2014-03-20

Będą dodatkowe pasy ruchu dla jadących z Mostowej i Sikorskiego do przejazdu PKP

Mieszkańcy apelują o rozwiązanie problemu wielkich zatorów w ruchu na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich z Mostowej i Sikorskiego do przejazdu PKP. Marszałek chce zbudować dodatkowe pasy oczekiwania. Gmina dołożyła 50 tys. do dokumentacji. (Za tym byli i władza i opozycja). Ale radny K. Kondraciuk wątpi w sens tego rozwiązania.

Aby rozwiązać problem wielkich zatorów na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich Mostowa-Sikorskiego do przejazdu PKP, Marszałek Województwa (a w praktyce Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich) postanowił wybudować dodatkowe pasy oczekiwania. Choć nie jest to droga gminna, Gmina Łapy dołożyła 50 tys. do dokumentacji. (Za ty byli i władza i opozycja, bo rozwiązanie posłuży wszystkim). Choć to rozwiązanie prowizoryczne, posłuży co najmniej 6-8 lat. Oczekują tego mieszkańcy. Tylko radny Sejmiku Krzysztof Kondraciuk wątpi w sens tego rozwiązania. Kilka miesięcy temu wystąpił w tej sprawie z interpelacją do Marszałka Województwa Podlaskiego. Odpowiedział mu Wicemarszałek Walenty Korycki. Treść interpelacji i odpowiedź publikujemy w piśmie poniżej.

W Łapach zarówno władza, jak i opozycja popierają to rozwiązanie. Temat wiąże się z modernizacją linii kolejowej E75 na trasie Warszawa-Białystok, tzw. trasy Rail Balica. Najpierw linia miała być remontowana w latach 2018-2020, a obecnie mówi się o latach 2020-2022. Czyli nie wcześniej niż za 6 lat, ale, niestety, być może później. Trudno zatem wyobrazić sobie, aby  w tak zakorkowanym skrzyżowaniu męczyć się jeszcze co najmniej 6-8 lat, a może dłużej.

Przypomnijmy, że w 2007 r. PKP uzgodniło, że w związku z modernizacją linii kolejowej przebuduje przejazd kolejowy ze skrzyżowaniem dróg (na 154,675  km linii): Sikorskiego, Mostowa, Nilskiego-Łapińskiego, Polna.Burmistrz R. Czepe zaakceptował rozwiązanie wariantowew postaci wiaduktu kolejowego lub tunelu drogowego, przy czym wkrótce PKP skłaniało się do wykonania tunelu. W kolejnych latach tempo prac (także projektowych) na trasie E75 spadło. Jeszcze w sierpniu 2011 r. (sesja XIV/2011) na pytanie radnego R. Czepe Dyrektor J. Sulima wyjaśniał, że nie ma na razie żadnych rozmów z PKP na temat rozwiązania tego przejazdu. Nie było więc wyjścia, należało szukać rozwiązania prowizorycznego. Radni poparli to, co zaproponował Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich – wykonania dodatkowych pasów oczekiwania, lewo i prawoskrętów. Na sesji 31 sierpnia 2012 r. radni Rady Miejskiej w Łapach jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia 50 tys. pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego na „Przebudowę skrzyżowania ul. Mostowej z ul. Piękną”. Faktyczne wykonanie tej przebudowy ma kosztować kilkanaście razy drożej. Na grudniowej sesji Sejmiku zadanie zostało przyjęte z budżetem. Na tej sesji radny K. Kondraciuk złożył interpelację, o której napisaliśmy. Radny pytał o sens wykonania tej doraźnej inwestycji, wskazując, że będzie to kiedyś wykonane inaczej przy modernizacji E75 i tego przejazdu kolejowego. Na szczęście interpelacja nie miała znaczenia na decyzję budżetową. Inwestycja została wprowadzona do budżetu województwa. Jak się potem okazało, radny Kondraciuk nie konsultował swego wystąpienia ani z władzami Łap, ani z opozycją, Klubem Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Łapach. Opozycja popierała bowiem to rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym i jest bardzo oczekiwane przez mieszkańców. O potrzebie wykonania tej inwestycji mówił także na ostatniej sesji 21 lutego 2014 r. Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Józef Sulima. Takie, choć tymczasowe, rozwiązanie to nie tylko kwestia wygody, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. Zdaniem Dyrektora niezrozumiały jest sprzeciw wobec tej inwestycji – zwłaszcza ze strony mieszkańca Łap.

No cóż, w tej sprawie liczy się głos ogromnej większości mieszkańców. To rozwiązanie popiera zarówno władza, jak i opozycja.  


ZOBACZ TAKŻE:

2013.11.29. Interpelacja K. Kondraciuka i odpowiedź Wicemarszałka W. Koryckiego.  (Treść interpelacji znajduje się w piśmie Wicemarszałka).

Inf. na stronie gminnej: 2014-03-25. Przebudowa skrzyżowania w sąsiedztwie przejazdu kolejowego. http://www.lapy.podlasie.pl/index.php/inwestycje/9508-przebudowa-skrzyzowania-w-sasiedztwie-przejazdu-kolejowego


FOTO. Ul. Mostowa. Zdjęcie z 2008 r. w godzinach rannych, gdy ruch jest niewielki. Dziś po 6 latach jest on znacznie większy, a w godzinach szczytu, gdy przejazd kolejowy jest zamknięty trasa Mostowa-Sikorskiego jest zakorkowana.

foto_mostowa_png.png