2013-08-30

Oni głosowali za podwyżką opłat za odbiór odpadów

Radni PO i Naszego Podlasia byli za podwyżką (jak chciał Burmistrz W. Brzosko). Klub Radnych PiS był przeciwny podwyżce.

Za podwyżką głosowali radni:

1.      Falkowski Roman

2.      Godlewski Władysław

3.      Grabowska Krystyna

4.      Grodzki Wojciech

5.      Gulewicz Leszek Paweł

6.      Kamińska Halina

7.      Kozicz Tomasz

8.      Łapińska Barbara

9.      Mojkowski Andrzej Witold

10.  Puścian Sławomir

11.  Szustak Wiesław

Przeciw podwyżce głosowali radni:

1.      Roman Czepe

2.      Marek Gołko

3.      Aldona Ewelina Jamiołkowska

4.      Janusz Jamiołkowski

5.      Adam Karasiewicz

6.      Sławomir Jan Maciejewski

7.      Maciej Michno

8.      Marek  Ołtarzewski

9.      Piotr Pułkośnik