2014-03-17

Agonia zabytku ? Apelujemy do honoru właścicieli. GALERIA

To jeden z bardzo niewielu zabytków w Łapach. Całkiem niszczeje. Przez głupotę sprzedawcy, Burmistrza T. Wróblewskiego (w 2006 r. dom i działka o pow. 0,1611 ha zostały sprzedane za kwotę 78260 zł) i beztroskę nabywcy. Nie chcemy się na to godzić. Odwołujemy się do honoru właścicieli.
1

Budynek stanął w latach 30. XX wieku przy ulicy Spółdzielczej 8, a historia jego i jego mieszkańców warta jest odrębnego dużego artykułu. Był jednym z najpiękniejszych łapskich obiektów. Był, bo teraz wygląda już tylko jak wspomnienie dawnej piękności. Dom należał do znanej rodziny Etkunów. Oto kilka wydarzeń związanych ze zmianą właścicieli obiektu:

·      W I kadencji, jeszcze za życia ostatniej z trzech sióstr Etkun, Burmistrz Łap R. Czepe, podjął próbę przekonania właścicielki co do przekazania obiektu na rzecz Gminy (za dochowanie lub na innych warunkach) lub jego sprzedaży Gminie. Rozmów m.in. podejmował się radny Pan S. Markowski. Niestety, kontakt z właścicielką był już bardzo utrudniony, obciążony z jej strony dużą nieufnością.

·      W II kadencji, po śmierci właścicielki (bezpotomnej), nieruchomość stała się własnością Skarbu Państwa i przekazana została Gminie Łapy. Nadzór nad obiektem sprawował Referat Inwestycji Urzędu Miejskiego.

·      17.08.2001 r. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku wpisał obiekt do rejestru zabytków decyzją nr RZ-440-6/zc/2001. Z wnioskiem o uznanie obiektu za zabytek wystąpił radny R. Czepe (wsparty przez Łapskie Towarzystwo Regionalne, zwłaszcza przez Panią Danutę Skibko, przy sprzeciwie J. Mirek).

·      W 2006 r. pod koniec IV kadencji Burmistrz T. Wróblewski, za zgodą Rady Miejskiej sprzedał nieruchomość (przy sprzeciwie opozycji – R. Czepe przekonywał, aby utworzono tam muzeum miejskie). Nabywcami byli Pani Małgorzata i Pan Robert Głąbowie, na stałe zamieszkujący we Francji. Sprzedaż nastąpiła 30.10.2006 r.  aktem notarialnym A-Nr-2650/2006.

·      W V kadencji, w latach 2007-2008,  Burmistrz R. Czepe prowadził rozmowy  z Panem Robertem Głąbem co do remontu zabytku. Właściciel zapewniał, że zamierza podjąć się remontu. Ponieważ działania remontowe nie rozpoczęły się, na początku styczniu 2009 r. Burmistrz R. Czepe wystąpił do właścicieli z pismem, przypominając o obowiązkach wynikających z tytułu nabycia nieruchomości stanowiącej zabytek (mówił o tym art. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. oochronie zabytków i opiece nad zabytkami).Przypomniał także o jego honorowym zobowiązaniu się do wykonania remontu. Zaproponował także odkupienie obiektu, jeśli właściciel nie chce remontu się podjąć. I tym razem Burmistrz Łap uzyskał zapewnienie o woli remontu i przygotowaniach działań remontowych.  

·      12.02.2009 r. Starostwo Powiatowe w Białymstoku wydało właścicielom pozwolenie na budowę w zakresie określonych projektem prac remontowych. Projekt remontu został uzgodniony z Podlaskim Konserwatorem Zabytków, Andrzejem Nowakowskim.

·      16.02.2009 r. w „Kurierze Porannym” opublikowany został  artykuł „Zabytkowy dom w Łapach: Zamiast budzić podziw – straszy” J. Januszkiewicz. Gazeta napisała, że „właściciel ma projekt remontu, ale nie kwapi się z rozpoczęciem rekonstrukcji”.

·      24.04.2013 r. na sesji radny R. Czepe spytał Burmistrza W. Brzoskę, co dzieje się z domem po Paniach Etkun. Z-ca Burmistrza K. Gołaszewski wyjaśnił, że rozmawiał z żoną właściciela domu [cytujemy za protokołem z sesji, faktycznie chodzi zarazem o współwłaścicielkę]. „Okazuje się, że dotychczas  Wspólnota Mieszkaniowa blokowała  wykonanie przyłącza wody do tego budynku i  żądała  dużej sumę . Teraz podłączenie do sieci  zostanie wykonane przy okazji budowy Inkubatora Przedsiębiorczości. Ta Pani będzie w lipcu br. w Łapach  i mówiła, że  ma zamiar budynek remontować” – cytujemy z protokołu.

·       30.08.2013 r. radny S. Maciejewski spytał Burmistrza o postępy w sprawie remontu domu Państwa Etkunów. Zastępca K. Gołaszewski wyjaśnił: „W sprawie domu P. Etkunów  rozmawiałem z właścicielem nieruchomości. Już została tam doprowadzona woda i właściciel  zadeklarował, że od wiosny ruszy z remontem.

I na tym koniec naszej wiedzy. Jest 18 marzec 2014 r. Pytamy, co dalej, co będzie z budynkiem? Czy warto jeszcze pytać, skoro przez te siedem i pół roku padło już tak wiele deklaracji? I miały być honorowe. Dlatego odwołujemy się do honoru Państwa Właścicieli.

Żadne miasto nie powinno sobie pozwolić na utratę cennego architektonicznie i historycznie obiektu, a tym bardziej Łapy, które tych obiektów mają tak bardzo mało! Łapy, ze względu na swoją historię i historyczno-urbanistyczny układ  to miasto prawie bez zabytków. Dlatego każdy stary, oryginalny obiekt powinien być zachowany. Co mamy zabytkowego? Bardzo niewiele. (Pełny wykaz poniżej). Zespół budynków parafii św. Piotra i Pawła, zespół obiektów kolejowych na Wygwizdowie i na Osse, kamienica Kellera w centrum, zespół parafialny w Uhowie i Płonce Kościelnej i niewiele więcej. Czy teraz mamy utracić piękny niegdyś dom przy ul. Spółdzielczej 8 (na działce nr 1802)?

A jakie jest działanie władz w tej sprawie? Czy Pan Burmistrz pisemnie informował konserwatora zabytków o tej sytuacji? Czy, widząc kolejne puste obietnice właścicieli, podejmował działania? Cała działka została ogrodzona i woda doprowadzona, ale, jak widać, wcale nie po to, aby remontować obiekt. Może po prostu po to, aby przygotować niemałą posiadłość na inne cele?

Przez 8 lat właściciele zabytkowego drewnianego „Domu Etkunów”, Pani Małgorzata i Ryszard Głąbowie, nie zrobili nic, aby obiekt faktycznie został wyremontowany.  Czy od początku mieli taki scenariusz, a jedynie na przeszkodzie stanęli ludzie, którym zależało na zachowaniu tego budynku? Czy od początku chcieli, aby obiekt zniszczał, by mieć wolną rękę w realizacji innego projektu? Jeśli nie, to dlaczego go nie remontowali? Wszak właściciel twierdził, że jest przedsiębiorcą z branży budowlanej. A jeśli go nie mogli remontować, to po co go kupowali? Ale skoro go nietrafnie kupili, to dlaczego go nie odsprzedali, choćby na powrót Gminie?

Chce się powiedzieć jeszcze kilka słów komentarza, ale na to na zawsze przyjdzie pora. Może raz jeszcze, może po raz ostatni, warto się odwołać do Państwa honoru? Naiwne? Może, ale przynajmniej nie cyniczne. Tym bardziej, że ludzie, którzy ten budynek wznieśli i mieszkali w nim (a już szczególnie niezwykle zacne Panie Etkun), bardzo sobie ów honor cenili.


ZOBACZ TAKŻE: Wykaz obiektów zabytkowych w Gminie Łapy(2007)

CZYTAJ TAKŻE:
2014-03-23. Tajne rudery. GALERIA. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/251,tajne-rudery-galeria.html
 
MINI BLOG REDAKTORA NACZELNEGO http://portal.lapy.pl/strona/169,blog-redaktora-naczelnego.html Tam: 2014-03-25. CHROŃMY ZABYTKI – MAMY ICH TAK NIEWIELE
95_png.png 93_png.png 90_png.png 85_png.png 84_png.png 78_png.png 75_png.png 73_png.png 70_png.png 67_png.png 65_png.png 60_png.png 55_png.png 50_png.png 45_png.png dom_etkunow_pani_maliszewska_z_matka[2a]_png.png