2013-12-23

Pracownicy MOPS proszą Burmistrza o podwyżki

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni zapoznali się z pismem pracowników MOPS o podwyżki. (Pismo poniżej). Podwyżki daje Dyrektor, więc prośba do Burmistrza jest wystąpieniem z zwiększenie funduszu płac.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pismem z 3.12.2013 r. wystąpili do Burmistrza Wiktora Brzosko z prośbą o podwyżki płac od stycznia 2014 r. Pod pismem podpisało się 61 osób – bez Dyrekcji. (Nie publikujemy wykazów z podpisami pracowników, choć wiemy, że niejedną osobę by ciekawił. Wystarczy przyjąć, że prawie wszyscy pracownicy). Pismo jest sporządzone na papierze firmowym MOPS, więc musiało być wystosowane za zgodą Dyrekcji Ośrodka. Niewykluczone, że było tak, jak zwykle z Burmistrzem W. Brzosko: Dyrekcja MOPS (lub inni przedstawiciele Ośrodka) pytali Burmistrza, czy w budżecie na 2014 r. mogą być zarezerwowane podwyżki płac. Burmistrz Wiktor Brzosko pewnie jak zwykle kręcił, odpowiadał wymijająco, zapewniał, że nie ma nic przeciwko temu, ale…  (tu, jak nieraz bywało, mógł straszyć opozycją, radnymi, prasą, historią lub powoływać się na ewentualne nieprzychylne reakcje mieszkańców). Ponieważ taki schemat w wypadku Burmistrza Wiktora Brzosko stale się powtarza, pewnie to trwało jakiś czas,  bo, jak wiadomo, u Burmistrza Wiktora Brzoski musi potrwać, trzeba pocelebrować, pochodzić, poprzypominać, że się o tym mówiło (nie okazać zdziwienia, gdy Burmistrz po którejś rozmowie oświadczy, że pierwszy raz o tym słyszy). Aż w końcu Burmistrz mógł zaproponować, aby pisać pismo: „I najlepiej też do Rady, bo to radni nich decydują, bo ja tego na siebie nie wezmę, niech oni za tym stoją”. Mniej lub bardziej podobnie mogło to wyglądać. I jest pismo. I trudno nie poprzeć prośby pracowników, skoro od lat nie mają podwyżek. Ale teraz mają problem pracownicy innych jednostek komunalnych. A właściwie nie mają problemu, tylko sposobność na to samo i przetartą ścieżkę. Przecież to rok wyborczy, jest najlepsza okazja. Może przy okazji opublikowane zostaną dane o płacach w jednostkach (najniższe, najwyższe, średnie wszystkich, średnie bez dyrekcji)?


CZYTAJ TAKŻE:
2014-01-05. Gmina wczoraj bogata, dziś biedna – bo ludzie chcą podwyżek http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/158,gmina-wczoraj-bogata-dzis-biedna--bo-ludzie-chca-podwyzek.html