2014-03-29

Rada nie wyraziła zgody na Skwer Rodziny Shlomo Cohena. FOTO

Od początku prawie wszyscy radni nie zgadzali się, by upamiętniać jedną żydowską rodzinę, lecz całą społeczność. Burmistrz odwrotnie, ale za wszelką cenę chciał wszystko przerzucić na radnych.
1

Burmistrz W. Brzosko środowisko żydowskie zapewniał o swoim poparciu, ale przed mieszkańcami wolał uchodzić za niezaangażowanego. Udawał, że nie jest związany z tematem. Na posiedzeniu Komisji Finansowej Pan Burmistrz wydawał się być potwornie zajęty. Przez godzinę przeglądał pisma, czytał, podpisywał, zaznaczał, przekładał, rysował, podkreślał, długo przyglądał się jakimś bardzo ważnym wyrazom i znakom w pismach (zobacz zdjęcia poniżej). Tak skupionego pochylenia Pana Burmistrza nad kartkami do tej pory jeszcze chyba nie widziano. Za wszelką cenę chciał uniknąć pytań. Jednak bezczelna opozycja nie pozwoliła Burmistrzowi udawać, że go nie ma. Wymuszała odpowiedzi, dotyczące jego rozmów ze Shlomo Cohenem i in., a już tym bardziej tego, co Burmistrz sądzi o sprawie. Wolał nie odpowiadać. Dlatego wszędzie mówił, że to radni decydują. Gdyby radni poparli pomysł (może tak miało być, skoro na samym początku z zachwytem wypowiadał się radny władzy R. Falkowski), wówczas Burmistrz w środowisku żydowskim mógłby mówić, że także on to sprawił, ale mieszkańcom mógł wyjaśniać, że to radni tak zdecydowali. Gdyby jednak radni pomysł odrzucili, to mógł przedstawicielom środowiska żydowskiego twierdzić, że taka  była wola radnych, choć on miał dobrą wolę. Tak zdawał się kalkulować. I co z tego wyszło? Radni (poza jednym entuzjastą, który się potem także z poparcia się wycofał), owszem, od początku nie uznali za słuszne upamiętnianie jednej rodziny, ale widzieli za celowe upamiętnienie całej społeczności żydowskiej Łap.  Skoro była to dość liczna społeczność (przed II wojną światową w Łapach było ponad 600 mieszkańców pochodzenia żydowskiego), to wskazana byłaby informacja o tym (np. trwała tablica ltp.).  Radni apelowali więc do Burmistrza, aby wypracował ze służbami Urzędu właściwą formę. Dla Burmistrza Wiktora Brzoski było to jednak najgorsze rozwiązanie. Musiałby się narazić środowisku żydowskiemu, że nie zrealizuje idei „Skweru Rodziny Łosiców” (krewnych Shlomo Cohena). Z kolei mieszkańcom musiałby się pokazać już nie jako osoba niezaangażowana. Wolał więc nie robić nic. Nadal mediom powtarzał, że to nie on decyduje, ale radni. Niczego więc nie przygotował, nie proponował. Nadal chciał być nieobecny. Radni władzy, a tym bardziej opozycji, nie wiedzieli, czy sprawa w ogóle stanie na sesji. Nawet taki punkt nie znalazł się w porządku obrad. Temat jednak się pojawił, w sprawach różnych. Oczywiście, nie przygotowano żadnej propozycji. Radni nie mieli wyjścia. Mogli przyjąć lub odrzucić tę jedną – „Skwer-pomnik Rodziny Łosiców”. Odrzucili, bo oczekiwali  czego innego – propozycji upamiętnienia całej społeczności, a nie jednej rodziny.

Za wnioskiem (wyrażonym w piśmie Pana Shlomo Cohena z Kanady) o wyrażenie zgody na udostępnienie skweru przy skrzyżowaniu ulic Bagińskiego i Cmentarnej na upamiętnienie rodziny Łosiców  nie głosował nikt, przeciw było 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.  W głosowaniu wzięło udział 15 radnych (6 radnych było nieobecnych).

Temat już od kilku tygodni stał się obecny w mediach. Informację po sesji m.in. podało Radio Białystok. (Link poniżej). Mówiąc o odrzuceniu wniosku, w materiale wyjaśniono, że zdaniem radnych „należy upamiętnić całą żydowską społeczność, a nie jedną rodzinę”.


Poniżej zdjęcia z posiedzenia Komisji Finansowej. (O posiedzeniu pisaliśmy w art. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/221,pomnik-skwer-pamieci--burmistrz-za-ale-radni-niekoniecznie.html). Na pierwszym zdjęciu (druga od lewej) Pani Lucy Lisowska, reprezentująca Pana Shlomo Cohena z Kanady.

Na drugim widać niezwykle zajętego Pana Burmistrza Wiktora Brzosko (pierwszy od prawej).

O sprawie obszernie informowaliśmy. Linki poniżej (2014-02-24. Pomnik-skwer pamięci – Burmistrz za, ale radni niekoniecznie).


CZYTAJ TAKŻE:

2014-04-02. Awantura, czy spór? Upamiętnienie jednej rodziny, czy całej społeczności łapskich Żydów? http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/263,awantura-czy-spor-upamietnienie-jednej-rodziny-czy-calej-spolecznosci-lapskich-zydow.html

2014-02-25. Krytykowali pomniki, a stawili następne. Teraz szczególny! http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/222,krytykowali-pomniki-a-stawili-nastepne-teraz-szczegolny.html

2014-02-24. Pomnik-skwer pamięci – Burmistrz za, ale radni niekoniecznie. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/221,pomnik-skwer-pamieci--burmistrz-za-ale-radni-niekoniecznie.html

2014-02-24. Forum Porannego zamknęło temat z krytyką Żydów, a utrzymuje atakujący Proboszcza. http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/220,forum-porannego-zamknelo-temat-z-krytyka-zydow-a-utrzymuje-atakujacy-proboszcza-.html

2014-02-23. Rodzina Łosiców. GALERIA. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/219,rodzina-losicow--galeria.html

2014-02-18. Pomnik-skwer pamięci bliskich Shlomo Cohena. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/214,pomnik-skwer-pamieci-bliskich-shlomo-cohena.html


ZOBACZ TAKŻE:

2014-03-28. Radio Białystok, „Bez zgody na skwer i tablicę pamięci żydowskiej rodziny”. http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/111037