2014-08-26

Co dalej ze szpitalem? WARIANTY

Co wynika z piątkowego posiedzenia Rady Społecznej Szpitala? Dyrektor ma zabrać pieniądze lekarzom (po wyborach?), obiecać podwyżki pielęgniarkom (po odebraniu lekarzom), zakupić trochę sprzętu i czekać na wybory. Do wyborów ma być spokój, po wyborach niekoniecznie.
1

W piątek (2014-08-22) odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ (Szpitala). Udział wzięli: Starosta Wiesław Pusz (jako Przewodniczący Rady Społecznej), Burmistrz Wiktor Brzosko oraz  radni powiatowi: Ryszard Łapiński,  Marian Olechnowicz i Andrzej Osmolski. W zebraniu uczestniczyli, bez prawa do głosowania (jako obserwatorzy), przedstawiciele związków zawodowych – głównie skupiających pracowników personelu średniego, administracji, obsługi.

Burmistrz W. Brzosko, skarżąc się, że jest krytykowany za brak reakcji na sytuację szpitala, przedstawił projekt pisemnego stanowiska, zobowiązującego Dyrektora szpitala do obniżenia poborów pracownikom i lekarzom na kontraktach do 20 tys. złotych brutto, a oszczędności z tego tytułu przekazać na rozwiązywanie trudnej sytuacji szpitala, w tym podwyżki dla najmniej zarabiających. Stanowisko Burmistrz miał gotowe, uzgodnione ze Starostą W. Puszem, który poddał pod głosowanie wprowadzenie punktu nt. przyjęcia stanowiska do porządku obrad. Stanowisko przyjęto (4 osoby za, jeden radny wstrzymał się).  Dodano jeszcze do treści Stanowiska, że  przeznaczenie oszczędności będzie konsultowane ze związkami zawodowymi. Co z tego wynika? Tak naprawdę zupełnie nie wiadomo. Wydaje się jednak pewne, że Starosta W. Pusz wycofał się z koncepcji zamykania oddziałów zabiegowych. Na posiedzeniu przeprosił nawet za swoje wcześniejsze wypowiedzi na ten temat (m.in. dla „Obiektywu” TVP Białystok). Przyznał, że oddziały zabiegowe są kluczowe dla szpitala. (Przypuszczamy, że nasz Portal ma w tym nowym podejściu Pana Starosty swoją zasługę). Ten scenariusz zatem (na razie?) nie musi być brany pod uwagę.

A jakie są inne scenariusze dla szpitala? Spróbujmy to przeanalizować jeszcze teraz, aby nie było to, że przed wyborami temat się zamiecie pod dywan, a po wyborach zacznie się dramat.  

1.      Kontynuowanie działalności w obecnej postaci nadal jako SPZOZ. Zadłużenie wynosi 8,3 mln (taką kwotę wskazywano na sesji  w lipcu br.), z tego kilka milionów to kwoty wymagalne. Zadłużenie nie maleje. Wielkim dodatkowym kosztem jest dostosowanie szpitala do wymogów unijnych określonych rozporządzeniem ministra zdrowia. Poprzedni Dyrektor całkowicie bagatelizował te koszty. Obecny Dyrektor wskazuje na poważne wielomilionowe kwoty (mówi się, że wraz z nowym blokiem operacyjnym to nawet 12 mln złotych, choć nie ma pewności czy faktycznie i w jakiem czasie należy wykonać wszystkie prace). Wyraźnie widać, że Szpital, aby się utrzymać, w kolejnych latach nie powinien się zadłużać, ale odwrotnie, oddłużać i mocno inwestować, zwiększając obszar działania. Do tego muszą dojść poważne wydatki sprzętowe. Do tego dochodzą bardzo niskie płace personelu średniego, obsługi i in. To także jest jak dług wewnętrzny. Załóżmy, że pracownicy i lekarze zgodzą się obecnie na wypowiedzenie płac (kontrakty kończą się z końcem roku), to jednak co dalej? Jak widać, najważniejszym elementem jest nie ten lub inny doraźny wydatek, ale takie ustawienie szpitala (kontrakty, modernizacje, znaczne zwiększenie liczby usług medycznych i in.).  

2.      Przekształcenie SPZOZ w spółkę. Kiedyś Powiat był wielkim orędownikiem tej koncepcji, wskazując na premię rządową i inne korzyści. Przeciw takiemu rozwiązaniu wyraźnie opowiadali się pracownicy, mieszkańcy i łapski samorząd. Szczególnie obawiano się, że taka spółka zostanie całkowicie pozostawiona sama sobie, bez pomocy i w końcu doprowadzona do upadku. Wskazywano na przykłady w województwie. Ze względów politycznych (wyborczych) tematu tego Powiat oficjalnie nie podjął. Przeciwko przekształceniu wypowiadał się (także na sesji Rady Miejskiej) poprzedni Dyrektor J. Rainko. Obecnie ze strony Powiatu (Starosty) nie widać zainteresowania przekształceniem i to nie tylko z politycznych względów. Zdaniem Starosty przekształcenie niewiele daje. Sama forma prawna niewiele zmienia w sytuacji szpitala, a najważniejszym problemem są zbyt niskie kontrakty (liczba opłacanych usług) w stosunku do kosztów. Jako głównego winowajcę takiego zakontraktowania i całej tej sytuacji niemal wskazuje się poprzedniego Dyrektora SPZOZ. Do tego dochodzi także brak wniosków na dofinasowanie modernizacji obiektów i zakupu sprzętu.

3.      Wprowadzanie do szpitala prywatnych podmiotów.  O takiej koncepcji mówiło się już wcześniej, w związku z zainteresowaniem różnych prywatnych podmiotów zewnętrznych wynajmowaniem części szpitala. (Lekarze mówią, że była grupa chirurgów zainteresowanych wykonywaniem operacji kręgosłupów i in, ale  zrazili się warunkami, a może nawet bardziej brakiem dobrej woli ze strony Powiatu). Obecnie podaje się przykład innych szpitali, które na się zdecydowały (Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Łomży, Augustowa, Wysokiego Mazowieckiego i in.). Za przykład podaje się spółki utworzone przez pracowników (zapewne głównie lekarzy) w białostockim „Gigancie” czyli Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Pewnie formy współpracy takich spółek ze szpitalami są różne, ale można zakładać, opisując najprościej, że to już nie szpital, ale spółka występuje o kontrakty, wykonuje usługi, ale dzieli się ze szpitalem udziałem w zyskach, zgodnie z wynegocjowaną umową. Szpital z kolei ponosi koszty utrzymania budynku, podstawowe opłaty itd. Być może z czasem dowiemy się więcej, jak taki układ wygląda, jakie korzyści przynosi stronom.   

To trzy pobieżnie opisane scenariusze. A co w tej sprawie zmieni przyjęte w piątek stanowisko Rady Społecznej SPZOZ? Prawnie nie ma ono żadnej mocy, ale pośrednio może mieć znaczenie, bo chodzi o nacisk na Dyrektora lub o podkładkę dla niego. Dostaje zalecenie, którego nie może zignorować. A co będzie z lekarzami? Stanowisko zaproponowane przez Burmistrza i Starostę (i większość Rady Społecznej) to ryzykowna jazda po bandzie. Już teraz słyszy się głosy lekarzy, że będą wykonywać tyle usług, za ile będą mieli zapłacone. Czy więc nie dojdzie do konieczności zatrudnienia dodatkowych lekarzy? Jeden z lekarzy powiedział żartem (prosił o niepodawanie nazwiska), że będą wpisywać na dyżury Burmistrza i Starostę. A może stanowisko nie jest tylko ruchem pod publikę, jak określił to jeden z radnych, ale przemyślanym sprowokowaniem określonych działań, które mają doprowadzić do zmiany obecnej sytuacji? Ale tak, aby się przed wyborami to nie wydało. Zobaczymy. Ważne, aby nic się nie działo pod dywanem, zwłaszcza dywanem w gabinetach władzy.


CZYTAJ TAKŻE:
2014-08-19. Gmina przez lata dała na powiatowy szpital 1,6 mln złotych http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/438,gmina-przez-lata-dala-na-powiatowy-szpital-16-mln-zlotych-.html

2014-08-14. Na ratowanie szpitala nie ma pieniędzy, ale 2 mln wydano na remont ul. Granicznej http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/434,na-ratowanie-szpitala-nie-ma-pieniedzy-ale-2-mln-wydano-na-remont-ul-granicznej.html

2014-07-05. 2014-07-05 „Poranny” o dramacie szpitala http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/383,poranny-o-dramacie-szpitala.html

2014-06-30. Czy księgowa szpitala po sesji została wezwana na dywanik? http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/377,czy-ksiegowa-szpitala-po-sesji-zostala-wezwana-na-dywanik.html

2014-06-28. „Obiektyw” o dramatycznej sytuacji łapskiego szpitala. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/375,obiektyw-o-dramatycznej-sytuacji-lapskiego-szpitala.html

MINI BLOG REDAKTORA NACZELNEGO http://portal.lapy.pl/strona/169,blog-redaktora-naczelnego.htmlWpis: 2014-06-24. SZPITAL POTRZEBUJE LEKARZA – GOSPODARZA

2014-06-23. Spór w szpitalu bez rozwiązania. Starosta apeluje o spokój. Aby do wyborów! http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/368,spor-w-szpitalu-bez-rozwiazania-starosta-apeluje-o-spokoj-aby--do-wyborow.html

2014-05-19. Media informują o sporze i groźbie strajku załogi w szpitalu w Łapach. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/326,media-informuja-o-sporze-i-grozbie-strajku-zalogi-w-szpitalu-w-lapach-.html

2014-05-12. Załoga szpitala weszła w płacowy spór zbiorowy z Dyrektorem. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/318,zaloga-szpitala-weszla-w-placowy-spor-zbiorowy-z-dyrektorem.html