2014-10-03

Zostali zarejestrowani kandydaci Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do powiatu

Prawo i Sprawiedliwość jako pierwsze ugrupowanie zarejestrowało dziś kandydatów w Powiecie Białostockim. PiS wystawił 10 kandydatów. Liderem listy jest R. Czepe. Oto lista.
1

Zgłoszeni zostali następujący kandydaci w wyborach do Rady Powiatu Białostockiego:

1.       Roman Czepe

2.       Andrzej Osmolski

3.       Sylwia Rząca

4.       Tadeusz Perkowski

5.       Maria Busłowska

6.       Kamiński Artur (Gmina Poświętne)

7.       Gąsowska Grażyna (Gmina Poświętne)

8.       Halina Okuniewska-Szumiło

9.       Agnieszka Kamińska

10.     Adam Protasiewicz

Wkrótce napiszemy więcej o kandydatach Prawa i Sprawiedliwości do Rady Powiatu Białostockiego, przedstawimy ich noty biograficzne i in. 

Przypominamy, że Powiat realizuje na terenie Gminy Łapy wiele zadań, m.in. poprzez powiatowy szpital (SPZOZ), którego los jest bardzo zagrożony, Zespół Szkół Mechanicznych i in., I Liceum Ogólnokształcące, Centrum Kształcenia Praktycznego, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku Filia  PODGIK  w Łapach, Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach. Na terenie Gminy znajduje się wiele dróg powiatowych (niestety, zwykle w złym stanie). 

Kandydaci są wybierani w okręgu wyborczym nr 5, obejmującym Gminę Łapy i Gminę Poświętne. W okręgu tym wybieranych jest 5 radnych. Zgodnie z ordynacją wyborczą (Kodeks wyborczy) ugrupowania mogą wystawiać dwukrotność liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym. Rada Powiatu liczy 25 radnych.

W wyborach do rady powiatu głosuje się na określoną listę kandydatów, stawiając znak "x" w kratce przy nazwisku jednego z kandydatów z tej listy.


CZYTAJ TAKŻE:
Informacje o Powiecie na Portalu Łapy  http://www.portal.lapy.pl/strona/127,powiat-bialostocki.html

2014-09-08. Dlaczego władze nie zabiegają o filię powiatowego Wydziału Komunikacji http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/457,dlaczego-wladze-nie-zabiegaja-o-filie-powiatowego-wydzialu-komunikacji-.html

2014-08-01. Zagraniczne delegacje Starosty http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/418,zagraniczne-delegacje-starosty.html

2014-06-26. PiS przeciw udzieleniu absolutorium Staroście Wiesławowi Puszowi. http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/373,pis-przeciw-udzieleniu-absolutorium-staroscie-wieslawowi-puszowi.html

2014-06-03. Spóźniony Dzień Dziecka Urzędników? – XI Spartakiada Powiatu Białostockiego, FOTO http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/343,spozniony-dzien-dziecka-urzednikow--xi-spartakiada-powiatu-bialostockiego-foto-.html

2014-05-13. Kto rządzi Starostwem, a kto Starostą? http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/319,kto-rzadzi-starostwem-a-kto-starosta.html

2014-03-12. Czepe zastąpi Pusza? http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/242,czepe-zastapi-pusza.html

2013-12-18. Kończy się era Starosty Pusza? http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/123,konczy-sie-era-starosty-pusza.html

2014-10-02. Dzisiaj zgłoszona została Urszula Jabłońska i 21 kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miejskiej http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/490,dzisiaj-zgloszona-zostala-urszula-jablonska-i-21-kandydatow-prawa-i-sprawiedliwosci-do-rady-miejskiej.html

2014-09-30. Jacyś faceci opowiadająpo Łapach, że będąkandydowaćna burmistrza http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/488,jacys-faceci-opowiadaja-po-lapach-ze-beda-kandydowac-na-burmistrza.html

2014-09-12. Niektóre komitety mają problem ze znalezieniem kandydatów na radnych http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/461,niektore-komitety-maja-problem-z-znalezieniem-kandydatow-na-radnych-.html

WYBORY SAMORZĄDOWE XI 2014. http://portal.lapy.pl/strona/304,wybory--xi--2014.html