2014-12-01

I sesja Rady Powiatu Białostockiego

Odbyła się I sesja Rady Powiatu Białostockiego. Wybrano Przewodniczącą ? radną Annę Grycuk z PO. Tak zainaugurowała rządy koalicja PSL-PO-Nasze Podlasie.
1

Sesja rozpoczęła się dzisiaj (2014-12-01) o godz. 14 w sali Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej. Porządek przewidywał wybór Przewodniczącego Rady Powiatu. Obrady prowadził, do wyboru Przewodniczącego, radny najstarszy wiekiem Marek Żmujdzin (PiS). W wyborach na Przewodniczącego Rady Powiatu Jolanta Den (PO) zgłosiła kandydaturę Anny Grycuk (PO, wcześniej SLD). Jan Perkowski (PiS) zgłosił Zenona Żukowskiego (PiS). A. Grycuk uzyskała 15 głosów, Z. Żukowski 10, jeden głos był nieważny. Rada liczy 27 radych. Nieobecny był radny Antoni Pełkowski (PSL).  Przewodnicząca, dziękując  za wybór, stwierdziła, że zechce brać przykład z poprzedniego Przewodniczącego Sławomira Gołaszewskiego, który był wzorem radnego i zapewniła, że postara się uczyć przez całą kadencję.

Anna Grycuk (ur. 1957 w Krynkach). Ukończyła Szkołę Podstawową w Gródku i Zespół Szkół Mechanicznych w Michałowie. Studiowała na Wydziale Historii Filia UW w Białymstoku. W 2005 kandydowała do Sejmu z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Od II kadencji (2002-2006) radna Powiatu Białostockiego, najpierw z SLD, a w wyborach 2010 i 2014 weszła w skład Rady Powiatu z listy PO. Jest Dyrektorem Zespołu Szkół (wcześniej Publicznego Gimnazjum) w Gródku i nauczycielem historii. Informacje prasowe m.in.: 20.06.2012, Kurier Porannym J. Januszkiewicz, „Gródek: Gimnazjum ma swojego patrona”, http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120620/AGLOMERACJABIALOSTOCKA/120619410

Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu był tajny, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa, graniczącą niemal z pewnością, należy przypuszczać, że radni z Łap głosowali następująco: za kandydaturą Z. Żukowskiego (PiS) radni PiS: R. Czepe, S. Rząca, M. Busłowska; za kandydaturą A. Grycuk (PO) radni K. Gołaszewski (Nasze Podlasie), R. Łapiński (PSL).

Następna sesja się odbędzie prawdopodobnie za tydzień.

Dodatkowo warto poinformować, że w wyniku II tury wyborów na Burmistrza Czarnej Białostockiej na Burmistrza wybrany został radny Jacek Chrulski (Nasze Podlasie, określany jako jeden z najaktywniejszych radnych poprzednich kadencji). Choć brał on udział w I sesji, jego mandat zostanie wkrótce wygaszony i na jego miejsce z listy Naszego Podlasia radnym zostanie Wiesław Pusz, dotychczasowy Starosta Białostocki. Czy zawiązana koalicja wybierze go Starostą na nową kadencję? Wydaje się, że nie. Naturalnie, oficjalnych deklaracji w tej sprawie nie złożono. Mówi się jednak, że Starostą zostanie Antoni Pełkowski (PSL, związany z PO, Burmistrz Wasilkowa kilku kadencji), a jego Zastępcą Jolanta Den (PO, Wicestarosta poprzedniej kadencji). Mówi się, że dotychczasowy Starosta Wiesław Pusz zostanie etatowym członkiem Zarządu. Czy tak się stanie? Dotychczas, poza Starostą i Wicestarostą, członkowie Zarządu nie byli na etatach, z pewnością więc taki ruch zostanie jednoznacznie odczytany. Wicestarostę i etatowych członków Zarządu zatrudnia Starosta.


ZOBACZ TAKŻE: 

2014-12-01. Radio Białystok. Nowa rada powiatu białostockiego zebrała się na pierwszej sesji.http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/118999.   W nagraniu wypowiadają się radni J. Gradkowski i R. Czepe. 


Oficjalna informacja zostanie opublikowana na stronie Powiatu Białostockiego http://www.powiatbialostocki.pl/ . Stamtąd pochodzi zdjęcie A. Grycuk. Na razie na stronie Powiatu nie znalazła się nawet informacja o zwołaniu I sesji, jakby Panu Staroście wcale nie zależało na informowaniu o sesji.


Protokół z sesji znajdzie się na stronie BIP, tutaj http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/Rada_Pow/Rp_Protokol/


CZYTAJ TAKŻE DZIAŁ: POWIAT BIAŁOSTOCKI http://www.portal.lapy.pl/strona/127,powiat-bialostocki.html