2014-05-12

Załoga szpitala weszła w płacowy spór zbiorowy z Dyrektorem (Powiat)

Tydzień przed świętami załoga szpitala (z wyjątkiem lekarzy) weszła w spór zbiorowy z Dyrektorem SPZOZ na tle płac. Zdaniem pracowników sytuacja w łapskim powiatowym szpitalu jest dramatyczna, a płace średniego i niższego personelu są skrajnie niskie.
1

Załoga szpitala liczy ponad 200 pracowników. Wszyscy (poza lekarzami), czyli około 150 pracowników, weszło w oficjalny spór zbiorowy z dyrekcją szpitala. Załogę reprezentują związki zawodowe NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Związki przedstawiły postulaty płacowe. Rokowania nic nie dały – Dyrektor Przemysław Chrzanowski odniósł się do tych warunków negatywnie. W związku z tym, zgodnie z procedurą sporu zbiorowego, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej wyznaczyło mediatora. Jeszcze nie spotkał się on ze stronami sporu. W wypadku braku postępu w rozmowach (a tego można się spodziewać przy nieustępliwym stanowisku Dyrektora) spór przechodzi przez arbitraż. Związki zawodowe mogą ogłosić strajk ostrzegawczy, oflagować szpital itp. Brak porozumienia pozwala związkom na podjęcie akcji strajkowej. Nie wydaje się jednak prawdopodobne, aby związki chciały ogłosić strajk. Przede wszystkim liczy się bowiem dobro pacjentów. Strajk jest środkiem ostatecznym. Możliwe są jednak inne formy protestu.

Problem płac zwłaszcza średniego personelu w łapskim szpitalu jest dotkliwy od lat. Zarobki kształtują się na poziomie 1400-1500 złotych netto. Wskazuje się na wielkie dysproporcje w stosunku do zarobków lekarzy, które wynoszą różnie – 5-7 tys., 15-20 tys., ale podobno  te najwyższe to nawet 35 tys. złotych brutto.

Należy zapytać, co na tę sytuację władze Powiatu Białostockiego. Pan Starosta Wiesław Pusz jak zwykle udaje, że tematu nie ma. Gra na czas i zaleca spokój. W ogóle bardzo słabe w powiecie jest zainteresowanie własnym szpitalem. Niejako symbolem „dystansu” (bardzo delikatnie mówiąc) do powiatowego szpitala w Łapach stała się Pani Skarbnik Powiatu Maria Borodziuk (niedawno obchodziła 67 urodziny). A co  na to władze gminne? Burmistrz Wiktor Brzosko, choć jest członkiem Rady Społecznej SPZOZ, to nie wydaje się być zbytnio zainteresowany problemami powiatowego szpitala. Pytany przez radnych na sesjach odpowiada skąpo, wymijająco, albo obiecuje, że się czegoś dowie, ale do tematu sam nie powraca. Finansowa sytuacja szpitala nie jest zła, bo 700 tys. długu (w tym z tytułu amortyzaci) to niezły wynik, gdy się pamięta wielkie zadłużenie sprzed lat. W dodatku szpital ma już coraz lepszą markę – m.in. dzięki sprzętowi nabywanemu przy wsparciu gminy w poprzednich kadencjach.

Starosta Pusz swoim zwyczajem wszystko stara się zrzucać na Dyrektora szpitala. A Dyrektor działa tak, że panuje ogólny strach. W dodatku w szpitalu prowadzony jest zlecony przez powiat audyt zewnętrzny, który strach jeszcze bardziej wzmaga. Tym bardziej, że audytorzy skupiali się także na kwestiach majątkowych itp. Pojawiły się plotki, że to pod przekształcenie w spółkę, a następnie  sprzedaż. Nikt ich nie dementował, nie wyjaśniono załodze celu. Może to przez niedbałość, ale wiele innych faktów wskazuje, że nie ma dobrej woli we współpracy powiatu,  szpitala, gminy. Pan Starosta i Pan Burmistrz grają na czas. Chcą przetrwać do wyborów, nie robiąc żadnych zdecydowanych ruchów. Cała prawda o szpitalu może się ujawnić dopiero po wyborach.


ZOBACZ TAKŻE: 
Więcej o prowadzeniu sporów zbiorowych – inf. na Infor.pl: http://www.infor.pl/prawo/praca/pracownik/217055,2,Sposoby-rozwiazywania-sporow-zbiorowych-pracy.html#ixzz31WsUB9qe

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. 1991 nr 55 poz. 236). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910550236


CZYTAJ TAKŻE:
2014-07-03. O łapskim szpitalu (dziwnie!) na WZD „Solidarności” w Białymstoku http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/380,o-lapskim-szpitalu-dziwnie-na-wzd-solidarnosci-w-bialymstoku.html
 
2014-06-30. Czy księgowa szpitala po sesji została wezwana na dywanik? http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/377,czy-ksiegowa-szpitala-po-sesji-zostala-wezwana-na-dywanik.html
 
2014-06-28. „Obiektyw” o dramatycznej sytuacji łapskiego szpitala. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/375,obiektyw-o-dramatycznej-sytuacji-lapskiego-szpitala.html

MINI BLOG REDAKTORA NACZELNEGO http://portal.lapy.pl/strona/169,blog-redaktora-naczelnego.htmlWpis: 2014-06-24. SZPITAL POTRZEBUJE LEKARZA – GOSPODARZA

2014-06-23. Spór w szpitalu bez rozwiązania. Starosta apeluje o spokój. Aby do wyborów! http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/368,spor-w-szpitalu-bez-rozwiazania-starosta-apeluje-o-spokoj-aby--do-wyborow.html

2014-05-19. Media informują o sporze i groźbie strajku załogi w szpitalu w Łapach. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/326,media-informuja-o-sporze-i-grozbie-strajku-zalogi-w-szpitalu-w-lapach-.html

2014-05-05. Czy szpital odda milion złotych unijnej dotacji z 2008 r. na sprzęt medyczny? http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/303,czy-szpital-odda-milion-zlotych-unijnej-dotacji-z-2008-r-na-sprzet-medyczny-.html

Tagi: