2014-05-05

Czy szpital odda milion złotych unijnej dotacji z 2008 r. na sprzęt medyczny?

NIK skontrolowała unijne dotacje dla podlaskich szpitali na sprzęt medyczny. Zdaniem Izby 3 szpitale nie powinny otrzymać dotacji, w tym łapski. Sprawa stała się głośna. Marszałek musi podjąć decyzję.
1

Media poinformowały,  że białostocka delegatura Najwyższej Izby Kontroli NIK zbadała 10 dotacji unijnych dla podlaskich szpitali. NIK zarzuciła, iż trzy szpitale (w Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Łapach), ubiegające się o unijne dotacje na zakup sprzętu medycznego nie powinny dotacji otrzymać, bowiem podały nieprawdziwe dane we wnioskach o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Szpitale nagminnie podawały nieprawdziwe dane, by zwiększyć swoje szanse na dofinansowanie zakupów aparatury medycznej. Według Izby dotyczy to także szpitala w Łapach, który w 2008 r. otrzymał ok. 900 tysięcy dotacji unijnej na aparat rentgenowski i ultrasonograf z Dopplerem. Łapski szpital we wniosku przewidywał wzrost liczby wykonywanych badań po zakupie sprzętu to 24 tysiące rocznie, podczas gdy przed zakupem tego sprzętu badań wykonano ok. 7 tysięcy. Według NIK założenie to było z góry nierealne do zrealizowania, skoro Gmina Łapy ma 22 tysiące mieszkańców.

Szpital nie kwestionuje danych, jednak nie w pełni zgadza się z zarzutami, bowiem intencje miał dobre, a sprzęt służy dobrze ludziom. Media (linki poniżej) podają wyjaśnienie Grzegorza Roszkowskiego, Zastępcy Dyrektora Szpitala w Łapach, który wskazuje, że z roku na rok zwiększa się ilość wykonywanych badań i jest szansa, że w najbliższych latach wskaźniki te zostaną osiągnięte. Wnioski zostały złożone i zakupy odbyły się w oparciu o dobro pacjenta. Dzięki temu zwiększyła się dostępność do świadczeń medycznych z użyciem sprzętu wysokiej jakości.

Warto przypomnieć, że łapski szpital otrzymał ową dotację tylko dzięki znacznej dotacji Gminy Łapy w kwocie 100 tysięcy złotych. Trudno sobie wyobrazić, aby szpital łapski zwracał pieniądze. Najwyższa Izba Kontroli o nieprawidłowościach poinformowała Marszałka Województwa. Jest nadzieja, że Marszałek Województwa Podlaskiego nie zgodzi się z zarzutami Najwyższej Izby Kontroli, m.in. biorąc pod uwagę przedstawione przez szpital argumenty i nie dojdzie do rozwiązania umowy o dofinansowanie (o czym musiałaby zostać poinformowana także Komisja Europejska).  NIK informuje, że tylko jeden wnioskodawca podał prawdziwe (faktyczne) dane, a prawie wszyscy beneficjenci złożyli nierzetelne wnioski o dofinansowanie, przeważnie zbyt optymistycznie przedstawiając rezultaty po zrealizowaniu projektu. Zdaniem NIK niewypełnienie zobowiązań jest istotnym naruszeniem umów o dofinansowanie projektów. Warto jednak wziąć pod uwagę aspekt społeczny. Zmniejszenie kolejek, znakomicie lepsze zdiagnozowanie stanów chorobowych, a co za tym idzie zwiększenie prawidłowości i skuteczności podejmowanego leczenia.


ZOBACZ TAKŻE:
Gazeta Wyborcza. Gazeta w Białymstoku. http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35235,15662078,NIK_o_zakupach_sprzetu__szpitale_nagminnie_klamia.html#ixzz2zu7NuhfJ

Obiektyw TVP Białystok. http://www.tvp.pl/bialystok/aktualnosci/nauka-i-zdrowie/szpitale-pod-lupa/14481517

2008-09-24. Informacja na stronie gminnej. http://www.lapy.podlasie.pl/index.php/inwestycje/2800-ponad-milion-dotacji-na-sprzet-dla-szpitala-2800    


CZYTAJ TAKŻE:
2014-05-19. Media informują o sporze i groźbie strajku załogi w szpitalu w Łapach. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/326,media-informuja-o-sporze-i-grozbie-strajku-zalogi-w-szpitalu-w-lapach-.html

2014-05-12. Załoga szpitala weszła w płacowy spór zbiorowy z Dyrektorem. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/318,zaloga-szpitala-weszla-w-placowy-spor-zbiorowy-z-dyrektorem.html

Tagi: