2014-07-08

Burmistrz wciąż zadłuża Gminę!

O 4 mln wzrosło zadłużenie w 2013 r. Gdy 5-6 lat temu upadły 2 zakłady, dochody Gminy spadły. Aby dostać środki unijne, trzeba było kredytować wkład własny. Krytykowano to ? bo walczono o władzę. Ale nadal zadłuża się Gminę.
1

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Burmistrz Wiktor Brzosko prezentował sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r. Sprawozdanie pokazuje, że przez rok zadłużenie wzrosło o 4,1 mln złotych. W sumie w 2013 r. Burmistrz zaciągnął kredyty i pożyczki na łączną kwotę 15.128.879,77 zł (wg załącznika nr 7 do Zarządzenia nr 499/14 Burmistrza Łap z dnia 31 marca 2014 r. – Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2013 rok). Jak widać, kwota jest ogromna, niemożliwa do spłacenia w krótkim okresie, stąd na koniec roku zadłużenie wzrosło o 4,1 mln zł. 

Oto więc cały czas Gmina jest zadłużana. Niewykluczone, że zadłużenie byłoby znacznie większe, ale na przeszkodzie stoją nowe wskaźniki, narzucone przez Ministerstwo Finansów. Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2013 r. wyniósł 31.482.974,05 zł i był o 4.131.734,94 zł większy niż  na dzień 31 grudnia 2012 r. Przy tym bardzo mizernie wykonano dochody, bo zaledwie w 79,4%. Wynika z  tego, że być może celowo przeszacowano dochody, aby móc zadłużać gminę, nie przekraczając wskaźnika.  Czy można uwierzyć, że Pan Burmistrz planując budżet pomylił się o kilka milionów? Na pewno nie.

To obecne zadłużanie Gminy w tej kadencji dziwi. Ta ekipa, walcząc o władzę, bardzo krytykowała zadłużenie. Udawali, że nie wiedzą, iż przede wszystkim wynika ono z obniżenia dochodów (niższe podatki), gdy zamknięto dwa zakłady – Cukrownię i ZNTK. Ludzie tej władzy wówczas udawali, że nie rozumieją, że główne przyczyny, dla których gmina musi brać kredyty, to:

·        Spadek dochodów o ok. 4,5 mln rocznie (niższe podatki z powodu zamknięcia dwóch największych zakładów w Łapach). Były wówczas okresy, że brakowało nawet na wydatki bieżące.

·        Potrzeba pozyskiwania środków unijnych na inwestycje (wiele umów było podpisanych wcześniej), a co za tym idzie, potrzeba kredytowania wkładu własnego.

·        Wydatkowanie pieniędzy na własną działalność samorządu. M.in.  dla ZWiK, którym wówczas kierował W. Brzosko (obecny Burmistrz), który to Zakład otrzymywał od Burmistrza R. Czepe zlecenia i wsparcie na ok. 2,6-2,7 mln złotych rocznie. (W tej kadencji ZWiK otrzymuje od Burmistrza W. Brzosko zaledwie 700-800 tys. rocznie).

Jak więc widać W. Brzosko korzystał z hojnej ręki Burmistrza R. Czepe, ale tuż przed wyborami w kampanii 2010 r. krytykował zadłużenie – na które także składała się jego działalność w ZWiK. Co za przewrotność. Tym bardziej, że z jego własnej ręki ZWiK dostaje niewiele. A minęło już 5-6 lat, od kiedy padły Cukrownia i ZNTK. Dlaczego więc wciąż tak bardzo zadłuża się Gminę, skoro krytykowało się zadłużanie? Trudno się dziwić, że Burmistrz ledwo dostał absolutorium od Rady Miejskiej (przewagą zaledwie 3 głosów). Przypomnijmy, że w poprzedniej kadencji absolutorium udzielano Burmistrzowi R. Czepe niemal. jednogłośnie, bo nawet dla opozycji nie budziła żadnych wątpliwości realizacja budżetu i działalność finansowa Gminy. Te „wątpliwości” pojawiły się przed wyborami, jako element kampanii wyborczej. Nagle, tuż przed wyborami, Wiktor Brzosko, który był beneficjentem corocznych budżetów tamtej kadencji (w oczach wielu wręcz pieszczochem tamtej kadencji), zaczął atakować budżet i politykę finansową, która zapewniała mu ogromne, niespotykane dotąd zlecenia dla ZWiK. Jak zrozumieć taką postawę? Jak ją nazwać? Już została nazwana. Po raz kolejny widać, że zasłużenie Burmistrz Wiktor Brzosko otrzymał tytuł PINOKIA ROKU 2013.


ZOBACZ TAKŻE:
Opinia Klubu Radnych „Prawa i Sprawiedliwości” w sprawie wykonania budżetu za 2013 r.

CZYTAJ TAKŻE:
2014-07-03. 48 SESJA – dramat szpitala, słabiutkie absolutorium Burmistrza http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/381,48-sesja--dramat-szpitala-slabiutkie-absolutorium-burmistrza.html

2014-01-24. Biesiady radnych. http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/180,biesiady-radnych.html

2014-01-04. Biedak udaje bogacza, a bogacz biedaka? (Budżet 2014) http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/155,biedak-udaje-bogacza-a-bogacz-biedaka-budzet-2014.html

2013-12-21. Gmina nie przestaje brać kredytów. BUDŻET 2014 http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/132,gmina-nie-przestaje-brac-kredytow-budzet-2014.html