2013-11-15

Debata społeczna ?Razem dbamy o bezpieczeństwo?

W Domu Kultury w Łapach odbyła się już druga debata społeczna pod nazwą ?Razem dbamy o bezpieczeństwo? organizowana przez Policję.

Pierwsza taka debata społeczna odbyła się w Łapach 10 maja tego roku. Organizowane takich debat wynika z zaleceń Komendy Głównej Policji, a ich celem jest poprawa bezpieczeństwa poprzez integrowanie więzi we wspólnoty społecznej pod kątem bezpieczeństwa oraz poprawienie współpracy społeczeństwa z instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa. Jak i poprzednio debata odnosiła się do gmin: Łapy, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Suraż i Turośń Kościelna. Wzięli w niej udział przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji i Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, Komendant i Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Łapach, a także przedstawiciele samorządów gminnych, Powiatu Białostockiego, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz innych instytucji i organizacji działających na tym terenie. Byli też obecni radni Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Sławomir Maciejewski i Janusz Jamiołkowski. Ze strony Policji padło zapewnienie, że uwagi z poprzedniej debaty zostały przeanalizowane i wykorzystane. Niestety, informacja o debacie nie znalazła się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. (Znalazła się za to gazetce parafialnej). Na zakończenie debaty (a właściwie po zakończeniu debaty, gdy zaczęto się rozchodzić) przyszedł Burmistrz Łap Wiktor Brzosko, który zdołał jeszcze przywitać się z obecnymi na sali gośćmi.