2014-07-03

48 SESJA ? dramat szpitala, słabiutkie absolutorium Burmistrza

48. sesja Rady Miejskiej była pod znakiem szpitala i absolutorium. Ze szpitalem jest bardzo źle, ale chciano to ukryć do wyborów. Burmistrz niewielką przewagą (12 do 9) uzyskał absolutorium.
1

W ubiegły piątek (2014-06-27) odbyła się XLVIII sesja Rady Miejskiej. Zaczęło się od imienin radnego władzy Władysława Godlewskiego. Były więc kwiaty i słodki poczęstunek.  Ale potem już nie było miło. Grupa radnych wniosła do porządku uchwałę, aby w Tesco wydłużyć godziny sprzedaży alkoholu. I po dyskusji (zdecydowanie za uchwałą i wydłużeniem czasu sprzedaży alkoholu wypowiadali się radni: S. Puścian, R. Falkowski, S. Szustak i in, a zdecydowanie przeciw byli radni R. Czepe i S. Maciejewski) uchwałę przyjęto. Czy Gmina nie ma innych problemów? Ma.  A skoro jest bieda, to wielu sądzi, że najlepiej się napić i problemy się same rozwiążą.

Następnie   debatowano o sytuacji szpitala powiatowego w Łapach. Sylwia Rząca, Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” poinformowała o zakończonych negocjacjach w sprawie podwyżek płac, które nie przyniosły rozwiązania. Załoga oczekiwała rozwiązania tej sytuacji, ale żadnego rozwiązania nie przedstawiono. Bolesne przy tym jest to, że lekarze zarabiają bardzo dużo (nawet 30 tys. zł i więcej), a pielęgniarki mają pensje głodowe. Pan Starosta atakuje związki, mówiąc, że związki zawodowe doprowadziły do likwidacji Cukrowni i ZNTK i mogą doprowadzić do likwidacji Szpitala. To oczywiście oszczerstwo, bo związki broniły przedsiębiorstw, ale i związki w szpitalu od lat współpracują z dyrekcją, mając zapewnienia, że tylko kwestią czasu jest wyjście z kryzysu, a wtedy stać będzie szpital na podwyżki. Tymczasem ze szpitalem jest coraz gorzej. Teraz władzom jedynie chodzi o to, aby przed wyborami był spokój, aby nie ujawniła się katastrofalna sytuacja. Na sesję nie przybył Starosta Wiesław Pusz (wyjaśniono, że był na uroczystości zakończenia roku szkolnego), ani Dyrektor szpitala Przemysław Chrzanowski (poinformowano, że miał kolizję, czy też niegroźny samochodowy wypadek). W zastępstwie Dyrektora przybyła księgowa szpitala, Katarzyna Rybołowicz. Byli przedstawiciele (a właściwie przedstawicielki) pracowników, ze związków zawodowych działających w szpitalu.  Potwierdziło się, że sytuacja szpitala jest bardzo trudna, jeśli nie powiedzieć beznadziejna. Nie tylko opozycja, ale także radni władzy zawali pytania i byli poruszeni tą dramatyczną sytuacją. 8 mln 600 tysięcy długu,  z czego prawie połowa to zobowiązania krótkoterminowe. Tymczasem lawinowo pojawiają się kolejne zobowiązania, bo szpital dawno utracił płynność finansową. Nieopłacanie zobowiązań powoduje, że wstrzymywane są dostawy leków. Burmistrz Wiktor Brzosko przez większość debaty się nie odzywał. Zdenerwował się, gdy Przewodniczący Klubu Radnych „Prawa i Sprawiedliwości” Sławomir Maciejewski spytał, czy na jego wniosek Szpital zaniżył dane na temat straty? Przewodniczący Sławomir Maciejewski wytknął radnym władzy, że przecież Starosta Białostocki należy do „Naszego Podlasia” (jak Burmistrz Łap, który jest ponadto członkiem Rady Społecznej szpitala), a w Powiecie Białostockim rządzi koalicja PO-Nasze Podlasie, jak w Łapach. To ta koalicja ponosi odpowiedzialność za sytuację szpitala. Już po południu, po debacie, na sesję przybył Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gołaszewski (PO). Choć nie zgodził  się z opinią, że upadek szpitala to kwestia kilku miesięcy, to także nie ukrywał, że nie widzi rozwiązania dla tej placówki. Za taki stan rzeczy obwiniał poprzedniego Dyrektora Janusza Rainkę, który miał duże poparcie w Starostwie, ale nie widział potrzeby zabiegania o niektóre kontrakty i podejmowania ambitniejszych wyzwań. Dlaczego więc pozostawał na stanowisku? Bo przed wyborami 2010 r. nie chciano ryzykować zmiany. Nie chciano debaty. Dlaczego zmiany dokonano dopiero dwa lata po wyborach? na co liczono? Radni przyjęli stanowisko w sprawie szpitala (zobacz tutaj). Oczekują poważnej debaty z udziałem Starosty, Dyrekcji szpitala, przedstawicieli załogi i samorządu Miasta i Gminy Łapy.

Była to także sesja absolutoryjna. Skarbnik Gminy Anna Sokół przedstawiła sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu  za 2013 rok. Następnie odbyła się dyskusja w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Przewodniczący Klubu Radnych „Prawa i Sprawiedliwości” Sławomir Maciejewski przedstawił stanowisko Klubu  (tutaj) i zapowiedział, że Klub będzie głosował przeciw udzieleniu Burmistrzowi absolutorium. Wiceprzewodniczący Klubu Roman Czepe przedstawił obszerne podsumowanie działalności Burmistrza w 2013 r. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium 12 radnych opowiedziało się za, a 9 było przeciw (cała opozycja). Burmistrz nie odpowiedział na żaden z licznych zarzutów. Nie podziękował swoim radnym za poparcie, pewnie uznając, że to ich obowiązek.

W sprawach różnych głos zabrała Pani Elżbieta Sobolewska (pisaliśmy o niej – zobacz tutaj). Wdowa z czwórką dzieci, starająca się o mieszkanie komunalne. Jeszcze raz powrócił temat kryteriów przydziału mieszkań. Wątpliwości a nawet kontrowersje wzbudził fakt, że mieszkanie przydzielono osobie, która mieszka z dwojgiem  dzieci w mieszkaniu konkubenta, ale nie opłaca czynszu. Ponieważ wspólnota mieszkaniowa grozi licytacją lokalu (udziały we wspólnocie mieszkaniowej ma także Gmina), Burmistrz Łap postanowił jej przydzielić inne mieszkanie, uznając, że skoro mieszkanie należy do konkubenta, to on powinien płacić czynsz, bez względu na to, czy tam mieszka, czy też nie.  Pani E. Sobolewska nie kryła oburzenia tą sytuacją. Przecież nawet, jeśli ktoś wynajmuje mieszkanie od kogoś, to płaci, dlaczego ktoś nie poczuwa się do płacenia w tym wypadku? Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej radna Barbara Łapińska nie ukrywała swego zdenerwowania na Panią Sobolewską, wytykając jej, że niepotrzebnie  wszystkim, także i nią, się interesuje. „Językiem Pani nie polepszy sobie sytuacji” – radziła.

Cały przebieg sesji zawierać będzie protokół z sesji, który znajdzie się na BIP gminnej strony internetowej http://bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl/Rada_1b7bc685a35263e/Protokoly_ccc4e7c40a8eca4.htm?&lvl1=13 po zatwierdzeniu na następnej sesji. Zobacz tamże wszystkie protokoły z sesji Rady Miejskiej.


ZOBACZ TAKŻE:
Stanowisko radnych Rady Miejskiej w Łapach w sprawie szpitala

Opinia Klubu Radnych „Prawa i Sprawiedliwości” w sprawie wykonania budżetu za 2013 r.


CZYTAJ TAKŻE:
2014-06-23. Spór w szpitalu bez rozwiązania. Starosta apeluje o spokój. Aby do wyborów! http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/368,spor-w-szpitalu-bez-rozwiazania-starosta-apeluje-o-spokoj-aby--do-wyborow.html (tam linki do innych artykułów nt. szpitala).

2014-05-27. MEDIA. Czy bezrobotna wdowa z czwórką dzieci trafi na bruk? http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/337,media-czy-bezrobotna-wdowa-z-czworka-dzieci-trafi-na-bruk.html

Dział w menu. MIASTO I GMINA ŁAPY http://www.portal.lapy.pl/strona/72,rada-miejska-.htm

2014-07-07. Burmistrz wciąż zadłuża Gminę!http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/384,burmistrz-wciaz-zadluza-gmine.html

[Sesja 49] 2014-07-16, 49 nadzwyczajna sesja. Po znakiem błędów i tchórzostwa Burmistrza http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/397,49-nadzwyczajna-sesja-po-znakiem-bledow-i-tchorzostwa-burmistrza.html

[Sesja 47] 2014-06-06. Sesja z niegrzecznym nauczycielem. Jakby wstąpił w niego Niesiołowski. http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/346,sesja-z-niegrzecznym-nauczycielem---jakby-wstapil-w-niego-niesiolowski-.html

[Sesja 46] 2014-05-02. Rekordowo krótka sesja. Zwołana, by poprawić błędy Burmistrza i Zastępcy http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/297,rekordowo-krotka-sesja-zwolana-by-poprawic-bledy-burmistrza-i-zastepcy.html

2014-03-29. Rada nie wyraziła zgody na Skwer Rodziny Shlomo Cohena. FOTO. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/257,rada-nie-wyrazila-zgody-na-skwer-rodziny-shlomo-cohena.html

2014-01-24. Biesiady radnych. http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/180,biesiady-radnych.html