2014-11-18

Już wiadomo, kto został radnym Rady Powiatu Białostockiego

PiS (ma 3 radnych z Łap): Roman Czepe, Sylwia Rząca, Maria Busłowska, PSL (1): Ryszard Łapiński, Nasze Podlasie (1): Krzysztof Gołaszewski. W Powiecie PiS ma 10 radnych.
1
Prawo i Sprawiedliwość – 10 radnych
Polskie Stronnictwo Ludowe – 7 radnych
Platforma Obywatelska – 5 radnych
Nasze Podlasie – 4 radnych
Forum Samorządowe – 1 radny
 
Oto cała lista radnych Rady Powiatu (Rada liczy 27 radnych).
Okręg nr 1:
1.      Kaczan Jan – PSL
2.      Fiłonowicz Wojciech – PSL
3.      Szutko Marek – PiS
4.      Kozłowski Michał – PO
5.      Grycuk Anna – PO
 
Okręg nr 2:
6.      Bagińska Danuta Maria – PSL
7.      Skrypko Marek – PiS
8.      Babul Andrzej – PiS
9.      Grabowska Barbara – PO
10.  Gradkowski Jan – Forum Samorządowe
 
Okręg nr 3:
11.  Pełkowski Antoni – PSL
12.  Żukowski Zenon – PiS
13.  Den Jolanta – PO
14.  Bejm Jacek Mariusz – PO
15.  Chrulski Jacek – NP
 
Okręg nr 4:
16.  Kondracki Paweł – PSL
17.  Perkowski Jan Bolesław – PiS
18.  Żmujdzin Marek – PiS
19.  Bogdan Antoni – NP
 
Okręg nr 5:
20.  Łapiński Ryszard – PSL
21.  Czepe Roman – PiS
22.  Rząca Sylwia – PiS
23.  Busławska Maria – PiS
24.  Gołaszewski Krzysztof – NP
 
Okręg nr 6:
25.  Kwiatkowski Bogusław – PSL
26.  Łukaszewicz Zdzisław – PiS
27.  Wądołowski Jarosław – NP
 
 

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

KW Prawo i Sprawiedliwość

KW Platforma Obywatelska RP

KWW Nasze Podlasie

KWW Forum Samorządowe Powiatu Białostockiego

Okręg nr 1

Kaczan Jan

Fiłonowicz Wojciech

 

Okręg nr 2

Bagińska Danuta Maria

 

Okręg nr 3

Pełkowski Antoni
 

Okręg nr 4

Kondracki Paweł
 

Okręg nr 5

Łapiński Ryszard


Okręg nr 6

Kwiatkowski Bogusław 

 

Okręg nr 1

Szutko Marek

 

Okręg nr 2

Skrypko Marek

Babul Andrzej


Okręg nr 3

Żukowski Zenon


Okręg nr 4

Perkowski Jan Bolesław

Żmujdzin Marek

 

Okręg nr 5

Czepe Roman

Rząca Sylwia

Busłowska Maria

 

Okręg nr 6

Łukaszewicz Zdzisław

Okręg nr 1

Kozłowski Michał

Grycuk Anna

 

Okręg nr 2

Grabowska Barbara

 

Okręg nr 3

Den Jolanta

Bejm Jacek Mariusz

 

Okręg nr 3

Chrulski Jacek

 

Okręg nr 4

Bogdan Antoni

 

Okręg nr 5

Gołaszewski Krzysztof

 

Okręg nr 6

Wądołowski Jarosław

 

Okręg nr 2

Gradkowski Jan

 

 

Gdy otrzymamy szczegółowe wyniki z liczbą oddanych głosów, umieścimy je tutaj. 
 
Dodatkowe informacje:
1.      Wybory do Rady Powiatu Białostockiego odbywały się w 6 okręgów wyborczych.
2.      W okręgach łącznie wybierano 27 radnych.
3.      Głosowano w 122 obwodowych komisjach wyborczych.
4.      Na wszystkie listy we wszystkich okręgach wyborczych oddano łącznie głosów ważnych – 51 687.   
5.      Warunkiem uczestniczenia w podziale mandatów było przekroczenie „progu wyborczego” (liczba głosów ważnych na dane ugrupowanie musiała stanowić co najmniej 5% wszystkich głosów ważnych). W tych wyborach ta liczba wyniosła 2584,35 głosu.
6.      Następujące komitety wyborcze przekroczyły próg wyborczy i miały prawo uczestniczyć w podziale mandatów:
1) Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL                                                                   12 328
2)  Lista nr 3 – KW Prawo i Sprawiedliwość                                                          14 109
3)  Lista nr 4 – KW Platforma Obywatelska RP                                                     9 839
4)  Lista nr 22 – KWW Forum Samorządowe Powiatu Białostockiego                 5 931
5)  Lista nr 17 – KWW Nasze Podlasie                                                                   9 480

CZYTAJ TAKŻE:  

WYBORY SAMORZĄDOWE XI 2014. http://portal.lapy.pl/strona/304,wybory--xi--2014.html. (Tam linki do artykułów opublikowanych na Portalu nt. wyborów)

2014-11-21. Szczegółowe wyniki do Rady Powiatu w okręgach wyborczych http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/558,szczegolowe-wyniki-do-rady-powiatu-w-okregach-wyborczych.html