2013-12-13

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego. FOTO

Obchody rocznicy wprowadzenia w 1981 r. stanu wojennego przebiegały skromnie. Burmistrz W. Brzosko złożył kwiaty pod Krzyżem ZNTK. Znicze składali radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości.

W imieniu władz wraz z Burmistrzem Wiktorem Brzosko kwiaty składał radny Władysław Godlewski  (Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej) oraz Sekretarz Urszula Jabłońska. W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości znicze składali radny Sławomir Maciejewski (Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości) i Roman Czepe (Wiceprzewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości). Uczestniczył także były pracownik ZNTK i działacz „Solidarności” Ryszard Francke. Przybył i składał znicz zastęp zuchów ze Szkoły Podstawowej nr 2.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy przygotowała  w holu bibliotecznym wystawę pt. „32. rocznica wprowadzenia stanu wojennego”.

 

CZYTAJ TAKŻE:

  • Informacja na stronie gminnej

http://www.lapy.podlasie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9285:32-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego&catid=119&Itemid=148

10_png.png 12_png.png 14_png.png 16_png.png 18_png.png 20_png.png 22_png.png 24_png.png 26_png.png 28_png.png 30_png.png