2014-09-08

Dlaczego władze nie zabiegają o filię powiatowego Wydziału Komunikacji

Burmistrz prawie przez całą kadencję nie był zainteresowany utworzeniem w Łapach filii Wydziału Komunikacji. Prawie 4 lata nie rozmawiał o tym ze Starostą. Czy zacznie?
1

 Biuro zamiejscowe Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego zostało w Łapach zlikwidowane 1 maja 2004 r. za kadencji Burmistrza T. Wróblewskiego. Wcześniej próbowano zlikwidować także filię Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ale dzięki m.in. zabiegom radnych Prawa i Sprawiedliwości udało się ją  obronić. Niestety, w sprawie filii Wydziału Komunikacji stanowisko Starosty było nieugięcie negatywne. Powodem lub pretekstem likwidacji było wdrażanie w Starostwie ogólnopolskiego systemu CEPiK, ale tak naprawdę chodziło o oszczędności Starostwa. Koszty przerzucono jednak na obywateli. Odtąd to oni mieli ponosić koszty wyjazdów do Starostwa w Białymstoku. Jakie koszty stały na przeszkodzie, aby uruchomić filię? W poprzedniej kadencji (2007 r.) podawano, że chodzi o jednorazowy wydatek ok. 90 tys. zł oraz koszty eksploatacji ok. 47 tys. rocznie. Nie podawano jednak, ile to Biuro Zamiejscowe „zarabiałoby”. 

W następnej kadencji Burmistrz R. Czepe podejmował wiele wysiłków na rzecz utworzenia filii, prowadził rozmowy i pisał pisma, jednak Starosta W. Pusz był nieporuszony. Nie pomagały argumenty, że w wielu powiatach (choćby wysokomazowieckim) są filie tych wydziałów. W obecnej kadencji, w tym za sprawą radnych opozycji, temat pojawił się na samym początku kadencji (m.in. na sesji 28.04.2011 r.). 

Dyskusja na początku tej kadencji w 2011 r. miała być zachętą dla Burmistrza W. Brzoski, aby kontynuował działania z kadencji poprzedniej w sprawie utworzenia filii (Biura Zamiejscowego). Radny R. Czepe zaapelował do Burmistrza W. Brzosko, aby kontynuował podjęte w poprzedniej kadencji działania, tym bardziej, że wywodzi się z tego samego ugrupowania politycznego, co Starosta ("Nasze Podlasie"), a zwłaszcza starał się rozwiązać problem Biura Zamiejscowego Wydziału Komunikacji. Na sesji kwietniowej w 2011 r/ stwierdził: 

„Katalog tych załatwionych spraw jest długi, ale kilka spraw jest wciąż do załatwienia. Jest to m.in. przekazane Gminie Łapy przychodni przy Piaskowej – zwłaszcza, że kilkadziesiąt obiektów Starostwo podarowało gminom. (…). Jest sprawa wydziału komunikacji. Jeśli nie będą to od razu 2-3 etaty, to może być rozwiązanie oszczędnościowe, jak w Ciechanowcu i in. Urząd pracy dałby stażystów. W budynku internatu są lokale, ale w razie potrzeby w Urzędzie są wolne pokoje. Gmina w poprzedniej kadencji pomogła dostosować internat na ośrodek geodezji, na 100 tysięcy złotych, więc można pomóc tworząc filię wydziału komunikacji. Skoro Starosta Pusz zadeklarował w tej kadencji wsparcie Burmistrza z tej samej opcji politycznej, to powinien to faktycznie pokazać”. (fragm. protokołu z na sesji 28.04.2011 r.)

Także na tej samej sesji Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości S. Maciejewski spytał Burmistrza W. Brzoskę, co zamierza zrobić, aby powstało w Łapach  Biuro Zamiejscowe Wydziału Komunikacji. Burmistrz W. Brzosko zapewnił, iż sprawa ta będzie kontynuowana i będzie negocjował warunki ze Starostwem. [Taki zapis jest w protokole z sesji]. Co zrobił? Nic. Nawet nie rozmawiał ze Starostę. Przez prawie 4 lata nie znalazł czasu na podjęcie tego tematu. (Tak wynika z odpowiedzi na interpelację, o czym poniżej). Nie przedstawił żadnej propozycji, żadnej informacji, ani rozwiązania. Temat filii Wydziału Komunikacji dla Burmistrza W. Brzosko nie istniał.

Niedawno w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość radny R. Czepe wystąpił o to z interpelacją do Burmistrza W. Brzosko. Z odpowiedzi wynika jasno, że Burmistrz W. Brzosko ani nie pisał w tej sprawie do Starosty, ani nie prowadził z nim rozmów. A przecież obaj nie tylko są kolegami, ale są także z tej samej opcji politycznej. Mogliby coś dla Łap dobrego uczynic, aby ułatwić życie mieszkańcom. Utworzenie filii Wydziału Komunikacji to nie jest tak wielka rzecz, żeby się na nie zgodzić. Wzorem niech będą inne powiaty. 


CZYTAJ TAKŻE:
2014-08-06. Ile zarabia kierownictwo Urzędu Miejskiego, szkół, instytucji gminnych?
http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/423,ile-zarabia-kierownictwo-urzedu-miejskiego-szkol-instytucji-gminnych.html

2014-08-04. Czy 2-dniowe szkolenia Burmistrza i Sekretarki to dobry pomysł? http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/421,czy-2-dniowe-szkolenia-burmistrza-i-sekretarki-to-dobry-pomysl.html

2014-08-04. Jak, gdzie i za ile Burmistrz oraz urzędnicy szkolą się? http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/420,jak-gdzie-i-za-ile-burmistrz-oraz-urzednicy-szkola-sie.html

2014-07-18. Czy nie ma za co chwalić Burmistrza? WYNIKI SONDY http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/401,czy-nie-ma-za-co-chwalic-burmistrza-wyniki-sondy-.html

2014-07-14. Wyjazdy zagraniczne władz http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/393,wyjazdy-zagraniczne-wladz.html

Informacje o Powiecie na Portalu Łapy - Powiat Białostocki http://www.portal.lapy.pl/strona/127,powiat-bialostocki.html

2014-06-03. Spóźniony Dzień Dziecka Urzędników? – XI Spartakiada Powiatu Białostockiego, FOTO http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/343,spozniony-dzien-dziecka-urzednikow--xi-spartakiada-powiatu-bialostockiego-foto-.html