2014-03-23

Tajne rudery. GALERIA

W Łapach jest kilkadziesiąt opuszczonych, zaniedbanych, zniszczonych domów, okropnie wpływających na wizerunek miasta. Niektóre przy głównych ulicach. Burmistrz przez długi czas twierdził, że przygotowuje wykaz takich ?ruin?, aż niedawno oświadczył, że wykazu nie może ujawnić.
1

Problem z opuszczonymi domami nie jest łatwy. Najczęściej na przeszkodzie stoją problemy własnościowe. Czasem jest wielu spadkobierców, zamieszkałych nawet poza naszym województwem. Dotarcie do nich nie jest łatwe. Ale trzeba próbować. Pytanie, czy ta władza coś robi, aby wpłynąć na właścicieli, aby rozebrali rudery i uporządkowali swoje posesje? Na wsi miał temu służyć konkurs na najczystsze sołectwo (z finansowymi nagrodami dla sołectw), aby sami mieszkańcy wpływali na porządek i estetykę wsi. Kto wpłynie na właścicieli w mieście? Powinna właścicieli wyszukiwać władza. Rozmawiać, pisać, prosić, apelować. Ta władza kompletnie nic nie robi w tej sprawie. Nie przeszkadzają jej powalone płoty, zrujnowane domy.

Radni pytają Pana Burmistrza o zniszczone budynki, ale nic z tego nie wynika. Pytali o zniszczony przystanek na Osse, budynek starej biblioteki przy ul. Sokołowskiej (mienie gromadzkie), zniszczony budynek na Osse naprzeciw cmentarza, o ruiny przy ZSM w Łapach, opuszczony budynek na Polnej, Dom Etkunów, zaniedbaną nieruchomość przy ul. Nilskiego-Łapińskiego obok kina i dalej oraz wiele innych. Na jednej z sesji radni zostali poinformowani, że Urząd Miejski przygotowuje taki wykaz i nawet zachęcano radnych, aby zgłaszać opuszczone budynki i posesje, które szpecą.  Radni chcieli poświęcić temu debatę na jednej z komisji. Prosili o zaznaczenie obiektów na mapie i opisanie stanu własnościowego i poinformowanie o podjętych działaniach. Pan Burmistrz na sesji 26.04.2013 r. poinformował, że lista będzie sporządzona, ale nie będzie pełna, bo nie można „do końca ustalić wszystkich właścicieli i powiązań”. Ale zapewnił: „Jesteśmy w stanie przedstawić wszystkie te najbardziej zaniedbane działki, ich lokalizację i to, co wiemy”. Informacja (po dwóch latach dyskusji) miała być przygotowana na następną sesję.  Nie została przygotowana. Zapytany o to Pan Burmistrz na sesji 27 września 2013 r. stwierdził, że „sporządzenie takiego wykazu może skończyć się procesem. Właściciel takiej nieruchomości może zaskarżyć do sądu, że  informację o jego nieruchomości  podaje się do publicznej wiadomości”. Stanowczo stwierdził, że takiego wykazu nie zrobi. Dodajmy, że nikt nie oczekiwał, że Pan Burmistrz poda do publicznej wiadomości wykazy właścicieli, ale oczekiwano, że poda wykaz zaniedbanych posesji i, co najważniejsze, wyjaśni,  czy rozmawiał w ich sprawie z właścicielami. Pan Burmistrz jednak uznał, że sprawa jest tajna. Jego zdaniem, nie można ujawnić, które domy są opuszczone, zaniedbane, zrujnowane. Według niego jest to tajne. A może tajne jest to, że w tej kadencji nic się nie robi, aby poprawić estetykę. Tajne jest to, że nie występuje się do właścicieli, nie nagabuje się ich, aby uporządkowali posesję?

Skoro opuszczone, nierzadko zrujnowane, posesje są tajne, to przedstawiamy kilka zdjęć (z krótkiego przejazdy z Łap na Osse), aby je odtajnić.


CZYTAJ TAKŻE:
2014-07-08. Łapy czyli Wronowo? http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/386,lapy--czyli-wronowo.html

2014-07-04. Miasto okropnie zarasta http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/382,miasto-okropnie-zarasta-.html

2014-06-17. Dzikie wysypisko odpadów k. Daniłowa Małego - nasza kolejna interwencja. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/361,dzikie-wysypisko-odpadow-k-danilowa-malego---nasza-kolejna-interwencja-.html

 2014-04-02. Dzikie wysypisko za Matyskami widać z kosmosu. FOTO Z SATELITY. http://portal.lapy.pl/aktualnosci/261,dzikie-wysypisko-za-matyskami-widac-z-kosmosu-foto-z-satelity.html

MINI BLOG REDAKTORA NACZELNEGO http://portal.lapy.pl/strona/169,blog-redaktora-naczelnego.htmlTam: 2014-04-02. Powszechny brud

2014-03-26. Wyrzucony klozet – czyli odpady i śmieci przy drodze z Ossego. FOTO. http://portal.lapy.pl/aktualnosci/254,-wyrzucony-klozet--czyli-odpady-i-smieci-przy-drodze-z-ossego-foto.html

2014-03-05. BOMBA ŚMIECIOWA – nielegalne wysypisko śmieci w b. ZNTK. GALERIA. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/235,bomba-smieciowa--nielegalne-wysypisko-smieci-w-b-zntk-galeria.html


1000_png.png 998_png.png 996_png.png 995_png.png 994_png.png 993_png.png 992a_png.png 992_png.png 991e_png.png 991d_png.png 991c_png.png 991b_png.png 991a_png.png 991_png.png 990_png.png 988_png.png 986_png.png 980_png.png 978_png.png 960_png.png 958_png.png 956_png.png 954_png.png 952_png.png 950_png.png 948_png.png 946_png.png 944_png.png 942_png.png 940_png.png 938_png.png 936_png.png 934_png.png 932_png.png 930aa_png.png 928_png.png 926_png.png 924_png.png 922_png.png 920_png.png 918_png.png 916_png.png 914_png.png 912_png.png 910_png.png 908_png.png 906_png.png 904_png.png 902_png.png 900_png.png 898_png.png 890_png.png 888_png.png 878_png.png 776_png.png 100_plotek_png.png