląda następująco:

Okręg nr 1 (obejmujący obszar Gminy Gródek, Gminy Michałowo i Gminy Supraśl)
KACZAN Jan (PSL) Członek Zarządu
KOZŁOWSKI Michał (PO) Członek Zarządu
GRYCUK Anna (PO) Przewodnicząca Rady
 
Okręg nr 2 (obejmujący obszar Gminy Zabłudów, Gminy Juchnowiec Kościelny i Gminy Suraż)
-
Okręg nr 3 (obejmujący obszar Gminy Czarna Białostocka i Gminy Wasilków)
PEŁKOWSKI Antoni (PSL) Starosta
DEN Jolanta (PO) Wicestarosta
PUSZ Wiesław (NP) Członek Zarządu
 
Okręg nr 4 (obejmujący obszar Gminy Turośń Kościelna i Gminy Choroszcz)
-
Okręg nr 5 (obejmujący obszar Gminy Łapy i Gminy Poświętne)
-
Okręg nr 6 (obejmujący obszar Gminy Tykocin, Gminy Dobrzyniewo Duże i Gminy Zawady)
KWIATKOWSKI Bogusław  (PSL) Wiceprzewodniczący Rady
WĄDOŁOWSKI Jarosław (NP)  Wiceprzewodniczący Rady

CZYTAJ TAKŻE DZIAŁ: POWIAT BIAŁOSTOCKI http://www.portal.lapy.pl/strona/127,powiat-bialostocki.html

2014-12-01. I sesja Rady Powiatu Białostockiego http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/568,i-sesja-rady-powiatu-bialostockiego.html

ZOBACZ TAKŻE
Tu relacja na stronie Starostwa Powiatowego z I sesji rady Powiatu wraz z galerią zdjęćhttp://www.powiatbialostocki.pl/index.php/ogolne/888-sesja-inauguracyjna-v-kadencji-rady-powiatu-bialostockiego

ZOBACZ TAKŻE

2014-12-11. Kurier Poranny, J. Januszkiewicz „Nowe władze powiatu białostockiego” (zdjęcia). Można zobaczyć kilka zdjątek z sesji.  http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20141211%2FPOLITYKA%2F141219928

PS.  Publikacja zawiera zmyśloną, acz niewinną i może zrozumiałą na potrzeby artykułu, dramaturgię. W rzeczywistości padło tylko moje wyjaśnienie, że skoro Klub PiS mnie zgłosił, trzeba było się zgodzić. Gdybym nie wystartował, nie byłoby to zrozumiałe w Łapach. Powiat wymaga zdecydowanej reformy, a ludzie oczekują zmian. Nie było natomiast żadnego zaskoczenia (co także już wcześniej wyjaśnialiśmy), bo koalicja wszystko dotąd przegłosowywała swoją większością. Stąd właśnie to zastrzeżenie na początku: mimo spodziewanego wyniku, trzeba było kandydować. Miłą niespodzianką było uzyskanie jednego głosu więcej, niż mamy radnych w Klubie.  

 Roman Czepe - radny Rady Powiatu Białostockiego