2013-05-10

Debata społeczna ?Razem dbamy o bezpieczeństwo?

W piątek w Domu Kultury w Łapach z inicjatywy Policji odbyła się debata społeczna ?Razem dbamy o bezpieczeństwo?.

Debaty takie odbywają się całym kraju, a więc także w województwie podlaskim, w tym obecnie w powiecie białostockim. Jak poinformowano zebranych, wynikają one z przyjętej przez Radę Ministrów „Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015” i zapisanego w niej jednego z priorytetów „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa”. Spotkania mają na celu omawianie, a w konsekwencji ograniczenie zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Chodzi o zdiagnozowanie realnych oczekiwań społecznych wobec instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa oraz wspólne rozwiązywanie problemów uciążliwych społecznie. Debata, która odbyła się w Domu Kultury w Łapach, skierowana była do mieszkańców gmin: Łapy, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Suraż, Turośń Kościelna. Udział w niej wzięli: przedstawiciel Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Komendant Miejski Policji w Białymstoku Irena Doroszkiewicz, Komendant Komisariatu Policji w Łapach, Wicestarosta Powiatu Białostockiego Joanna Den, Przedstawiciele Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Józef Sulima, przedstawiciele samorządów (w tym Burmistrz Łap Wiktor Brzosko), Ks. Dziekan Krzysztof Jurczak, przedstawiciele instytucji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz instytucji i organizacji z terenu Gminy Łapy. Na początku Komendant Miejski Policji w Białymstoku inspektor Irena Doroszkiewicz przedstawiła „Ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Łapach”. Następnie odbyła się dyskusja, podczas której zgładzano problemy i bolączki związane ze stanem bezpieczeństwa. Wiele osób z sali zabrało głos, w tym Jerzy Demianiuk, Roman Czepe, Janusz Jamiołkowski. Wskazano m.in. na miejsca zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym, na zbyt szybką i niebezpieczną jazdę motocyklistów, na chuligańskie i nieobyczajne zachowania grup młodzieży na osiedlach i w parku, na potrzebę zwiększenia patroli policji i konieczność wdrożenie kamerowego monitoringu miejskiego (projekt systemu przygotowano już w poprzedniej kadencji samorządu). Dyskusja była bardzo ożywiona i konstruktywna. Cieszy udział mieszkańców i wiele zgłoszonych wniosków. Żadnych wniosków nie zgłosił oraz na żadne problemy nie wskazał Burmistrz Łap Wiktor Brzosko.  Uczestnicy spotkania otrzymali do wypełnienia anonimowe ankiety związane z oceną pracy Policji, poczuciem bezpieczeństwa i zagrożeniami w okolicy miejsca zamieszkania.

Ze strony Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w debacie wzięli udział radni: Roman Czepe, Sławomir Maciejewski (Przewodniczący Klubu Radnych PiS), Janusz Jamiołkowski. Radni zwracali uwagę, że takie debaty powinny się odbywać po godzinach pracy, aby mogli w niej wziąć udział inne zainteresowane osoby. Przedstawiciele Policji zapisywali wszystkie uwagi i spostrzeżenia. Mieszkańcy swoje uwagi kierowali także pod adresem zarządców dróg wojewódzkich i powiatowych. W pewnym momencie doszło do zabawnej sytuacji. Kiedy ktoś z uczestników zwrócił uwagę, że powiat powinien oczyścić (zwłaszcza z wysokiego zielska) chodniki na swojej powiatowej ulicy Żwirki i Wigury w Łapach, pani wicestarosta Jolantą Den poprosiła o pismo w tej sprawie. Radny Roman Czepe stwierdził, że absurdalne jest żądanie pisma w tak oczywistej sprawie jak uprzątnięcie przez powiat własnej drogi, a jeśli pani wicestarosta nie zapamięta, to powinna sobie to zapisać. Wicestarosta Den wycofała się z prośby o pismo i obiecała „przyjrzeć się sprawie” zarośniętego chodnika, a nawet przeprosiła za swoją wcześniejszą prośbę o pismo.

Zdjęcie pochodzą ze strony Policji www.podlaska.policja.gov.pl

10_png.png 11_png.png 12_png.png 13_png.png 14_png.png 16_png.png 17_png.png 18_png.png 19_png.png 20_png.png