2014-07-27

Czy zamkną na rok linię kolejową Warszawa ? Białystok?

W związku z modernizacją linia Warszawa - Białystok może na rok zostać zamknięta. Dla pasażerów będą autobusy lub jazda przez Siedlce. Decyzje jeszcze nie zapadły. PKP rozważa ruch towarowy linią na Ostrołękę. Ze smutkiem można zażartować, że Burmistrz Łap uznał, że skoro nie będzie linii, to trzeba brać dworzec. Ale tak naprawdę to dowód głupoty: linia jest modernizowana i PKP powinny były także zmodernizować dworzec. Co publicznie obiecywały.
1

O okresowym zamknięciu linii kolejowej Warszawa – Białystok zdecydują rozmowy, jakie się toczą między koleją (PLK PKP), wykonawcą, a samorządami, zwłaszcza samorządem województwa. Wykonawca, firma Torpol, twierdzi, że zamknięcie linii na kilka miesięcy (od końca 2014 r. lub początku 2015 r.) zdecydowanie przyspieszy realizację inwestycji.

Torpol za kwotę 1,3 mld złotych ma zmodernizować (wraz wykonaniem projektu i uzyskaniem uzgodnień) linię kolejową E75 (Rail Baltica) na odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz. W listopadzie 2013 r. zaczęły się prace na długości ok. 20 km, ale na dalszym odcinku nie mogły być prowadzone. Podobno na przeszkodzie stał brak uzgodnień. Tymczasem cały odcinek z Warszawy-Rembertów do Tłuszcza ma być ukończony do końca 2015 roku, co wynika z dotacji unijnej. Trwają więc rozmowy, aby zamknąć trasę, by przyspieszyć prace. Oczywiście takie rozwiązanie wiąże się z dużymi niedogodnościami dla pasażerów.

Pociągi towarowe już mają objazd przez Siedlce i Czeremchę, choć na niewielką skalę ze względu na niezadowalający stan torowiska. Rozważa się alternatywny objazd pociągów towarowych przez Ostrołękę. Byłaby to (czasowa?) szansa dla nieczynnej linii Łapy-Ostrołęka. Wadą tego rozwiązania jest również wydłużony czas przejazdu pociągów towarowych. Nie wiadomo jednak, na ile ten wariant jest realny dla PKP. Gmina Sokoły z pewnością będzie zabiegać o to rozwiązanie. Może dołączą Łapy, jeśli nie prześpią sprawy?  

Połączenia pasażerskie zostałyby zastąpione autobusami. Już od czerwca zamiast połowy pociągów między Warszawą a Białymstokiem jeżdżą ekspresowe autobusy PKP Intercity. Czy uda się przewozić wszystkich? Rozważa się też wykorzystanie słabej linii przez Czeremchę i Siedlce dla alternatywnego ruchu pasażerskiego. W najbliższych tygodniach powinna zapaść decyzja w tej sprawie. Dla mieszkańców Łap zamknięcie linii oznacza dodatkowy dojazd do lub z Białegostoku, jeśli zechcą udać się koleją w kierunku Warszawy lub z powrotem.

Przy okazji tej sprawy opinia publiczna została lepiej zapoznana z planami modernizacji linii Warszawa – Białystok (Rail Balica). Z opóźnieniem ok. 2-3 lat, ale jednak prace postępują. To pokazuje, jakim głupstwem było przejęcie dworca PKP. PKP solennie obiecywały remont dworca. Nie można się jednak dziwić kolei, że szukała chętnych na przejęcie takich obiektów. I znalazło frajerów w Łapach! Szpital pada, ale Pan Burmistrz dumnie bierze dworzec, którego remont kosztuje kilka milionów złotych.  

Poniżej tor Łapy-Białystok z zarośniętym torem ZNTK. Tak samo na wielu odcinkach zarośnięty jest  tor Łapy-Sokoły-Ostrołęka. W wielu miejscach są dewastacje i kradzieże. Czy uda się tę linię uruchomić dla pociągów towarowych?


ZOBACZ WIĘCEJ:
2014-07-25. Jakub Madrjas, „Chcą zamknąć linię Warszawa–Białystok” Rynek Kolejowy/DGP http://www.rynek-kolejowy.pl/53283/chca_zamknac_linie_warszawa_bialystok.html

CZYTAJ TAKŻE:
2014-07-17. Dworzec bez prądu i kluczy http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/398,dworzec-bez-pradu-i-kluczy.html

2014-04-14. Dworce b. drogie w utrzymaniu. PKP się pozbywa, a bogaci lub naiwni przejmują. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/280,dworce-b-drogie-w-utrzymaniu-pkp-sie-pozbywa-a-bogaci-lub-naiwni-przejmuja-.html

2014-04-05. Odpowiedzi na ankietę, co zrobić z ruiną dworca. http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/267,odpowiedzi-na-ankiete-co-zrobic-z-ruina-dworca.html

2014-03-06. Ankieta w sprawie dworca czyli przejąć ruderę PKP i pytać, co robić! http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/236,ankieta-w-sprawie-dworca-czyli--przejac-rudere-pkp-i-pytac-co-robic.html

2014-02-05. Jak Burmistrz potraktował PKP, tak PKP potraktowało Burmistrza. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/196,jak-burmistrz-potraktowal-pkp-tak-pkp-potraktowalo-burmistrza.html

2014-01-13. Przejęto dworzec! GŁUPOTA ROKU, KADENCJI, 10-LECIA? http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/165,przejeto-dworzec-glupota-roku-kadencji-10-lecia.html