2014-08-24

Promocja książki o Profesorze Jerzym Rydzewskim. FOTO

Ponad sto osób uczestniczyło w promocji książki Stanisława Kosickiego ?Niezwykłe życie Profesora? o Profesorze Jerzym Rydzewskim.
1

Na spotkanie do Zespołu Szkół Mechanicznych przyszli przede wszystkim obecni i byli pracownicy Zespołu Szkół Mechanicznych, Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Pedagogicznego oraz absolwenci tych szkół. Wielu przybyło przede wszystkim, aby spotkać się z Profesorem Jerzym Rydzewskim. W imieniu Zespołu Szkół powitała zebranych Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Danuta Bojczuk. Spotkanie prowadził Stanisław Kosicki, który przy muzycznej pomocy Eugeniusza Kosickiego w prezentacji multimedialnej przedstawił życiorys Profesora Rydzewskiego, który 26 marca 2014 r. ukończył 90 lat. Z wielkim zaciekawieniem i wzruszeniem wysłuchano słów Profesora, który wyraził radość, że na spotkanie przybyło tak wiele osób. Przypomniał swoje lata szkolne, czasy okupacji i studia w Gdańsku, pracę  w Łapach. Zapewnił, że w każdej sytuacji można spotykać dobrych ludzi. W imieniu samorządu podziękowali Profesorowi i kwiaty wręczyli Burmistrz Wiktor Brzosko i Sekretarz Urszula Jabłońska. Profesorowi podziękowali i wręczyli kwiaty także radni Prawa i Sprawiedliwości: Sławomir Maciejewski, Janusz Jamiołkowski i Andrzej Osmolski – wszyscy ZSM zwiani z Profesorem J. Rydzewskim. S. Maciejewski, uczeń Profesora, podziękował jubilatowi w imieniu Klubu Radnych i Rady Miejskiej za wspaniałą dydaktyczną i wychowawczą służbę oraz za wszystko, co czynił dla społeczności Łap. Pogratulował i podziękował także Stanisławowi Kosickiemu, autorowi biografii – za książkę i  inicjatywę tego spotkania. Z kolei Stanisław Kosicki podziękował Jerzemu Barańczukowi za wielką pomoc w przygotowaniu publikacji, a także Dyrektorowi Domu Kultury Grzegorzowi Perkowskiemu i pracownikom tej placówki za pomoc w przygotowaniu prezentacji, a także Dyrekcji i pracownikom Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach za pomoc w zorganizowaniu spotkania. Na sali wśród uczniów Profesora byli między innymi Ks. Kanonik Janem Grochowskim,  dr Tadeusz Borowski-Beszta, Danuta Skibko. Wszystkich łapian, a zwłaszcza uczniów Profesora, zachęcamy do lektury biografii Jerzego Rydzewskiego. (Książkę można nabyć u Pana Stanisława Kosickiego). Przytaczamy tu jedynie fragment – wypowiedź dr. Tadeusza Borowskiego-Beszty z książki „Niezwykłe życie Profesora”'.

„Profesor Rydzewski uczył nas fizyki, jeszcze do dziś pamiętam wiele z tych praw, które nie ulegają zmianie i wciąż są aktualne, tak jak są ciągle aktualne pytania o sens życia, czy obowiązujące człowieka zasady moralne. Ucząc nas praw fizyki, uczył i zasad postepowania, zasad, które wydawać by się mogło są  odległe od tych pierwszych, a przecież podobnie jak tamte, dają się weryfikować i sprawdzają się w życiu. Był nauczycielem, ale przede wszystkim pedagogiem. Nie musiał używać wielu słów, które są ulotne, a ostatnio się tak bardzo zdewaluowały. Od Profesora uczyliśmy się zasad kulturalnego zachowania i dbania o estetyczny wygląd. Mobilizował nas do służącego nie tylko zdrowiu uprawiania sportu, także poprzez swą obecność na szkolnych zawodach. W czasach nasilonej, zaprogramowanej ateizacji dawał świadectwo swą postawą o jej zakłamaniu, o tym, że miała służyć degradacji człowieka, zniewoleniu go, jak i zniewoleniu całego narodu. Małżeństwo państwa Rydzewskich, kiedy szli po mieście pod rękę  i zawsze mieli sobie coś do powiedzenia, budziło nie tylko podziw, ale świadczyło,  czym powinno być, jaką powinna być rodzina. Towarzyszył żonie w jej chorobie do ostatnich dni, a potem często spotykaliśmy go przy grobie ukochanej żony. Pamięta i po latach interesuje się losami swoich uczniów i wychowanków, cieszy się ich osiągnięciami podobnie jak własnych córek."


CZYTAJ TAKŻE: 2015-03-04. Dr T. Borowski-Beszta i J. Rydzewski Honorowymi Obywatelami Łap http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/600,dr-t-borowski-beszta-i-j-rydzewski-honorowymi-obywatelami-lap.html

img_2356_jpg.jpg img_2350_jpg.jpg img_2346_jpg.jpg _mg_4457_jpg.jpg img_2379_jpg.jpg _mg_4436_jpg.jpg _mg_4437_jpg.jpg _mg_4405_jpg.jpg okladka_png.png wklejka_2_png.png