2014-07-28

Nadal pieski temat ? kto Burmistrzowi łapie, a kto liczy psy!

Pan Burmistrz poinformował, że w 2011 r. wyłapał 63 psy. (Oczywiście nieosobiście). Ale wcześniej na sesji jego Zastępca i Kierownik podali liczbę 37 psów. Zapytany o nieścisłość Burmistrz wyjaśnił, że złapano 54 psy. Tylko kasa za nie się nie zmienia ? 99 tys. zł. To pokazuje, co znaczą informacje Pana Burmistrza. Psa niewarte.
1

Pisaliśmy o psach (link poniżej) i podaliśmy dane Urzędu Miejskiego. W informacji Pan Burmistrz podał, że w 2011 r. złowiono 63 psy. Ale radny R. Czepe (na tym Portalu posługujący się pseudonimem „Redaktor Naczelny”) dopatrzył się nieścisłości. W jednym z protokołów (nr XXV/12) Zastępca Burmistrza Z. Jabłoński podał liczbę 37 psów  (sesja ) podobną liczbę (36 psów) podał Kierownik K. Gołaszewski (protokół nr XXXII/13). Niewielka różnica – 36, a 37, ale już między 37 a 63 istotna, wszak wydano na to ponad 99 tys. zł. Zapytany ponownie o to Pan Burmistrz wyjaśnił, że tak faktycznie odłowiono 54 psy.  Jakby nie liczyć w tej kadencji odłowienie psów kosztuje o połowę drożej. Czemu?

A tak na marginesie, oto, co mówił na sesji 22.06.2012 r.  Z-ca Burmistrza Z. Jabłoński (protokół nr XXV/12):

W ubiegłym roku odłowiono 37 psów za kwotę 99 000 zł., jeden pies, to koszt 2,5 tys. zł. Obecnie firma dokonująca odłowu pobiera opłatę ryczałtowo tj. 4 000 zł miesięcznie, co daje kwotę 50 tys. zł. rocznie. Firma podpisała umowę na dwa lata i zobowiązała się odłowić podwójną ilość psów, za połowę niższą cenę. Gdyby  ZWiK wyłapywał psy, to ten koszt wyniósłby aż 125 tys. zł.

To wszystko dziś wydaje się jedną wielką bzdurą. I to nie z powodu liczby psów, ale wyliczeń (podaliśmy je artykule poniżej) i tzw. opłacalności firmy zewnętrznej. Tyle, że nikt tego nie badał, nikt nie rozliczał. I pewnie już nie rozliczy.


CZYTAJ TAKŻE:
2014-07-27. Czy Burmistrz chce, aby mieszkańcy sami wyłapywali bezpańskie psy? http://portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/411,czy-burmistrz-chce-aby-mieszkancy-sami-wylapywali-bezpanskie-psy.html

2014-07-15. Miejska hodowla bezpańskich psów http://portal.lapy.pl/aktualnosci/395,miejska-hodowla-bezpanskich-psow.html

2014-07-08. Łapy czyli Wronowo? http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/386,lapy--czyli-wronowo.html

2014-07-04. Miasto okropnie zarasta http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/382,miasto-okropnie-zarasta-.html