2014-07-31

Jak K. Gołaszewskiego przeniesiono bez konkursu ze ZWiK do Urzędu?

Jak koalicja PO-Nasze Podlasie tworzyła stanowiska. Na początku Burmistrz W. Brzosko wziął emerytowanego weterynarza Z. Jabłońskiego (PO) na Zastępcę ds. inwestycji, ale dodał mu jako Kierownika K. Gołaszewskiego (PO). Przy okazji ominął konkurs.
1

Na początku tej kadencji Wiktor Brzosko tworzył ekipę najbliższych współpracowników. Wziął koalicjanta z PO Z. Jabłońskiego na Zastępcę (potem się pozbył) i wielu innych z klucza politycznego i partyjnego. Z. Jabłoński miał się zajmować inwestycjami. O ile w poprzedniej kadencji Z-ca Burmistrza S. Roszkowski faktycznie na inwestycjach się znał, to z Z. Jabłońskim był podstawowy problem – jako emerytowany weterynarz nie miał pojęcia o inwestycjach. S. Roszkowski nie potrzebował kierownika inwestycji, bo sam, jak Zastępca Burmistrza ds. inwestycji był jednocześnie kierownikiem Referatu Inwestycji. Z. Jabłoński potrzebował jednak kogoś na kierownika. Burmistrz W. Brzosko sięgnął do swego poprzedniego zakładu, czyli do ZWiK. Postanowił wziąć stamtąd Krzysztofa Gołaszewskiego – specjalistę ds. automatyki w ZWiK.

Problem był w tym, że zatrudnienie w Urzędzie odbywa się na zasadzie konkursu. Ale przepis ustawy dopuszcza wyjątek: można przenieść urzędnika na podstawie porozumienia między pracodawcami samorządowymi. Czyli Burmistrz W. Brzosko miałby zawrzeć porozumienie z Kierownikiem ZWiK D. Kruszewskim, którego na to stanowisko wstawił. Warunek ten (porozumienie) był więc do wykonania. Ale K. Gołaszewski powinien być urzędnikiem. Specjalista ds. automatyki urzędnikiem w ZWiK? I tu zaczęły się dziać cuda. Okazało się, że niedługo wcześniej poprzedni Kierownik ZWiK W. Brzosko zrobił K. Gołaszewskiego urzędnikiem. Dlaczego? Nie wiadomo. Może taki był przewidujący? A może stało się coś, czego udowodnienie wymagałoby kontroli w ZWiK. Może trzeba zapytać wprost, czy nie doszło do fałszowania dokumentów? R. Czepe wystąpił do instytucji kontrolnych (w tym NIK), ale te odmówiły, tłumacząc m.in., że podobne zagadnienia już kontrolowały w regionie. Co za tłumaczenie!

Wątpliwości co do tego zatrudnienia miała także radca prawna Urzędu. Jednak gdy R. Czepe wystąpił do Burmistrz W. Brzoski o tę opinię, ale nie otrzymał jej. Dlaczego nie przekazano opinii radcy? Wyjaśniło się to potem. Radca Urzędu szczerze (zbyt szczerze?) napisała, że

„gdyby uznać, że można awansować na stanowisko urzędnicze pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocniczym, ponieważ posiada on kwalifikacje wymagane na danym stanowisku , to mogłoby dochodzić do zatrudnienia danej osoby na stanowisku pomocniczym tylko po to, ażeby następnie przenieść ją na stanowisko urzędnicze, bez przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru”.

Radny nie otrzymał także odpowiedzi na niektóre pytania, stąd wystąpił do instytucji nadzoru (Urzędu Wojewódzkiego) i kontroli (NIK), o czym było powyżej. Ciekawostką było, że kiedy urzędnik-automatyk K. Gołaszewski przeszedł (bez konkursu) do Urzędu Miejskiego, jego obowiązki zostały powierzone komu innemu, ale stanowisko urzędnicze już nie było obsadzane. Nie było potrzeby. Potrzebą było, aby automatyk Krzysztof Gołaszewski (PO) stał się urzędnikiem-automatykiem ZWiK i bez konkursu przeszedł na urzędnika Urzędu Miejskiego. Pracował w ZWiK 3 lata, aż nagle na krótko przed przejściem do Urzędu stał się urzędnikiem-automatykiem, ale nawet urzędnikiem-specjalistą.  

Zabawnie działo się później. Urząd Wojewódzki pismo o kontrolę potraktował jako skargę na Burmistrza i wysłał (7.06.2011) do rozpatrzenia przez Radę Miejską. Na sesji radny R. Czepe wyjaśnił, że jego intencją nie była skarga, ale żądanie przeprowadzenia kontroli w spr. zatrudnienia K. Gołaszewskiego, skoro Burmistrz Łap utajnia opinię prawną i nie odpowiada na niektóre pytania radnego. Skarga, czy nie skarga, za głosem prawników uznano, że skoro Urząd Wojewódzki potraktował to jako skargę, to Rada też musi. I przekazano „skargę” Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna pod wodzą S. Szustaka (Nasze Podlasie) zgodziła się z faktem, że Burmistrz W. Brzosko nie przekazał radnemu R. Czepe opinii prawnej i nie udzielił odpowiedzi na niektóre pytania. Mimo to w swej gorliwej obronie Burmistrza Komisja Rewizyjna (większość radnych koalicji PO-Nasze Podlasie w Komisji) uznała skargę za niezasadną. Kuriozalne. 4 radnych koalicji był za uznaniem skargi za niezasadną, a 3 radnych opozycji głosowało za zasadnością skargi. Oto fragment uzasadnienia przyjętego przez radnych koalicji PO-Nasze Podlasie:

Łapy, 2011-08-28

Opinia Komisji Rewizyjnej

dotycząca skargi na zatrudnienie Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego bez konkursu przekazanej do rozpatrzenia wg właściwości Radzie Miejskiej w Łapach przez Podlaski Urząd Wojewódzki  (fragment)

W pierwszej części po przeanalizowaniu dokumentów i wysłuchaniu Skarżącego,  Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łapach uznała skargę za niezasadną. W toku postępowania wykazano, że na interpelację złożoną przez Radnego w dniu 1 marca 2011 r. została udzielona odpowiedź w dniu 15 marca 2011 r. W piśmie tym nie zostały zawarte wszystkie odpowiedzi na szczegółowe pytania wskazane przez Radnego oraz nie została udostępniona opinia radcy prawnego. Komisja uznała, że nie są to okoliczności wskazujące na istotne naruszenie prawa. W związku z tym Komisja Rewizyjna uznała skargę za niezasadną i jednocześnie wnioskuje do Burmistrza Łap o precyzyjniejsze formułowanie odpowiedzi na zadane pytania przez radnych w formie interpelacji, a także o udzielenie odpowiedzi Radnemu Romanowi Czepe w części pytań wskazanych w skardze i wobec których nie została udzielona odpowiedź w terminie dwóch tygodni od podjęcia uchwały.

Co za tchórzostwo. W swej gorliwości radnym władzy przez myśl nie przeszło, że mimo uzasadnionej skargi (na co sami wskazują) uznać ją w czymkolwiek za zasadną. Przecież to byłoby niepolityczne. Spotkało się to ze sprzeciwem radnych opozycji. Taka sama różnica zdań (a faktycznie różnica postaw etycznych) miała miejsce na posiedzeniu Rady Miejskiej 29.08.2011 r. i na kolejnej sesji w dniu 30.09.2011 r. Większość koalicyjna PO-Nasze Podlasie uznała skargę za zasadną, choć w uzasadnieniu zostało napisane dokładnie tak, jak (z prawnikami Urzędu) przygotowała to Komisja Rewizyjna. Radni Klubu PiS byli zbulwersowani treścią opinii Komisji Rewizyjnej i projektem uzasadnienia projektu uchwały.

Na stronie Urzędu jest uchwała z 30.09.2011 r. (tutaj), ale nie ma opublikowanego uzasadnienia.  Lektury uzasadnienia mieszkańcom zaoszczędzono. Chodziło zapewne o to, aby nie doczytać się w uzasadnieniu, że faktycznie Burmistrz nie przekazał kopii opinii radcy i nie odpowiedział na niektóre pytania. Tutaj publikujemy uzasadnienie. 

Na sesji radny S. Maciejewski przedstawił stanowisko Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w sprawie Opinii Komisji Rewizyjnej. Klub uznał skargę za zasadną co do braku odpowiedzi na interpelację radnego R. Czepe, dotyczącą zatrudnienia Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łapach. Fakty świadczą o tym jednoznacznie, co zostało wykazane na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 22.08.2011 r. 

Cała sprawa pewnie zaległaby w protokołach z sesji, które mało kto czyta. Dzięki Portalowi możemy ją ukazać mieszkańcom. W ramach pokazywania stylu, w jakim działa ta władza.


ZOBACZ TAKŻE:
Uchwała Rady Miejskiej w Łapach z 30 września 2011 r.w spr. rozpatrzenia skargi na burmistrza Łap (przyjęta przez 10 radnych koalicji, przeciw głosowało 7 radnych opozycji).
 
Opinia Komisji Rewizyjnej z 26 sierpnia 2011 r. dotycząca skargi na zatrudnienie K. Gołaszewskiego (przyjęta przez 4 radnych koalicji, przeciw głosowało 3 radnych opozycji).

CZYTAJ TAKŻE:
2014-07-18. Czy nie ma za co chwalić Burmistrza? WYNIKI SONDY http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/401,czy-nie-ma-za-co-chwalic-burmistrza-wyniki-sondy-.html

2013-12-31. PINOKIO 2013 http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/147,pinokio-2013.html

2014-07-09. Żona pewnego zastępcy burmistrza w pewnej gminie http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/387,zona-pewnego-zastepcy-burmistrza-w-pewnej-gminie-.html

2014-03-13. SUKCES w działaniu – żony Burmistrza. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/243,sukces-w-dzialaniu--zony-burmistrza.html

[Sesja 49] 2014-07-16, 49 nadzwyczajna sesja. Po znakiem błędów i tchórzostwa Burmistrza http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/397,49-nadzwyczajna-sesja-po-znakiem-bledow-i-tchorzostwa-burmistrza.html

[Sesja 48] 2014-07-03. 48 SESJA – dramat szpitala, słabiutkie absolutorium Burmistrza http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/381,48-sesja--dramat-szpitala-slabiutkie-absolutorium-burmistrza.html

[Sesja 47] 2014-06-06. Sesja z niegrzecznym nauczycielem. Jakby wstąpił w niego Niesiołowski. http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/346,sesja-z-niegrzecznym-nauczycielem---jakby-wstapil-w-niego-niesiolowski-.html

[Sesja 46] 2014-05-02. Rekordowo krótka sesja. Zwołana, by poprawić błędy Burmistrza i Zastępcy http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/297,rekordowo-krotka-sesja-zwolana-by-poprawic-bledy-burmistrza-i-zastepcy.html

2014-03-29. Rada nie wyraziła zgody na Skwer Rodziny Shlomo Cohena. FOTO. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/257,rada-nie-wyrazila-zgody-na-skwer-rodziny-shlomo-cohena.html

2014-01-24. Biesiady radnych. http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/180,biesiady-radnych.html

2014-01-21. Urzędnicy dostali duże nagrody http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/177,urzednicy-dostali-duze-nagrody.html