2014-02-05

Jak Burmistrz potraktował PKP, tak PKP potraktowało Burmistrza!

PKP zapewniało w 2010 r., że wyremontuje dworzec za rok. Potwierdzało to w mediach, pismach, rozmowach z Min. M. Bonim. Wycofało się po tym, jak Burmistrz W. Brzosko odmówił kupienia za kilkaset tysięcy przychodni kolejowej naprzeciw Urzędu, choć była już uchwała Rady, a PKP załatwiło zgodę Ministra i poniosło dodatkowe koszty. Dla PKP Gmina Łapy stała niewiarygodnym partnerem. Burmistrz nie miał odtąd żadnych szans na poważna rozmowę z PKP w sprawie remontu dworca. Postanowił więc przejąć dworzec i sam wykonać remont za kilka milionów złotych. Przyjął na Gminę ogromne zobowiązanie, a żałował kilkuset tysięcy na atrakcyjną nieruchomość koło Urzędu.

Jak to było z działką i budynkiem przychodni kolejowej? PKP  nieruchomość przychodni kolejowej chciało wystawić na przetarg (całość poza już sprzedanymi trzema mieszkaniami na piętrze). Przez kilka lat, bo od 2007 r. Gmina Łapy negocjowała z koleją (PKP Oddziałem Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie), aby PKP sprzedały ją Gminie bez przetargu.  M.in. wymagało to osobnej zgody Ministra Infrastruktury. Nieruchomość ta (nr 230/63 położonej w Łapach przy ul.  Gen. Wł. Sikorskiego 7, mająca ok. 500 m. kw. powierzchni użytkowej w budynku), zajmowana niegdyś przez przychodnię kolejową należy do Skarbu Państwa i jest w wieczystym użytkowaniu PKP SA.  Jest to bardzo duży teren jak na miasto, bo zajmuje aż 0, 4040 ha. Celem Gminy było stworzenie tam w przyszłości faktycznego Ośrodka Przedsiębiorczości (na bazie inkubatora przedsiębiorczości lub nawet parku naukowo- technologicznego, wespół z innymi tego typu przedsięwzięciami). Miała to być także rezerwa na cele administracyjne, filie instytucji powiatowych i in. Do tego czasu jednak mogłyby tam funkcjonować dotychczas ulokowane instytucje i obiekt zarabiałby na swoje utrzymanie. Teren były częściowo wykorzystany na parking  dla mieszkańców, którego tak bardzo brakuje przy Urzędzie Miejskim. PKP w końcu przystało na propozycje Gminy. Wystąpiło do Ministra o zgodę na sprzedaż bezprzetargową. Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę (XL/598/09 z dnia 30 lipca 2009 r.). W budżecie były zarezerwowane pieniądze na zakup nieruchomości. Termin aktu notarialnego jednak przesuwał się w czasie. Na początku za sprawą skomplikowanych procedur w PKP, a potem na prośbę Gminy Łapy, bo pieniądze należało wydatkować na inne cele, a tego typu zmiany w budżecie nie wypadało podejmować na ostatniej sesji. Termin wypadał więc już po wyborach.

Z początkiem nowej kadencji od razu zaczęły się problemy. Trzeba przypomnieć, że kampania przeciw Burmistrzowi R. Czepe m.in. opierała się na atakowaniu go anonimowymi wpisami na forach za zakupy dla Gminy nieruchomości. (Atakując podawano fałszywe cele, zmyślone cele itd.). Nic więc dziwnego, że nowy Burmistrz, Wiktor Brzosko, odmówił zawarcia umowy z PKP, a tym samym zakupu tej atrakcyjnej (jak potem sam pisał) działki. PKP przynaglało go pismem z 8.12.2010 r., ale Burmistrz zasłaniał się budową basenu itp. Oczywiście, budowa basenu okazała się fikcją. Oto fragment pisma Burmistrza do PKP z 30.12.2010 r. (całość na dole):

Powstała sytuacja groteskowa. Pan Burmistrz zrezygnował z budowy basenu, a – to wygląda naprawdę komicznie – przejął dworzec, który wymaga wielomilionowych nakładów. Gdzie sens, gdzie logika? Na dodatek Burmistrz sam twierdzi w piśmie do PKP, że ma inne obiekty do remontu (przypomnijmy: tzw. Dom Partii, MOPS na ul. Nowej i in.), więc przejęcie przychodni kolejowej dodatkowo go obciąży. Nie mógł przejąć niezbyt wielkiego obiektu, bo ma inne remonty. Przejął jednak wielki dworzec.  Dlaczego wziął na garnuszek Gminy remont tak wielkiej nieruchomości dworca? Jawnie przeczy tym sobie!

Z odpowiedzi Burmistrza dla PKP wynika, że jednoznacznie zrezygnował on  z zakupu i liczy się ze sprzedażą nieruchomości przez PKP komu innemu. Nie zwraca się o przedłużenie terminu, nie prosi o przesunięcie w czasie. (Potem jednak zaczyna kręcić).

Kiedy jednak Klub Radnych PiS (osobiście interpelował radny R. Czepe) domagał się wyjaśnień, dlaczego nie doszło za zakupu tej nieruchomości, Burmistrz W Brzosko zapewniał, że nie wyklucza jej kupna w przyszłości. Gdzieindziej przyznawał, że to jednak bardzo atrakcyjna działka.

Jednocześnie Pan Burmistrz piętrzył trudności. A to w budynku na piętrze są 3 lokale mieszkalne. Są, ale stanowią odrębną własność i nie ma potrzeby się nimi zajmować. Można właścicielom zaproponować zamianę na inny lokal, ale nie jest to konieczne. A to na parterze są najemcy lokali. Są, to jest oczywiste, ale mogliby tam nadal pozostać, partycypując jak obecnie (przez opłatę czynszu najmu) w kosztach eksploatacji. Gmina zamierzała tam w odleglejszej przyszłości podjąć działalność związaną z rozwojem przedsiębiorczości, ale, co przyznał obecny Burmistrz, nie musiała tego robić szybko, bowiem do wykorzystania miała także inne miejsca. Zatem nic w najbliższych latach nie groziło dotychczasowym najemcom. Przy okazji Burmistrz W. Brzosko przyznał, że PKP mogłoby zasądzić od Gminy koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Z zasady jednak PKP stara się nie występować wobec samorządów na drogę sądową.  Ale też, jak to się mówi, wszędzie są ludzie, a ludzie mają określone emocje, reagują po ludzku, gdy ktoś ich zwyczajnie kręci, oszukuje, nie dotrzymuje słowa


CZYTAJ TAKŻE:

2014-04-14. Dworce b. drogie w utrzymaniu. PKP się pozbywa, a bogaci lub naiwni przejmują. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/280,dworce-b-drogie-w-utrzymaniu-pkp-sie-pozbywa-a-bogaci-lub-naiwni-przejmuja-.html

2014-04-05. Odpowiedzi na ankietę, co zrobić z ruiną dworca. http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/267,odpowiedzi-na-ankiete-co-zrobic-z-ruina-dworca.html

2014-03-06. Ankieta w sprawie dworca czyli przejąć ruderę PKP i pytać, co robić! http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/236,ankieta-w-sprawie-dworca-czyli--przejac-rudere-pkp-i-pytac-co-robic.html

2014-01-13. Przejęto dworzec! GŁUPOTA ROKU, KADENCJI, 10-LECIA? http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/165,przejeto-dworzec-glupota-roku-kadencji-10-lecia.html

pkp_png.png gmina_pkp_png.png